Darījumu veidi

Bizness

Darīt - tā ir atsevišķa pilsoņa vai juridiskas personas brīva rīcība ar citām pusēm, kuras mērķis ir noteikt, pārtraukt vai mainīt civiltiesiskās saistības vai tiesības.

Galvenie darījuma noteikumi ir tādsDarījums tiek uzskatīts par perfektu attiecībā uz darījumiem ar nekustamo īpašumu, vai, piemēram, darījumu ar vērtspapīriem veidiem, ja tiesību un pienākumu izbeigšanu puses veic atkarībā no apstākļiem, kuru rašanās uz laiku ir šaubu gadījumā. Gadījumā, ja kāda no pusēm nonāk negodīgu šķēršļu apstākļos, darījums tiek uzskatīts par perfektu.

Darījumus var veikt mutiski un rakstiski (vienkāršs vai notariāli apliecināts).

Darījumi ar nekustamo īpašumu.Šie darījumi veidi ietver nomas darījumu, pirkšanu un pārdošanu, mantojuma, dāvanu, īri, un tā tālāk. Valsts īpašuma tiesību reģistrāciju nekustamā īpašuma formas un darījumiem ar to veidi ir juridisks akts rašanos atzīšanas nodot citai personai vai tiesību izbeigšanu uz īpašumu, ko Civilkodekss. Valsts reģistrācijas ir faktiski vienīgais veids pierādījumu par reģistrēto labi. Šīs tiesības var apstrīdēt tikai tiesā.

Ar gribas izteiksmes metodi darījumu veidi ir sadalīti:tieša gribas izpausme (mutvārdos un rakstveidā: līgums, vēstuļu apmaiņa uc); netieša gribas izpausme (ja no personas, kas gatavojas veikt darījumu, turpināt darbības, kas norāda uz viņa nodomiem to izpildīt: ceļa izdevumi transportā, preču ievietošana cīņā utt.); gribas izpausme klusumā.

Ar dalībnieku skaitu darījumu veidi ir vienpusēji, divpusēji undaudzpusēja (pēc to personu skaita, kas pauž gribu). Šādus līgumus var klasificēt, pamatojoties uz maksātspēju, kas ir to pilnīgākā pazīme. Kompensācijas līgumi ir darījumi, kuros puse var saņemt pretdevu tās pienākumu izpildei. Attiecīgi beznodokļu darījumi tiek saukti, ja puse nesaņem pretpārdošanu, pildot pienākumus.

Darījuma laikā notikušo darījumu veidi reāls (nāk pēc lietu nodošanas, naudas vai citu dalībnieku citu darbību veikšanas) un vienprātīgi (lai tos sasniegtu, ir pietiekami vienoties par darījumu).

Ar darījumu veidu pamatā esošo vērtību var būt cēloniski (uz noteiktu pamata) un abstrakts (kad zeme tiek atzīta par juridiski vienaldzīgu).

Pēc termiņa - darījumu veidi atšķirt steidzamos un neierobežotos.Neierobežots, nav noteikts brīdis, kad tas stājas spēkā, un tā izbeigšanas brīdis. Steidzami attiecas uz tādiem darījumiem, kuros šie priekšmeti ir norādīti. Tajā pašā laikā termiņu ievērošana ir to priekšnoteikums.

Turklāt birža (kas tiek veikta apmaiņā ar precēm) un fiduciārs (ir konfidenciāla).

Nederīgas rakstzīmes darījumu veidi. Šādi darījumi nozīmē, ka visas darbības,kas notika darījuma formā, nav redzamu juridiska fakta īpašībām, kas varētu radīt noteiktas juridiskas sekas. Nederīgu darījumu veidi ir spēkā esošie darījumi (kā atzīst tiesa) un spēkā neesoši darījumi (neatkarīgi no tiesas sprieduma atzīšanas)

Nederīgiem darījumiem ir šādi:Neatbilstība likumam, kas izdarīts, lai iebilstu pret tiesiskumu; izdarīts pārkāpumu veidā; kas neatbilst visu pušu patiesajai gribai; izdarīts maldināšanas stāvoklī; fiksēti darījumi, kas saistīti ar citiem mērķiem nekā tie, kas norādīti līgumā; darbnespējas dalībnieki; ko izdarījušas personas bankrota sliekšņa dēļ; izdarīts ārpus juridisko personu kompetences utt. Nelieli darījumi, kurus noslēguši nepilngadīgie (nepilngadīgie, līdz 14 gadiem), tiek uzskatīti par nenozīmīgiem.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru