Finanšu tirgus struktūra

Finanses

Finanšu tirgus koncepcija un struktūra. Finanšu tirgu saprot kā izpausmes sfēruattiecības ekonomikas jomā topošā starp pārdevējiem un potenciālajiem pircējiem naudas un finanšu resursiem, ieguldījumu īpašumu (kā instrumentu izglītības finanšu resursus), kā arī par to faktisko un lietošanas vērtība.

Finanšu tirgus struktūra ko nosaka šādi, iekļauti tajāsastāvdaļas. Šī valūta, kapitāls, vērtspapīri (akcijas), skaidrā naudā (nauda, ​​nauda un citi naudas līdzekļi). Turklāt ir arī zelta tirgus un noguldījumu (noguldījumu) tirgus komercbankās.

Finanšu tirgus pats par sevi irNeformāla vai organizēta dažādu finanšu instrumentu tirdzniecības sistēma. Šā tirgus sistēmā pastāv naudas maiņas, kreditēšanas un kapitāla mobilizēšanas procesi.

Galvenā loma šajā tirgū ir finanšuInstitūcijas, kas iesaistītas naudas plūsmu novirzīšanā no to īpašniekiem uz pagaidu aizņēmējiem. Preču lomu spēlē pati nauda, ​​turklāt vērtspapīri.

Finanšu tirgus struktūra raksturo valsts ekonomikas stāvokli.Krievijas finanšu tirgus integrēšanas starptautiskajās attiecībās finanšu tirgū sekas ir pozitīvas vai negatīvas sekas. Starp tiem ir noteikta atkarība no starptautisko tirgu stāvokļa.

Finanšu tirgus pamatelementi ir naudas tirgus un kapitāla tirgus. Tādēļ finanšu tirgus struktūra sākas ar šiem obligātajiem elementiem.

Naudas tirgus sastāv no valūtas, grāmatvedības, starpbanku tirgiem. Šīs finanšu attiecību sastāvdaļas iezīme ir tikai īstermiņa (līdz viena gada) aizdevumu iesaistīšana.

Naudas tirgus ir īpaša aizdevumu tirgus sfērakapitālu, kuram raksturīga šo kapitālu nodrošināšana aizdevumos uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Tie galvenokārt tiek izmantoti nevis pamata, bet gan apgrozāmā kapitāla apkalpošanai. Šajā tirgū naudas piedāvājums ir bezpersonisks, kurā izdzēš visas izcelsmes vietas.

Valūtas tirgum ir galvenā lomanodrošinot finanšu tirgu mijiedarbību pasaules mērogā. Ar tās palīdzību tiek izveidotas attiecības starp pircējiem un pārdevējiem. Šajās attiecībās preces ir jebkura finanšu prasība, kas izteikta ārvalstu valūtā. Dalībnieki ir bankas, eksportētāji, investori, uzņēmumi, privātpersonas utt. Finanšu tirgus struktūra piešķir šo komponentu īpašu lomu.

Grāmatvedības tirgus - pārdala īstermiņanaudas līdzekļi starp kredītiestādēm, iegādājoties un pārdodot vērtspapīrus ar termiņu līdz vienam gadam. Tirgus pamatā ir banku grāmatvedības un pārrēķina operācijas.

Starpbanku tirgus ir saistība, lai piesaistītu uz laiku brīvus kredītiestāžu resursus skaidrā naudā, kas tiek izvietoti starp bankām īstermiņa noguldījumu veidā.

Kapitāla tirgus Vai preču attiecību sfēra, kurāilgtermiņa ieguldījumu instrumenti. Šajā sakarībā pieprasījums pēc kapitālam un tā piedāvājumam ir savstarpēji saistīts. Finanšu tirgus infrastruktūra uzskata šo elementu par vienu no galvenajiem.

Kapitāla tirgū vērtspapīrus izplata beztermiņš vai ilgāks par vienu gadu. Šis tirgus ir vajadzīgs, lai ilgtermiņā finansētu uzņēmējdarbības vienību vajadzības.

Aizņēmuma kapitāla kustības forma ir aizdevums. Šāda kapitāla avoti ir naudas līdzekļi, kas tiek izlaisti ražošanas procesā (uzņēmumu amortizācijas fonds, daļa no apgrozāmā kapitāla naudas, peļņas, iedzīvotāju ietaupījuma, valsts uzkrāšanās utt.).

Aizdevumu kapitāla tirgum ir divas saites: kredītpunktu sistēma (vidēja un ilgtermiņa banku aizdevumi) un vērtspapīru tirgus.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru