Organizācijas personāla vadīšana krīzes laikā

Bizness

Organizācijas personāla vadība -kuras mērķis ir nodrošināt uzņēmumam kvalificētu personālu, to efektīvu izmantošanu un attīstību, lai maksimāli palielinātu uzņēmuma efektivitāti kopumā.

Organizācijas personāla vadība
Attiecībā uz efektīvu personāla izmantošanupotenciāls, galvenais līdzeklis, lai ietekmētu katra darbinieka darba efektivitāti un efektivitāti, ir motivācija. Balstoties uz šiem vai citiem motivācijas veidiem, nošķir šādas personāla vadības organizācijas metodes:

 • ekonomiskā metode - nozīmē tikai ekonomiskas motivācijas metodes, piemēram, algas, prēmijas, naudas piemaksas un tā tālāk;
 • organizatoriskā un administratīvā metode - direktīvas tipa motivācija, balstoties uz vadītāja autoritāti, neapšaubāmu iesniegumu un augstu disciplīnas līmeni darbinieku vidū;
 • sociāli psiholoģiskā metode - uzņēmuma darbinieku morālā un psiholoģiskā stimulēšana un iedrošināšana, pamatojoties uz darbinieku psiholoģiskajiem portretiem un dažādām psiholoģiskām metodēm.

Organizācijas personāla antikriska vadība
Atsevišķi šāda veida darbībaorganizācijas personāla krīžu vadība, kas ir vairāki lēmumi un darbības, kuru mērķis ir pārvaldīt cilvēkresursus kopumā ar vienīgo mērķi saglabāt uzņēmuma dzīvotspēju krīzes laikā ar minimālu cilvēkresursu zaudējumu.

Krīzes laikā personāla vadība ietver šādus jautājumus un problēmas:

 • speciālas augstākās un vidējās vadības menedžeru grupas izveide, kas spēj pielāgot uzņēmumu mainītajiem apstākļiem tirgū;
 • uzņēmuma vērtīgākā personāla saglabāšana - pieredzējuši speciālisti, vadītāji un darbinieki, kuru ieguldījums uzņēmumu attīstībā un darbībā ir maksimāli palielināts;
 • nevis personāla potenciāla samazināšanās, bet gan to racionālākā organizatoriskā struktūra, kas atbilst visiem uzņēmuma prasībām mainītajos tirgus apstākļos;
 • sociālās un psiholoģiskās spriedzes mazināšana (ideālā gadījumā - pilnīga likvidēšana) komandā, neuzticēšanās pārvaldībai līmenis.

Viens no svarīgākajiem momentiem, kas garantē, ka organizācijas personāla vadība krīzes periodā būs maksimāli efektīvs, ir pareizas personāla politikas izvēle.

organizācijas personāla vadības metodes
Ir četri galvenie anti-krīzes personāla politikas veidi:

 • pasīvi - gan personāla, gan vadības rīcībā nav skaidri definēta plāna un parasti tās mērķis ir novērst krīzes negatīvās sekas;
 • aktīvi - uzņēmuma vadībai ir pilnīga informācija un prognozes par tirgus krīzes attīstību, un tam ir metodes un līdzekļi, kā ietekmēt krīzes situāciju kopumā;
 • reaktīvā vadība veic tikai vispārēju krīzes atsevišķu simptomu novērošanu un kontroli, veic noteiktas darbības, kuru mērķis ir lokalizēt negatīvās sekas;
 • preventīvais - no aktīvajiem tikai atšķiras, ja nav līdzekļu un paņēmienu, kā ietekmēt krīzes situāciju organizācijas vadībā.

Pareizi plānota organizācijas personāla vadība ir viens no vissvarīgākajiem apstākļiem, kas ļauj uzņēmumam palikt uz ūdens jebkurā krīzes situācijā.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru