Privātīpašuma tiesības: pamatjēdzieni un veidi

Finanses

Pati īpašuma jēdziena rašanāsnotika civilizācijas civilizācijas veidošanās sākumā. Dažādos vēstures periodos un valstīs šai problēmai bija atšķirīgi viedokļi. Privātīpašuma tiesības vienmēr ir bijušas svarīgas. Ar valsts attīstību šī koncepta saturs tika pilnveidots un konsolidēts dažādos dokumentos.

Privātīpašuma tiesības

Privātīpašuma likumdošanas tiesībasir atspoguļots valsts konstitūcijā un tiek pieņemts, ka fiziskajai personai tiek piešķirta iespēja netraucēti veikt jebkādas darbības attiecībā uz viņa īpašumu. Šādas darbības nedrīkst būt pretrunā ar tiesību normām un nodarīt kaitējumu citām personām, ierobežojumi galvenokārt attiecas uz īpašuma izmantošanu, lai veiktu noziedzīgas darbības.

Privātīpašuma tiesību jēdziena saturs

Privātpersonai ir iespēja nodot savuīpašuma (vai daļu no to pilnvarām) par labu citām personām, vienlaikus paliekot īpašuma īpašniekam. Atsavināšana paredz gan apmaksātu pārskaitījumu (pārdošanu), gan bezmaksas pārskaitījumu (ziedojumu). Privātīpašuma tiesības ļauj īpašniekam saņemt ienākumus no materiālo aktīvu izmantošanas, piemēram, no to iznomāšanas.

Ikvienam var piederēt dažādas lietas unīpašums ar atbilstošām pilnvarām attiecībā uz šiem īpašuma vērtībām. Visi priekšmeti, kas tiek izmantoti, lai apmierinātu vajadzības, kas iegādāti vai iegūti ar citiem likumīgiem līdzekļiem, ir personīgā manta. Ražošanas līdzekļus, dažāda rakstura zemes gabalus, nekustamo īpašumu un daudz ko citu var klasificēt kā privāto īpašumu.

Privātās īpašumtiesības uz zemi

Privātīpašuma tiesības Latvijāzeme, vai, drīzāk, zemes gabali, kas pieder privātpersonām vai juridiskām personām. Šāds īpašums var darboties kā ražošanas līdzeklis, ja tas tiek izmantots saimnieciskiem mērķiem, piemēram, lauksaimniecības kultūru audzēšanai vai lopu audzēšanai. Turklāt zemi var piešķirt būvniecībai (gan dzīvojamo, gan komerciālo).

Privātīpašuma veidi

Vietnes īpašniekam tika piešķirtas tiesībasrīkoties ar to pēc saviem ieskatiem, ievērojot likumā noteikto pilnvaru robežas. Tiesības uz zemi (īpaši lauksaimniecības zemi) privātīpašumā Krievijas Federācijā ierobežo likumi. Tātad pārdošana un cita veida atsavināšana, kas saistīta ar īpašnieka maiņu, ir aizliegta. Šie noteikumi tiek ieviesti, lai novērstu šī resursa koncentrāciju vienā pusē.

Fiziskajai personai var būt pašu kapitālsražot un patstāvīgi strādāt vai šim nolūkam nolīgt trešās personas. Tas galvenokārt attiecas uz mazajiem uzņēmējiem. Vidējs un liels bizness (uzņēmējdarbības sabiedrības, partnerattiecības un kooperatīvi) priekšnoteikums ir uzņēmuma noteiktas struktūras pastāvēšana, un tai ir vairākas īpašības īpašuma tiesību jomā.

Komerciālo organizāciju privātās īpašumtiesības

Privātīpašuma tiesības komerciālaorganizācijas uzņemas īpašumtiesības uz juridisko personu, un dibinātājiem ir tikai iespēja celt prasību pret viņu. Ja šāda apvienība tiek veidota kādā formā, materiālās vērtības tiek nodotas sabiedrībai, un indivīdi, kas dibināja uzņēmumu, kļūst par kopīpašniekiem.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru