Īpašuma tiesību jēdziens un saturs

Finanses

Īpašuma tiesību jēdziens un saturs Tas rada zināmas izpratnes grūtībasuzskatot to par absolūtu civiltiesību sistēmu (aizsargājot no citiem subjektiem) un nodrošinot tā īpašniekam diezgan plašas pilnvaras fizisko tiesību objekta saimnieciskajā īpašumā.

Viena no īpašuma tiesību galvenajām iezīmēm ir tā, ka tas tiek uzskatīts subjektīvs likums. Tas piešķir noteiktai pilnvarotajai personai iespēju saskaņā ar likuma normām noteiktā veidā rīkoties saistībā ar tiesību subjektu.

Īpašumtiesības atbilst visu trešo personu pienākumam netraucēt īpašnieka un viņa īpašumu attiecībās un nekādā veidā neļaut īpašniekam izmantot savas tiesības.

Īpašuma tiesību jēdziens un saturspiešķir tiesību īpašniekam dotāciju, lai noteiktu īpašumu, uz kuru attiecas šīs tiesības, izmantošanas veidu, īsteno saimniecisko dominanci un ļauj citiem to izmantot pēc saviem ieskatiem.

Īpašuma tiesību jēdziens un satursnozīmē tiesību īpašnieka iespēju izmantot un atsavināt savu īpašumu un saskaņā ar viņa interesēm saistībā ar viņam piederošo mantu, vienlaikus uzņemoties risku un atbildību par tā uzturēšanu.

Īpašuma īpašnieks realizē savas tiesības, izmantojot tādus jēdzienus kā glabāšana, iznīcināšana un izmantošana.

Īpašumtiesību vara ir juridiski realizējama iespēja piederēt īpašumam faktiskajā (ekonomiskajā) īpašumā.

Lietošanas jauda - spēja lietotsaimnieciskos nolūkos, izmantot īpašumu, no tā iegūt derīgās īpašības. Īpašuma izmantošana dažos gadījumos ir tieši saistīta ar īpašuma īpašumtiesībām, jo ​​īpašumu var izmantot, parasti to faktiski piederot tikai īpašumā.

Apglabāšanas spēks paredz šo iespējupiederības, mērķa vai stāvokļa neatkarīga noteikšana (likvidēšana, ziedošana, mantošana, pārdošana saskaņā ar līgumu utt.)

Īpašuma tiesību jēdziens un satursir balstīta uz īpašuma jēdzienu. Tas var būt dažādu veidu īpašums (privāts, valsts, pašvaldības). Valsts īpašums ir sadalīts federālajā īpašumā un dažu Federācijas priekšmetu īpašumā.

Valsts īpašums Krievijā ir īpašums, kas pieder federācijas priekšmetiem: teritorijām, republikām, pilsētām, reģioniem, rajoniem. Tas ietver arī zemes īpašuma koncepcija. Jebkura zeme un dabas resursi, kas naviegāja pilsoņu, pašvaldību vai juridisko personu privātīpašumā, tiek uzskatīti par valsts īpašumu. Valsts īpašums ir zeme, kuru federālie likumi atzīti par tādiem; kuras īpašumtiesības valstij saņēma, nosakot valsts īpašumu uz zemi; kuru Krievijas Federācija ieguvusi, pamatojoties uz civiltiesiskajiem aktiem.

Tas ir jānošķir priekšmeti un īpašuma objekti. Šo tiesību subjekti ir īpašniekiīpašums - jebkura fiziska vai juridiska persona (izņemot vienīgos uzņēmumus un iestādes, kuras finansē īpašnieki), pašvaldību un valsts iestādes.

Īpašumtiesību objekti var būtnekustamo īpašumu kompleksi, ēkas, uzņēmumi, ieguves vietas, materiāli, zeme, iekārtas, iekārtas, nauda, ​​izejvielas, vērtspapīri, jebkāds patēriņa, rūpniecības, kultūras, sociālā un cita mērķa īpašums, radoša vai intelektuāla darba produkcija.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru