Baušļi ir postulāti, kurus ikvienam ir jāzina

Garīgā attīstība

Kristiešu reliģija ir kanoniska. Tā ir veidota ne tikai patiesu un dziļu ticību, bet arī par konkrētiem likumiem, truisms, kuri caur svēto Dieva vīri tika sniegtas uz parastiem cilvēkiem, lai veiktu salīdzināšanu par saviem grēkiem, un mūžīgo dzīvi dvēseles paradīzē pēc nāves. Tāpēc visiem kristietības sekotājiem ir jāzina galveno terminu un notikumu nozīme viņu reliģijas vēsturē.

baušļi ir

Baušļi: termina nozīme

Pirms sākat izpētīt izskata vēsturibaušļi un turpmākā kristietības attīstība, ir jāsaprot, kāda ir vārda "baušļa" nozīme. Tam noteikti ir reliģiska nozīme, un to galvenokārt lieto, lai apzīmētu dažus svētus postulātus, kas no Jēzus Kristus tika nodoti cilvēkiem. Tātad baušļi ir noteikums par personas morālo dzīvi saskaņā ar reliģiskajām normām. Šim vārdam ir arī otrā nozīme. Bauslis var būt likums, likums, noteikums par jebkādām cilvēka dzīvības normām, kas nav saistītas ar reliģiju. Šī termina lietošanu var atrast dzejā, odi, dzejā vai augsta stila prozā, jo šis vārds ir veids, kā tekstā izpaust patožu.

desmit baušļi

Stāsts par desmit baušļiem

Ir zināms, ka kristieši zina desmitTā Kunga baušļi, ko Mozus, Ābrahama dēls, ir. Dievs atnāca uz nākamo pravieti Horeba kalna pakājē, dedzinot krūmu, un pavēlēja atbrīvot ebreju tautu no ēģiptiešu varas. Faraons negribēja ļaut vergiem iet, tāpēc Tas Kungs sūtīja desmit Ēģiptes nāves sodus par nepaklausību savai valstij. Mozus vadīja savus ļaudis caur Sarkano jūru, kuras ūdeņi šķīrās pēc dievišķās gribas un ļautu jūdiem iet uz otru pusi. Ēģiptiešu armija bojā savos viļņos, nepiedzīvojot paliekošos vergus.

Vēlāk, uz Sinaja kalna, Tas Kungs parādīja Mozum desmit baušļus, kas vēlāk kļuva par ebreju tautu dzīves kanoniem.

Desmit Dievišķie Baušļi

Desmit Dieva baušļi ir šādi:

 1. Tev nebūs cita Dieva, izņemot Mani.
 2. Nelieciet sevi par elku.
 3. Nesaki sava Kunga Dieva vārdu tieši tāpat.
 4. Atcerieties sabatu dienu, jā, svētdiniet to.
 5. Cieniet savu tēvu un savu māti.
 6. Nesaprot
 7. Neveiciet laulības pārkāpšanu.
 8. Nezogt.
 9. Neaplieciniet savu draugu ar viltus liecībām.
 10. Nepieklāj kaimiņa sievu.

Šajos līgumos Kungs aicina cilvēkus savstarpējimīlestība, cieņa, godīgums, kā arī Dieva mīlestība, reaģējot uz Dieva mīlestību pret cilvēku, viņa radīšanu. Bauslību izpilde ir ļoti svarīga, jo pateicoties tam cilvēks savas dzīves laikā spēs glābt savu dvēseli un atrast mūžīgo mieru paradīzē pēc nāves par savu taisnību.

Kunga baušļu nozīme

 1. Pirmā baušņa jēga ir Dieva Kunga derība, ka Dievs ir viens, ka kristietis nevar pielūgt kādu citu dievību.
 2. Otrais bauslis ir tieši saistīts ar pirmo, jo tas nozīmē personas pielūgšanu jebkuram citam, nevis Dievam, ko taisnīgais kristietis nekādā veidā nedrīkst darīt.
 3. Trešā derība nozīmē to, ka cilvēkam nevajadzētu izrunāt Tā Kunga vārdu tāpat kā tad, ja viņš svētajā nozīmē nenozīmē godu Dieva priekšā viņa vārdos.
  vārda baušļa nozīme
 4. Ceturtā baušĜa vērtība ir pakts uzpirmās sešas nedēļas dienas cilvēki izpildīja visus savus ikdienas pienākumus un pēdējā, septītā diena veltītu sevi Dievam (lūgšanas, viņu grēku īstenošana, viņu grēku nožēla). Fakts ir tāds, ka septītā un pēdējā nedēļas diena, ko sauca par sestdienu.
 5. Piektais bauslis liek cilvēkiem godināt savus vecākus, kuri deva viņiem dzīvību, baro, audzina un audzina.
 6. Sestajā bauslī teikts, ka cilvēkam nevajadzētu nogalināt citus cilvēkus, jo viņi visi ir Dieva radīšana. Lai nogalinātu to, ko radījis Kungs, ir nopietns grēks, viens no lielākajiem kristiešu reliģijā.
 7. Septītais bauslis brīdina cilvēku par miesas grēku kā vienu no vissmagākajiem. Kungs brīdina cilvēkus par šo grēku, ja vien tas nav saistīts ar nākamo dzemdību.
 8. Astotā derība saka, ka jūs nekad nevarat uzņemt kādu citu, kaut ko tādu, kas jums nav dots.
 9. Jūs nevarat noliegt citus cilvēkus, pakļaujot viņus slikta gaismā sabiedrības acīs. Tā saka devīto baušļu.
 10. Pēdējā baušņa nozīme ir tāNekādā gadījumā persona nedrīkst izdarīt nodevības grēku, proti, vēlēties viņa drauga sievu, jo šis grēks ir viens no visbriesmīgākajiem, ja ne visvairāk.

Jēzus baušļi

Kristus baušļi

Jēzus Kristus baušļi ir ne mazāk svarīgi ikvienam.ticīgie nekā iepriekš minētie postulāti. Šie kanoni ne tikai saka, ka taisnīgai personai vajadzētu vai nedrīkst to darīt, bet arī vietu, kur cilvēki uz zemes ieņem ("Tu esi zemes sāls", "Tu esi pasaules gaisma"). Drīzāk viņi sniedz cilvēkiem izpratni par daudziem dzīves aspektiem (piemēram, par to, par kuriem Tas Kungs aicina svētītus un par kuriem jācenšas izdarīt grēkus), nevis uz likumu kopumu, bet tomēr ikvienam ticīgajam tas ir jālasa.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru