Slēgtie akciju sabiedrības: to darbības būtība un pamatprincipi

Bizness

Šī darbības forma Krievijas uzņēmējiem ir diezgan izplatīta. Tomēr slēgta akciju sabiedrība (CJSC) ir mazāk populāra nekā LLC.

slēgtas akciju sabiedrības
Papildus juridiskajam, ir arī ekonomiskiatšķirības. Pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, slēgtās akciju sabiedrības pieprasa daudz pūļu juridiskā atbalsta sniegšanā nekā LLC. Šis fakts, attiecīgi, noved pie finanšu izdevumu pieauguma. Tas ir saistīts ar faktu, ka slēgtajām akciju sabiedrībām ir akcionāru reģistrs, un tām ir pienākums to saglabāt. Arī šiem uzņēmumiem ir jāreģistrē akciju emisija, un ikviens akcionārs var pārdot savas akcijas.

Maskavas slēgtie akciju sabiedrības
Sabiedrība veido pamatkapitālu, pamatojoties uzakcionāru iegādātās akcijas nominālvērtība. Privātās kompānijas Maskavas jāsniedz reģistrēto pamatkapitālu par summu 10 tūkstoši rubļu (vismaz), kas tiek ieviesti skaidras naudas veidā, atverot krājkontu bankā, un ieviešot īpašuma vai īpašuma tiesības, ar noteiktu naudas vērtību. Jebkurš no iepriekš minētajiem maksājuma veidiem par akcijām ir jānosaka ar attiecīgo līgumu, veidojot uzņēmumu. Uzņēmuma statūtos var paredzēt ierobežojumus noteiktiem īpašuma veidiem, ko izmanto akciju apmaksai. Tajā pašā laikā mums ir jāatceras, ka nepieciešamība pēc īpašuma vērtēšanai, ko natūrā uz pamatkapitāla. Šādu novērtējumu veic speciālists - neatkarīgs vērtētājs.

Ir izveidotas slēgtas akciju sabiedrībasmaksimālās peļņas gūšana. Lai to izdarītu, spēkā esošie tiesību akti ļauj viņiem rīkoties ar šajā tiesību aktā noteiktajām darbībām. Tomēr noteiktām darbībām ir nepieciešamas speciālas atļaujas (patenti vai licences). Sabiedrības darbības termiņam nav nekādu ierobežojumu, ja vien Hartā nav noteikts citādi.

slēgta akciju sabiedrība
Slēgtām akciju sabiedrībām ir augstākā institūcijapazīstama kā Ģenerālā asambleja. Viņa ekskluzīvo kompetenci reglamentē attiecīgais Krievijas Federācijas likums. Tajā pašā laikā šī kopsapulce nevar izskatīt un pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas nav tās kompetencē.

Pašreizējā uzņēmuma vadības darbībaveic izpildinstitūciju, ko pārstāv gan kā viena persona, gan kā koleģiāla iestāde (piemēram, viena persona - izpilddirektors pirmajā gadījumā vai valde - otrajā). Tajā pašā laikā jebkura izpildinstitūcija ir atbildīga par kopsapulci.

Lai kontrolētu finansiālo un ekonomisko situācijuSabiedrības pilnsapulcē būtu jāizveido ZAO revīzijas komisija, kuras dalībnieki vienlaicīgi nedrīkst noturēt citas pozīcijas uzņēmuma pārvaldes struktūrās vai būt par valdes locekļiem. Šīs akcijas, kas pieder direktoru padomes pārstāvjiem, nedrīkst piedalīties šīs revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanā.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru