Lūgšana "Mūsu Tēvs" krievu valodā zaudē daudz

Garīgā attīstība

Evaņģēlijs ir "Labās ziņas". Kāda bija ziņa un kāpēc cilvēki tik reaģēja tik strauji?

Galvenā ideja, kas jāievēro ticīgajiemsaprast no Evaņģēlija: Dievs vienmēr ir ar kristiešiem, viņš palīdz, atbalsta. Viņš mīl cilvēkus tik daudz, ka iemiesojās, viņš pieņēma krusta nāvi viņu labā. Tad Viņš, protams, bija augšāmcēlies, jo tas ir Dievs. Tā ir kristīgās mācības būtība, evaņģēlija būtība.

Mūsu Tēva lūgšana krievu valodā

Un ja agrāk ebreji bija veltījuši rituālusveselu iespiesto grāmatu apjomu, tad Jēzus nomira, atstājot praktiski nekādas tradīcijas. Apustuļi tomēr tomēr pamanīja šo trūkumu un lūdza Viņu mācīt mācekļus lūgt. Jēzus atbildēja ar ļoti īsu lūgšanu, kas tagad ir zināms visiem pasaules kristiešiem - "Mūsu Tēvs".

Šī lūgšana, tāpat kā daudzi citi, tiek tulkota nacionālajās valodās, arī krievu valodā ir lūgšana "Mūsu Tēvs".

Tas sākas, tāpat kā baznīcu slāvu variants,ar ārstēšanu. "Mūsu Tēvs" baznīcu slāvu valodā un "Mūsu Tēvs" krievu valodā. Apelācija ir saprotama jebkurā gadījumā: Dievu uzskata par Tēvu. Taču sakrālā lūgšanas valoda atšķiras no ierastās ikdienas valodas. Maz ticams, ka kāds tuvosies tēvam ar vārdu "Tēvs". Šāda attieksme liecina par visdziļāko cieņu, godbijību un pat apbrīnu. "Ja tu esi" ir gramatiska forma, nekas vairāk. Yesi - vārda esamība un esamība.

Vai vārda "debesīs" un "debesīs" iekšējā sajūta atšķiras viena no otras?

Nedaudz atšķirīgs. Debesis ir kaut kas astronomisks, un debesis ir garīgais jēdziens, tāpēc lūgšana "Mūsu Tēvs" krievu valodā, ja ne izkropļo, nabadzību nozīmē.

Kunga lūgšanas vārdi

Nākamais nāk: "Svētais ir Tavs Vārds." Lielākajā daļā tulkojumu šī daļa nav mainīta, bet dažreiz to atveido kā "Ļaujiet Tavam vārdam būt svētiem".

"Būs svēts" ir darbības vārds atgriešanās veidā, un tas irnozīmē, ka darbību veic pats objekts. Tas nozīmē, ka pats Dieva vārds ir "svēts", neatkarīgi no tā, vai tas ir svēts kādam vai nē. Lūgšana "Mūsu Tēvs" krievu valodā aizstāj vārdus.

Nākamās tekstu rindas nav atšķirīgas. Lielākā atšķirība frāzē par "ikdienas maizi".

Vissvarīgākais pareizticīgo sakramentsir Euharistija. Šajā brīdī maize un vīns pārvēršas Kristus ķermenī un asinīs. Tas ir tieši tas, kas tiek teikts lūgšanā. Būtiska maize nav klaips vai klaips, tas ir Svētais Vakarēdiens. Bet lūgšana "Mūsu Tēvs" krievu valodā saka: "dod mums katru dienu", tas ir, pārtulko šo frāzi parastajā ikdienā. Tā vairs nav saruna par lielo Svēto Vakarēdienu ar Dievu, bet pirkumu plānošana.

Lūgšana mūsu Tēva tulkošana

Lūgšanas "Mūsu Tēvs" vārdi tiek dziedāti katrā no tiemLiturgijas, tās tiek dziedātas pirms maltītes un atkārtotas katrā lūgšanā. Protams, vajadzētu saprast lūgšanas nozīmi, bet vēl labāk to lasīt baznīcu slāvu valodā.

Neofīti, pirmo reizi šķērsojot baznīcas slieksni,viņi vēlas saprast viss baznīcas dzīvē. Viņiem, protams, vajadzīgs lūguma "Mūsu Tēva" tulkojums, kas nozīmē nozīmes izskaidrojumu. Daudzi sūdzas par baznīcas lūgšanu kompleksu un nesaprotamu valodu. Patiesībā lūgšana "Mūsu Tēvs", kuras tulkošanu ir viegli iegūt, ir skaidra un bez īpašiem paskaidrojumiem, un kopumā baznīcu slāvu valoda ir ļoti līdzīga krievu valodai. Ja jūs mācīsiet burtiski simts vārdus, viss pakalpojums kļūs saprotams un vienkāršs.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru