Nekustamā īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa reforma

Finanses

Šobrīd jautājums ir apstrīdamspar to, kā aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli. Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtībai ir atšķirīga iezīme, kas ļauj izceļot citu budžeta ieņēmumu fona. Šī atšķirība izpaužas kā neatbilstība starp nodokļa objektu un maksājuma avotu.

Tātad, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiemaplikt ar nodokli darbojas atlikušo vērtību ēkām un iekārtām uzņēmuma, bet īpašuma nodoklis tiek maksāts no peļņas, ko nopelnījušas uzņēmums pārskata periodā. Tas faktiski noved pie tā, ka dažiem uzņēmumiem ar augstu atdevi, jāmaksā nodoklis par nekustamo īpašumu, nav drauds būt (kļūt) zaudējumi. Ņemot pat daudz dārgu ēku, viens uzņēmējdarbības vienība nopelnījis pietiekami ienākumi, lai nomaksātu maksājumu to un citu maksu un maksāt nodokli par nekustamo īpašumu, ir kļūt par (palikt) nerentabla. Šī ir īpašuma nodokļa negatīvā ietekme uz peļņas apjomu, kas paliek ar saimniecisko vienību pēc maksājuma. Dažreiz tas ir viens no nerentabliem uzņēmumiem.

Pārskata perioda nemainīgā rentabilitātevēl lielāka ietekme uz gūtajiem peļņas rādītājiem maina īpašuma nodokļa vērtību nekā peļņas nodoklis. Ienākuma nodokļa summa ir atkarīga no pārskata perioda peļņas summas. Tā kā šajā gadījumā tā ir nemainīga, šī nodokļa summa nemainās, un tādējādi tā ietekmē atlikušo peļņu. Šajā gadījumā ir ieteicams piemērot vienotu nodokli nekustamajam īpašumam. Gadījumā, ja objektu atlikušo vērtību palielinās, īpašuma nodokļa vērtība palielināsies, ti, tiks izveidots jauns īpašuma nodoklis, kas samazinās atlikušās peļņas summu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lai uzlabotu piedāvāto nekustamo īpašumu aplikšanu ar nodokļiem, nevis pastāvošo, fundamentāli jaunu, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodiku, kas paredz elastīgu nodokļu likmju sistēmas izmantošanu. Tas pamatojas uz rentabilitātes principu un pārskata periodu.

Praksē ir ieteicams samazināt nodoklinekustamais īpašums un tā likme ar daudzkārtēju atlikušās vērtības pieaugumu salīdzinājumā ar pārskata perioda peļņu. Šis faktors ietekmēs arī nekustamā īpašuma nolietojuma uzkrājumu. Bet mums ir jāpatur prātā, ka paātrinātas amortizācijas metode pirmajos gados palielina nolietojuma izmaksas un līdz ar to arī izmaksu cenu. Zaudēšanas organizācijas to nevar atļauties. Šādām organizācijām labāk izmantot produktīvu metodi. Tas ļaus viņiem regulēt savas izmaksas, jo īpaši periodos, kad nav stabilas ražošanas jaudas izmantošanas. Nelineārā metode ir vairāk piemērota rentablajiem uzņēmumiem, kuriem trūkst resursu, lai paplašinātu pamatlīdzekļus.

Jaunā metodoloģija ļaustikai nekustamā īpašuma nodokļa fiskālā funkcija, bet arī stimulēšana, kas ir īpaši svarīga ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanā un esošās ekonomiskās struktūras uzlabošanā.

Ekonomikas vienības stratēģijai jābūtmērķis ir maksimāli palielināt nekustamā īpašuma vērtību. Saistībā ar globālo krīžu attīstības tendencēm organizācijām ir jāpārskata nolietojuma politikas saturs, kurā mūsdienās vislabāk tiek uzskatīta lineārā metode. Amortizācijas politikas pamatā jābūt mērķiem, kurus organizācija izvirzījusi noteiktā ekonomiskās darbības stadijā.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru