Īpašuma apdrošināšana

Finanses

Īpašuma apdrošināšana Krievijā pēdējos piecos gados sāka attīstīties īpaši strauji. Brīvprātīga apdrošināšana kļūst arvien populārāka. Īpašuma apdrošināšana palīdz aizsargāt sevi no apstākļiem, jaīpašums notiks ugunsgrēka, zādzības, dabas katastrofas gadījumā utt. Savlaicīga apdrošināšana šajā gadījumā spēj aizsargāt pret finansiāliem zaudējumiem.

Personas var slēgt apdrošināšanas līgumus par dzīvokļu, māju, hipotēku saistību, kā arī īpašuma tiesību apdrošināšanas līgumu aizsardzību.

Kad dzīvokļu apdrošināšana aizsardzība paredz ugunsgrēku gadījumus,plūdi, zādzības, laupīšana un dabas katastrofas. Apdrošināšanas situācijā apdrošināšanas sabiedrība maksā mājokļa apdrošināšanas polises izmaksas. Jūs varat apdrošināt nevis visu dzīvokli, bet daži tā daļas, piemēram, tikai apdare.

Kad mājas apdrošināšana Saskaņā ar šo koncepciju jebkura ēka pilsētās samazināsun lauku rajonos. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, jūs varat apdrošināt jebkuru īpašuma daļu: ainavu dizains, interjera dekorēšana, senlietas utt.

Hipotēku apdrošināšana sniedz palīdzību kredīta īstenošanāsaistības pret banku gadījumos, kad tiek zaudēts ierastās ienākums darbaspēka zaudējuma gadījumā, neparedzētu izdevumu rašanās, nekustamā īpašuma īpašumtiesību zaudēšana vai ierobežošana.

Nosaukums Apdrošināšana ir paredzēta, lai nodrošinātu apdrošināšanas segumuīpašuma tiesību zaudēšanas gadījumi, ja privātpersonas noslēgtais darījums tiek atzīts par nelikumīgu sakarā ar notikumiem, kas līguma noslēgšanas brīdī viņam nebija zināmi. Šāda veida apdrošināšana ir svarīga pirms nekustamā īpašuma iegādes.

Uzņēmums vienmēr ir saistīts ar riskiem. Tas ir raksturīgs lieliem rūpniecības uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Neparedzēti apstākļi var radīt būtisku kaitējumu uzņēmumam, līdz zaudējumam biznesā. Iespējams, ka daži no šiem riskiem var ne tikai paredzēt, bet arī veikt pasākumus, lai tos savlaicīgi samazinātu. Uzņēmumu un organizāciju īpašumu apdrošināšana (juridiskas personas) var aizsargāt gadījumā, ja zaudējumus vai bojājumus pieder un nomāto īpašumu, un citos gadījumos.

Īpašuma apdrošināšana lieliem, vidējiem un maziemuzņēmumi ietver īpašuma apdrošināšanu pret ugunsgrēkiem un citiem apdraudējumiem, zaudējumu apdrošināšanu no ražošanas pārtraukumiem, mašīnām un citām iekārtām no darbības sadalījuma, būvniecības un montāžas riskiem, kravas, īpašuma un lauksaimniecības industriālās apdrošināšanas.

Apdrošināšanas objekti ir ēkas,celtniecība, būvniecība, nepabeigta celtniecība, materiāli, preces, izejvielas, kioski, teltis, veikali, kioski, interjers un ēkas, elektroniskās iekārtas, elektroierīces utt. Īpašuma apdrošināšana paredz trešo personu nelikumīgas rīcības gadījumus ugunsgrēku, līcīšu, sprādzienu, kā arī dabas parādību, piemēram, zibens spēļu, dušu, krusa, viesuļvētras, zemestrīču uc gadījumos.

Apdrošināšana nodrošina iespējamo segumuun tā ir paredzēta, lai aizsargātu uzņēmumu un organizāciju aktīvus. Noslēdzot apdrošināšanas līgumus, tiek ņemta vērā uzņēmuma darbības specifika un faktori, kas var negatīvi ietekmēt juridiskās personas īpašuma drošību. Līgums ir noslēgts tādu līdzekļu apjoma robežās, ko uzņēmums vai uzņēmums vēlas iztērēt apdrošināšanai. Jūs varat samaksāt par apdrošināšanas pakalpojumiem, veicot vienreizēju maksājumu vai pa daļām.

Apdrošinājuma summu apstiprina īpašuma dokumenti vai ekspertu komisijas ziņojums.

Pirms līguma noslēgšanas apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesībaspārbaudiet informāciju par īpašumu un novērtējiet tās reālās vērtības stāvokli. Tajā pašā laikā apdrošinātāji pārbauda īpašuma pieejamību norādītajā adresē, riska esamību, pirkuma vērtību, dzīves ilgumu un citus aspektus. Juridisko personu apdrošināšanas izmaksas tiek noteiktas individuāli. Parasti tas svārstās no 0,1% līdz 6% no apdrošinātā īpašuma vērtības.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru