Kooperatīvā īpašumtiesības un tās galvenie aspekti

Finanses

Kooperatīvā īpašumtiesību forma ir vienano kolektīvās šķirnes un balstās uz brīvprātīgi apvienotu dalībnieku darbībām materiālu un monetāro resursu izmantošanā. Šīs īpašumtiesību formas augstais motivācijas potenciāls ir saistīts ar individuālo ieguldījumu (akciju). Savukārt kooperatīvā īpašumtiesību forma ir daudzveidīga, šeit ir daži no tiem:

• attīstība apvienojumā ar valsts īpašumu
• Pamatojoties uz nomas attiecībām
• ražošanas uzņēmumu formā
• Kooperatīvās bankas
• Patērētāju kooperatīvi
• kredītu kooperatīvi
• Mājokļu kooperatīvi.

Kooperatīvam piederošais īpašums atrodasvisu savu locekļu pilnīgu izmantošanu, glabāšanu un iznīcināšanu. Kooperatīva locekļu sanāksme tiek atzīta par tās augstāko vadības institūciju, kurā katram no viņiem, pieņemot lēmumus, ir tiesības uz vienu balsojumu. Pamatojoties uz to, mēs varam secināt, ka, neskatoties uz to, ka kooperatīvā īpašumtiesību forma ir privāta forma, to kopīgi pārvalda visi asociācijas dalībnieki.

Kooperatīvā īpašumtiesības, pamatskuras īpašumtiesības ir pilnvarots (vienības) fonds, izveido, veicot dalībnieku iemaksas. Katram dalībniekam jāsaprot, ka reģistrācijas dokumentu saņemšanas laikā valsts institūcija veic iemaksu tādā apjomā, kāds paredzēts šim kooperatīvajam likumam pilnīgi vai pilnībā. Kaut RF Civillikums neparedz konkrētu izmēru fonda dažādu kooperatīvu, ir skaidrs, ka to minimālais izmērs būs ievērojami atšķirīga, nepieciešamība pēc likumdošanas apstiprināšanai ieguldījumu konkrētu sugu kooperatīvu. Piemēram, kooperatīvam, kas izveidots dzīvojamās mājas celtniecībai, jābūt vienības fondam izmaksu apjomā, kas pilnībā nodrošina tā celtniecības izmaksas.

Galvenais šīs īpašumtiesību formas trūkumsir papildu akciju iemaksu ieviešana, ja galvenais kopfonds nevar segt visas izmaksas, lai sasniegtu noteiktu rezultātu. Tādējādi kooperatīva īpašumtiesību forma uzliek solidāri atbildību par summām, kas nav samaksātas, kā aprakstīts 4. iedaļā, Cl. 116 Civillikums, ja netiek izvietota papildu akcija.

Tomēr, ja praksē to iztērēkopieguldījumu fondi projekta īstenošanai ir mazāki nekā dalībnieku veiktie ieguldījumi, tie bez atgriešanās tiek atgriezti saviem dalībniekiem. Praktiski visbiežāk izrādās, ka kooperatīvā pilnvarotā (akciju) fonda lielums faktiski ir daudz lielāks par apbūvētā mājokļa paredzamo cenu. Tā rezultātā dalībnieki saņem īpašumu ar nepietiekamu vērtību salīdzinājumā ar ieguldīto iemaksu.

Tiek uzskatīts, ka dzīvojamā kooperatīvā ir privatizācijaoficiāla valsts reģistrācijas dokumenta saņemšana, kas apliecina tiesības uz īpašumu pēc attiecīgo dokumentu paketes iesniegšanas Federālajam reģistrācijas dienestam. Tā kā kooperatīvais dzīvoklis kļūst par tā īpašnieka pilnu īpašumu tūlīt pēc viņa akciju galīgās izpirkšanas un viņš faktiski jau ir viņa īpašums.

Kooperatīvu īpašumtiesības izslēdziespēja nelikumīgi konfiscēt īpašumu, kas tiem pieder organizācijās vai privātpersonās, un tai ir tiesības nekavējoties pieprasīt likvidēt visus šajā jautājumā izdarītos pārkāpumus ar kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies kooperatīvam īpašumam nelikumīgu darbību rezultātā. Kooperatīvās tiesības ietver īpašuma piederību, izmantošanu un atsavināšanu, kas pieder tām, vai īpašuma izmantošanu citos juridiskos apsvērumos.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru