Valsts funkcijas tirgus ekonomikā

Bizness

Vadības tirgus apstākļosValsts stāvoklis ekonomiskajā situācijā ir kontrolējošie, likumdošanas un izpildes pasākumi, kurus veic valsts iestādes un sabiedriskās organizācijas, lai stabilizētu, optimizētu un pielāgotu esošo ekonomisko sistēmu mainīgajiem tirgus apstākļiem.

Valsts funkcijas tirgus ekonomikā kuru galvenais mērķis ir regulēttirgus stāvokli tādā veidā, lai saglabātu optimāli produktīvu līdzsvaru ekonomiskajā un sociālajā vidē. Turklāt valsts funkcijas tirgus ekonomikā ietver tādas jomas kā ekonomiskās izaugsmes veicināšana, nodarbinātības regulēšana, pozitīvu pārmaiņu veicināšana rūpniecības un reģionu ekonomiskajās struktūrās un eksporta atbalsts.

Bijušās sociālās nometnes valstīs valsts funkcijastirgus ekonomika sevišķi skaidri izpaudās pārejā no plānveida ekonomikas uz tirgus ekonomiku, kas bija balstīta uz jaunu īpašumtiesību formu - privātu.

Ekonomikas politikas tēmas irrunātāji, pārvadātāji un vienlaikus arī ekonomisko interešu pārstāvji. Ekonomikas valsts pārvaldes priekšmeti ir nozares, sfēras, reģioni, situācijas, apstākļi un sociālās un ekonomiskās dzīves parādības, kurās rodas zināmas grūtības un problēmas, ko nevar atrisināt automātiski un kas prasa iejaukšanos.

Valsts funkcijas tirgus ekonomikātās stāvokļa regulēšana izpaužas kā ietekme uz tādiem objektiem kā ekonomiskais cikls, nodarbinātība, kapitāla uzkrāšanas apstākļi, maksājumu bilance, konkurences apstākļi, ekonomiskās struktūras (nozare, reģionālā, nozaru), sociālā drošība, cenas, naudas aprite, personāla pārkvalifikācija, pētnieciskais darbs , vide, sociālās attiecības, ārējās ekonomiskās attiecības utt.

Tirgus ekonomikas infrastruktūra ir sarežģītarūpniecības nozares un ražošanas un neproduktīvās nozares, kas nodrošina pilnīgu tirgus darbību. Tajā ietilpst bankas, biržas, apdrošināšanas sabiedrības, starpniecības struktūras, konsultācijas, mārketings, revīzijas organizācijas, transports, biznesa komunikācijas, informācijas sistēmas, personāla apmācība uc Visas šīs iestādes ar savu darbību palīdzību veicina preču apmaiņu, palielina atsevišķu ekonomikas elementu efektivitāti. Krievijā lielākā daļa no šiem elementiem ir uzlabošanas procesā, un daži no tiem joprojām ir veidošanā.

Valsts ietekmē tirgus ekonomikusaglabāt sociālo un ekonomisko stabilitāti, stiprināt esošo sistēmu un pielāgot to visām pārmaiņām valstī vai starptautisko situāciju.

Krīžu laikā valsts meklēstimulēt patērētāju aktivitāti un pieprasījumu pēc precēm, veicināt ieguldījumus un kontrolēt nodarbinātību. Šajā sakarā privātajam kapitālam ir finansiālas priekšrocības. Ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes apstākļos valstij, gluži otrādi, vajadzētu palēnināt pieprasījuma, ražošanas un kapitāla investīciju pieaugumu, lai novērstu pārprodukciju un kapitāla atkārtotu uzkrāšanu, kas nākotnē var novest pie pārprodukcijas krīzes.

Valsts ar ekonomiku regulē ekonomikudažādi līdzekļi: administratīvie (nav saistīti ar materiāliem stimuliem un balstīti uz aizliegumiem un piespiešanu) un ekonomiskie. Tie ietver naudas monetāro politiku un fiskālo politiku.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru