Personāla ieraksti un personāla ieraksti mazā uzņēmumā

Finanses

Kā likums, mazā uzņēmumāspeciāli personāla pakalpojums ir neracionāls. Tā kā darba apjoms ar personālu mazajos uzņēmumos parasti ir mazs, personāla dokumentācija tiek uzticēta vienam no darbiniekiem, visbiežāk sekretārs vai grāmatvedis. Un tas ir loģiski, radot īpašu likmi šajā gadījumā vienkārši nav ekonomiski izdevīgi.

Mazās uzņēmējdarbības īpatnības ir šādas,ka personāla ierakstus var glabāt uz minimālo pieļaujamo summu, kas atbilst spējām un mazo uzņēmumu vajadzībām, tādējādi padarīja tikai visvairāk nepieciešamās funkcijas. Jāatzīmē, ka darbinieki strādā nelielās organizācijās notiek galvenokārt kā nepieciešams, nevis nepārtraukti, un tas ir samazināts līdz atlasi un pieņemšanu darbā, atlaišanu no personāla, vadības algu un kontroli pār darba disciplīnas, prioritāšu brīvdienas. Tomēr personāla politika nezaudē savu galveno lomu, izveidojot profesionālu un saliedētas komandas.

Neraugoties uz to, ka nav specializēta nodaļapersonāls mazā uzņēmumā, nav iespējams noliegt personāla ierakstu vadības organizāciju. Personāla dokumentācija, lai arī samazināta summa, būtu jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem, un to nevajadzētu novērtēt par zemu.

Juridiski pareiza un racionāla organizācijabiroja darbs nodrošina dokumentu aprites optimizāciju un dokumentu skaita samazināšanu, uzlabo personāla darba efektivitāti. Personāla ierakstu pārvaldības dokumenti darba attiecības. Pat minimālais dokumentu saraksts, kas nepieciešami, lai vadītu mazu uzņēmumu, ir diezgan liels. Šie ir galvenie dokumenti:

• pasūtījumi un darba uzdevumi;

• personāls;

• darba līgumi;

• personas kartes;

• brīvdienu pasūtījumi;

• atvaļinājuma grafiks;

• pasūtījumi pārcelšanai citā darbā, darba apvienošana;

• atlaišanas rīkojumi;

• laika tabulas;

• iekšējie noteikumi un darba disciplīna;

• noteikumi, kas reglamentē personas datu aizsardzību;

• darbgrāmatas un to reģistrācijas grāmata;

• darba aizsardzības dokumentācija.

Jebkura personāla dokumentācija no šī saraksta irjuridiska un bieži vien komerciāla vērtība, kas apstiprina tās rīcības nozīmi un nepieciešamību to pienācīgi izpildīt. Šie dokumenti apstiprina gan darba devēja, gan darba ņēmēja tiesības un pienākumus un, ja nepieciešams, kļūst par nozīmīgiem pierādījumiem apstrīdētajās situācijās.

Darba attiecību dokumentēšana nodrošinapensijas, sociālās un citas garantijas, ko darbiniekiem sniedz Krievijas tiesību akti. Personāla dokumentācija ir pamats algu, pabalstu, prēmiju, apdrošināšanas un darba pieredzes noteikšanai un pensiju aprēķināšanai, tāpēc svarīga ir atbildīga un nepārprotama pieeja šo primāro avotu projektēšanai. Neuzmanīga attieksme pret dokumentu saglabāšanu var nelabvēlīgi ietekmēt uzņēmuma un tā darbinieku labklājību.

Diemžēl, profesionālu personāla vadītāju trūkums mazajos uzņēmumos nereti noved pie zemas personāla ierakstu pārvaldības kvalitātes un tādējādi darba tiesību aktu pārkāpumiem.

Lai palīdzētu novērst šādus pārkāpumus pirmsto, kā tos identificēs darba vai nodokļu inspekcija vai sociālās apdrošināšanas fonda pārstāvji, var veikt revīziju. Personāla dokumentācijas revīzija sniedz darbību kopumu, lai pārbaudītu dokumentu pareizību un grāmatvedības pareizību. Revīzijas laikā eksperti novērtēs riskus pārkāpumu gadījumā un ieteikumus par to, kā optimizēt personāla darba plūsmu, lai tos novērstu.

Personāla dokumentācijas optimizēšana nevartikai, lai izvairītos no sankcijām no kontroles institūcijām, bet arī palielinātu personāla vadāmību, nodrošinātu darba attiecību pārredzamību un aizsargātu viņu darbinieku tiesības.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru