Sociālie pakalpojumi mājās - sociālo pakalpojumu veidi un formas

Bizness

Sociālajiem pakalpojumiem mājās ir nepieciešams cilvēksgrūtā dzīves situācijā. Saskaņā ar valsts sociālo pakalpojumu standartiem apstākļus, kas objektīvi pārkāpj personas dzīvības darbību, uzskata par sarežģītu dzīves situāciju. Šādas situācijas ietver invaliditāte, slimība, vecums un līdz ar to nespēja pašapkalpošanās.

Krievijas Federācijas likumdošana, sociālais pakalpojums mājās ietver vairāku veidu sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Sociāli medicīniskā aprūpe: mērķis ir uzlabot un uzturēt klientu veselību (piemēram, nodrošināt sanitārijas pakalpojumus, palīdzēt saņemt pirmsskolas aprūpi utt.).

Sociālie un vietējie:kuru mērķis ir nodrošināt ikdienas dzīvi (piemēram, pārtikas iepirkšana un piegāde mājās, karstās maltītes, rūpnieciskās preces, palīdzība ēdiena gatavošanā).

Sociāli-psiholoģisks: piemēram, psiholoģiskās palīdzības sniegšana, tostarp saruna, komunikācija, klausīšanās.

Sociālajiem un pedagoģiskajiem dienestiem ir vajadzīgi iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešama izglītība mājās.

Sociāli ekonomiskais: mērķis ir uzturēt trūcīgo iedzīvotāju dzīves līmeni (piemēram, palīdzība, lai saņemtu pabalstus vai pabalstus).

Sociālie un juridiskie pakalpojumi ir pieprasīti attiecībā uznepieciešamība aizsargāt pilsoņu likumīgās tiesības un intereses (piemēram, palīdzība dokumentu apstrādē vai advokāta palīdzību likumā noteiktajā kārtībā).

Kas var sniegt sociālos pakalpojumus mājās?

Pirmkārt, tās ir valsts iestādessociālie pakalpojumi, kas sniedz sociālos pakalpojumus dažādām pilsoņu kategorijām (vecāka gadagājuma cilvēkiem, invalīdiem). Kompleksie sociālās aprūpes centri sniedz gan bezmaksas sociālos pakalpojumus, ko garantē valsts un papildu (daļēji vai pilnā apmērā).

Otrkārt, kā piešķiršanas priekšmetussociālie dienesti, saskaņā ar Federālo likumu "Par iedzīvotāju sociālo pakalpojumu pamatiem", var būt uzņēmumi, iestādes un iedzīvotāji, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību iedzīvotāju sociālajiem pakalpojumiem.

Ne vienmēr pilsoņi, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe mājās, var gūt labumu no valsts garantētiem sociālajiem pakalpojumiem.

Tātad, piemēram, jāuzkrājUz mājām balstīti pakalpojumi valsts aģentūrām ir jāiesniedz dokumentu saraksts. Tas ietver veselības aprūpes iestādes noslēgumu, ka klientam ir nepieciešami sociālie pakalpojumi mājās, un tam nav kontrindikāciju. Jāiesniedz pieteikuma iesniedzēja materiālās un dzīves situācijas pārskats; kā arī ienākuma apliecības; par ģimenes sastāvu un ģimenes attiecībām utt.

Vecāka gadagājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar invaliditāti parasti ir vieglāk izmantot privātā sociālā pakalpojuma pakalpojumus, nevis reģistrēties valsts sociālā pakalpojuma iestādē.

Turklāt sociālo pakalpojumu var arī labiir vajadzīgi ne tikai vientuļi pilsoņi. Ņemot vērā nodarbinātību, ko daudzi krievi šodien piedzīvo, ir ļoti grūti pārvarēt noteiktus ģimenes apstākļus. Piemēram, gados vecāka gadagājuma radinieku slimības gadījumā māsas palīdzība ir vienkārši nepieciešama. Un ja vecmāmiņa vai vectēvs atrodas citā pilsētā?

Sociālā aprūpe mājās ir jomabizness, kas Krievijā vēl nav pilnībā attīstīts, bet vienmēr būs pieprasīts. Sociālos pakalpojumus var izveidot neatkarīgi no īpašumtiesībām.

Apmaksāti sociālie pakalpojumi tiek sniegti iedzīvotājiempamatojoties uz nolīgumu, kas noslēgts ar sociālajiem dienestiem. Rakstiskajā līgumā jānosaka sociālo pakalpojumu veidi, to sniegšanas biežums, maksājuma procedūra un apjoms, pušu tiesības un pienākumi.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru