Henri Fayol: vadības principi

Bizness

Henri Fayol, kalnrūpniecības inženieris ar izglītību unpraktiska darbība, ieguva pasaules ekonomikas zinātnes vēsturi kā modernās vadības klasiskās skolas dibinātājs. Slavenie Fayol principi šodien ir kļuvuši par galveno vadītāju jebkurā tirgus ekonomikā vadītā uzņēmuma vadības plānošanā un praktiskajā organizācijā. Kā kalnrūpniecības uzņēmuma direktors, 1916. gadā viņš publicēja darbu, kurā viņš atvēra savus 14 Fayol principus, kas saņēma viņa vārdu, atzīstot viņa ieguldījumu vadības teorijas attīstībā.

Šajā darbā A.Fayol apkopoja tās praktiskās vadības metodes, kuras viņš pats izmantoja, bet dažādās vadošās pozīcijās kalnrūpniecības uzņēmumos. Viņu loģiskā apstrāde, klasifikācija un sistematizācija galu galā veidoja harmonisku vadības teoriju, kas tagad ir atzīta visā pasaulē.

Fayola teorijas sākumpunkts irizceļot vadības pamatfunkcijas kā pilnīgi specifisku, īpašu darbību veidu. Fayole šīs funkcijas apstrādā kā autonomus vadības procesa virzienus, kuru laikā notiek kvalitatīvas izmaiņas biznesa procesā. Fayol vadības vadība ietver šādas jomas (funkcijas): plānošana, koordinēšana, motivācija, kontrole un organizācija. Protams, daži no šiem noteikumiem bija zināmi pat pirms Fayol, taču viņa nopelns ir tas, ka viņš ne tikai sistemātizēja un pamatoja viņus uz pilnīgi jaunu saimnieciskās darbības veidu, bet gan guva no tiem ekonomisko procesu vadības principus un to visu harmoniskas sistēmas koncepcija.

Fajola funkcijas, ko sauc par principiemVadība formulējusi tiem sniegt norādījumus darbam veidot efektīvas vadības sistēmas. Lai uzlabotu efektivitāti, administratīvā personāla uzņēmuma, Fayolle formulēja 14 principus vadības, no kuriem katrs padara savu īpašo ieguldījumu, vadības kvalitāti.

Darba dalīšana kā organizācijas principsadministratīvā hierarhija, palielina ražošanas ātrumu visās tā vietnēs, jo pašlaik tiek uzkrāts centieni atrisināt vissvarīgāko uzdevumu. Šajā gadījumā Fayol vadības principi attiecībā uz galīgo lēmumu ir formulēti tā, ka to vienmēr vajadzētu ņemt vienīgi no galvas.

Pilnvaras un atbildība ir princips, kauzsver vajadzību pēc stingras uzņēmumu vadības hierarhijas, jo hierarhija nodrošina pilnvaru sadalījumu, skaidru darba dalīšanu un atbildību.

Disciplīna veicina labāko pārvaldības organizāciju. Kā norāda Fayol, procesa loģika ir vissvarīgākā pārvaldības sastāvdaļa.

Viena cilvēka operācija nodrošina ātru lēmumu pieņemšanu un palīdz paaugstināt jebkura vidējā līmeņa vadītāja atbildību.

Virziena vienotība kaut kādā veidā kompensē unierobežo vienas cilvēka vadības izpausmi, tas nozīmē, ka, ņemot vērā visu uzdevuma dalībnieku viedokli, ir jāatrod optimāli risinājumi, kā teica Fayol.

Vadīšanas principi, neskatoties uz to, ka viņiir galvenokārt vērsti uz vadību, liecina, ka liela daļa darba ir jānovirza personālam. Tas ir tāds darbs, kas attiecas uz tādiem principiem kā korporatīvo interešu pārsvars pār personiskajām interesēm, darba stabilitāti un kārtību, iniciatīvu un korporatīvo garu. Vissvarīgākie principi, kas saista menedžera darbu un strādā ar personālu, ir tādi kā taisnīgums un atlīdzība. Visa kontroles sistēmas stabilitāte tiek nodrošināta, ievērojot centrālo principu un nepieciešamību radīt skalārā ķēde uzņēmumā, tas ir, situācija, kad vadības sistēmā ir nolaižama nomaiņa, ir nesāpīgi iespējama.

Kā uzsvēra pats Fayol, pārvaldības principi ir gandrīz universāli, bet to īstenošanā joprojām ir jāņem vērā konkrētā situācija, lai to elastīgi izmantotu.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru