Atlaišana pēc darba devēja iniciatīvas

Finanses

Nav noslēpums, ka attiecības starp darba devējuun darbinieks ne vienmēr ir bezmiegs. Dažādiem iemesliem var rasties konflikti starp darba devēju un darba ņēmēju un var attīstīties pēc neparedzamākajiem scenārijiem. Parasti jebkura ražošanas vai uzņēmuma konflikta apogeja ir atlaišana. Turklāt mums nevajadzētu uzskatīt konfliktu par galveno atlaišanas iemeslu lielākajā daļā gadījumu, aiz tā ir profesionāla nolaidība un neuzmanība.

Darbinieku un darba devēju attiecības irdarba likuma priekšmets un tas ir reglamentēts Darba kodeksā. Jau no paša šī dokumenta nosaukuma ir skaidrs, ka tas ir tas, kurš var palīdzēt atrisināt darba konfliktus un izvairīties no to attīstības. Bet, ja rodas apstākļi, lai jūs joprojām varētu izmantot atlaišanu, ir arī vērts atcerēties, ka atlaišana ir reglamentēta ar likumu un ietver vairākas nianses. Labi, ja jūsu uzņēmumam ir spēcīgs arodbiedrības līderis un organizācija, kas var aktīvi iejaukties darba attiecībās attiecībā uz pēdējo tiesību aizsardzību, ja tie tiek pārkāpti. Daži, balstoties uz viņu zināšanām darba tiesību jomā un nedaudz pārspīlēti, ir administratīvā patvaļas upuri.

Likums paredz, ka atlaišana no darba ardarba devēja iniciatīva notiek dažādu iemeslu dēļ. Tajā pašā laikā nav jāuzskata, ka atlaišana ir akts, kas tikai nodara kaitējumu darbiniekam, un gadījumi, kad viņa atlaišana kļūst labvēlīga darba devējam un visai darba kolektīvai. Tādējādi RF Darba likumā ir izklāstīti iemesli, kuru mērķis ir nodrošināt darba devēja intereses un faktiski aizsargāt viņu no neuzmanīgiem darbiniekiem. Konkrēti iemesli, kuru dēļ atlaišana ir atļauta pēc darba devēja iniciatīvas, ir noteikts Art. LC RF. Tādējādi šis atlaišanas veids tiek saņemts, izmantojot nosaukumu "atlaišana saskaņā ar rakstu."

Saskaņā ar šo pantu darba līgums starp darba devēju un darba ņēmēju var tikt izbeigts, ja:

- uzņēmuma likvidācija;

- ņemot vērā darbinieka pieņemtā darbinieka amata pretrunu;

- personāla samazināšana;

- sakarā ar neatbilstību darba kvalitātei, ko veicis darbinieks zemu kvalifikāciju dēļ;

- atlaišana pēc darba devēja iniciatīvas ir atļauta, mainoties uzņēmuma īpašniekam;

- ja darbinieks atkārtoti pārkāpj darba disciplīnu un esošo sodu;

- ar vienotu, bet brutālu pārkāpumu;

- sakarā ar darba kavējumiem (tiek uzskatīts, ka darbinieks nav darba vietā vairāk nekā četras stundas);

- kad algots darbinieks atrodas intoksikācijas stāvoklī;

- kad darbinieks veic zādzību;

- drošības noteikumu pārkāpumu gadījumā, veicot darba pienākumus;

- ja darbinieks nodarbojas ar vērtību uzturēšanu, vainīgās darbības;

- izdarot darbību, kas nav savienojama ar morāles un ētikas normām;

Tajā pašā pantā ir paredzēti gadījumi, kad pēc darba devēja iniciatīvas notiek atlaišana augstākā organizācijā vai iestādē, pats vadītājs:

- pieņemot lēmumu, kas radījis materiālu vai finansiālu kaitējumu;

- ar vienu, bet šāds pārkāpums, kas izraisīja smagas sekas.

Likumā noteiktā atlaišanas kārtībaparedz, ka darba devējs īsteno virkni obligāto darbību. Vispirms atbilstošais ieraksts ir jāveido pareizi, un darbgrāmatā ir norāde uz likuma varu. Ir svarīgi ņemt vērā un pievērst uzmanību faktam, ka atlaišanas diena tiek uzskatīta par darba dienu, un tādēļ šis datums jānorāda kā pēdējā diena, kad darbinieks izpildīja savus pienākumus. Procedūra paredz arī darbiniekam, pēc viņa lūguma, izsniegt rīkojuma kopiju, ar kuru viņš ir jāinformē parakstu.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru