Kapitāla veidi kā uzņēmuma finansiālās stabilitātes rādītāji

Bizness

Ir daudz dažādu klasifikācijukapitāls, piemēram, tas ir sadalīts fiziskajā un cilvēciskajā, pastāvīgajā un mainīgajā, likumā noteiktā, papildu un rezervē. Bet tirgus apstākļos kapitāla veidiem ir tikai divas būtiskas formas, kas nosaka galveno ekonomikas nozaru attīstību. Tas ir reāls un finanšu kapitāls.

Kapitāla veidi
Reāls kapitāls ir izveidots tiešiuzņēmums. Tas ir visu aktīvu kopums, un tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu uzņēmuma ražošanas darbības un attīstību, lai radītu peļņu.

Var būt arī uzņēmuma kapitāla veidipamata un apgrozāmi. Pamatlīdzekļi ietver materiālos un nemateriālos aktīvus. Lai viņam rangs kā visiem pamatlīdzekļiem formā mašīnu un iekārtu, ēku un būvju un citu sugu, kas iekļautas ražošanas izmaksu daļu, ko dēvē par nolietojumu. Nemateriālie aktīvi - ir intelektuālais uzņēmuma vērtību, piemēram, ieguvis tehnoloģijas vai programmatūru, izgudrojums atbalsta patentu, nav īsti materiālā formā, bet ir īpaši svarīgi, lai ražošanas procesā un produktu radīšanu, tāpēc tie ir arī aktīvi, un tiek iekļautas izmaksas preču detaļu formā.

Uzņēmuma apgrozāmais kapitāls ir izejvielu bāze, materiāli un cita veida materiālie aktīvi, kas tiek attiecināti uz preču vērtību pilnā apjomā, kas ir nepieciešama to ražošanai.

Uzņēmuma kapitālu var izteikt naudas izteiksmēforma. Konkrēta kapitāla daļa atspoguļo pamatkapitāla un apgrozāmā kapitāla vērtību, savukārt otrā daļa ir kontā nesadalītā peļņa un līdzekļi. Peļņas rēķina var radīt cita veida kapitālu, piemēram, rezerves vai apdrošināšanu.

kapitāla ieguldījums un tā veidi
Lai uzņēmumi sistemātiskiIzstrādāti, investīciju projekti, kas prasa noteiktus ieguldījumus. Šajā gadījumā kapitāla investīciju jautājumi un to veidi tiek iedalīti divās kategorijās, kas atšķiras viens no otra ar finansējuma avotiem: pašu un aizņemtiem. Ieguldījumi var ietvert šāda veida kapitālu kā reālu un finansiālu. Lielākajā daļā gadījumu investīcijas tiek veiktas ar finanšu kapitāla palīdzību, bet dažos gadījumos efektīvāk ir izmantot reālo, piemēram, noslēgt līgumu ar potenciālo ieguldītāju, lai nodrošinātu nepieciešamo aprīkojumu.

Uzņēmumi izvēlas būt finansiālineatkarīgi, bet dažiem lieliem investīciju projektiem, lai veiksmīgi un savlaicīgi tos īstenotu, nepieciešams ievērojams papildu kapitāls. Pašu un aizņemtā kapitāla attiecības rādītājs ir finanšu sviras efekts, tas atspoguļo uzņēmuma finansiālās atkarības pakāpi.

uzņēmumu kapitāla veidi
Visi kapitāla veidi atspoguļo uzņēmuma reālo vērtību un tā pievilcību ieguldītājam.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru