Kvalitatīva klientu apkalpošana - ceļš uz jebkuras organizācijas panākumiem

Bizness

Kvalitatīva klientu apkalpošana ir vienano vadošajām sastāvdaļām organizācijas ārējās attiecībās. Galu galā šis faktors lielā mērā nosaka tā konkurētspēju. Lai uzlabotu attiecību organizēšanu ar klientiem, uzņēmumiem ir jāpievērš lielāka uzmanība šim virzienam. Tādējādi klientu apkalpošanas standarti jāuzskata par uzņēmuma korporatīvās kultūras struktūrvienību, kas ļaus atrast efektīvas pieejas to veidošanai un ieviešanai.

klientu apkalpošana

Klientu apkalpošana kā sastāvdaļakorporatīvo kultūru, var izsekot kā sava veida sociālā kultūra kopumā. Tādēļ šīs kultūras pamatā jābūt noteiktai vērtību sistēmai, kuru savukārt nosaka normas, standarti un noteikumi, kas nozīmē to obligātu atbilstību organizācijai.

Tomēr jāatceras, ka pareizipersonāla uzvedība nav pietiekama, lai noteiktu noteiktas normas, noteikumus un standartus. Ir nepieciešams arī izveidot noteiktu vērtību bāzi, kas definē organizācijas vispārējo virzību šajā nozarē, un pieņemtās normas būs atbildīgas par tās specifikāciju.

klientu apkalpošanas standarti

Tādējādi klientu apkalpošana ir labvēlīgakonkrēta kompānijas korporatīvās kultūras sastāvdaļa. Tajā dominējošo vērtību izpausme ir noteikta un nosaka konkrētus uzvedības standartus. Tādēļ saskaņā ar pakalpojumu standartiem ir nepieciešams saprast, kādi noteikumi un uzvedības normas, ko organizācija uzskata par obligātu, strādājot ar klientiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, var atzīmēt, kaorganizācija var veikt klientu apkalpošanu vai nu "spontāni", vai arī izpildot noteiktas prasības. Vienlaikus uzņēmums, kas strādā bez standartiem, ļoti lielā mērā būs atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem, darbiniekiem, kā arī no klienta noskaņojuma un uzvedības. Un uzņēmumā, kur pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz noteiktiem noteikumiem, tiks izsekota kāda veida saziņa, t.i. uzvedības koncepcija ar klientu.

klientu apkalpošanas kvalitāte

Klientu apkalpošanas kvalitāti nosaka standartizēti uzvedības parametri, no kuriem galvenie ir:

- sejas izteiksmes un žesti;

- vārdu krājuma un runas formulas;

- proksemika, kas izteikta, ievērojot nepieciešamo attālumu, kurā darbiniekam ir jāinformē klients;

- darbinieka izskats (apģērbs, aplauzums un rotaslietas);

- ātrums un darba laiks;

- drošība komunikācijas procesā.

Pakalpojumu standartu saturu nosakadaži organizācijas iekšējie un ārējie faktori. To efektivitāte ir atkarīga no šo standartu izstrādes faktoru izpratnes un apsvēršanas. Šie faktori ietver likumdošanas atbalstu, kultūras normas, organizācijas piedāvātos pakalpojumus un preces, uc

Komentāri (0)
Pievienot komentāru