Krājumu reģistrēšana

Finanses

Materiāli un izejvielas nāk no atbildīgām personām,kuri veic pirkumus skaidrā naudā, kā arī no piegādātājiem. Noteiktie resursi var parādīties uzņēmumā pašu ražošanas un norakstīto pamatlīdzekļu norakstīšanas rēķina dēļ. Pastāv noteikta kārtība, saskaņā ar kuru reģistrē materiālu saņemšanu.

Piegādātājs kopā ar sūtītiem produktiemnosūta pircējam pavaddokumentus. Tie ietver kravas faktūrrēķinus, maksājuma pieprasījumu (viena eksemplāra tieši pircējam, otra - caur banku), kvīts pavadzīmei un citiem. Pasūtījums, saskaņā ar kuru grāmatvedībā tiek veikta uzskaite, nodrošina, ka pircēja grāmatvede pārbauda pavaddokumentu aizpildīšanas precizitāti. Pēc dokumentu pārbaudes tiek nodoti atbildīgajai personai - piegādes izpildītājam.

Iepirkumu nodaļa veic pārbaudisortimenta atbilstība, apjoms, kvalitāte, piegādes termiņi, cenas un citi. Pamatojoties uz izlīguma vai cita pavadošā dokumenta saskaņošanas rezultātiem, tiek izdarīta piezīme par daļēju vai pilnīgu pieņemšanu (piekrišana maksājumam).

Pasūtījums, saskaņā ar kuruKrājumu uzskaite (krājumi) paredz pasākumus, lai kontrolētu preču saņemšanu un to meklēšanu. Šim nolūkam tiek nodrošināts speciāls žurnāls. Reģistrācijas numurs ietver reģistrācijas numuru, piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas datumu, kravas tipu, pārvadājuma dokumenta numuru un datumu, saņemšanas rīkojumu vai dokumentu, ar ko pieņem pieprasījumu veikt kravas meklēšanu, un citu informāciju. Piezīmēs ir norādīta informācija par maksājumu vai tā noraidīšanu.

Pēc revīzijas grāmatvedības nodaļā tiek saņemti maksājumu pieprasījumi. Ieņēmumus izsniedz ekspeditoram, kurš saņem un piegādā preces.

Saskaņā ar kārtību, kādāMRP tiek uzskaitīts, ekspeditors pieņem ielidoto kravu pēc svara un vietu skaitu. Ja ir pazīmes, kas rada šaubas par saņemto preču drošību, pilnvarotajai personai ir tiesības pieprasīt verifikāciju no transporta organizācijas. Ja ir masas trūkums, vietas, bojājumu noteikšana iepakojumā, bojājumi, īpaša (komerciāla) darbība. Šis dokuments ir pamats, saskaņā ar kuru tiek iesniegti pretenzijas pret piegādātāju vai transporta organizāciju.

Materiālu saņemšana no noliktavas citā pilsētāveic ekspeditors saskaņā ar attire un pilnvaru. Dokumenti norāda saņemamo preču sarakstu. Ekspeditora pieņemšanas procesā tiek veikta ne tikai kvantitatīva, bet arī kvalitatīva pārbaude.

Pieņemtie produkti tiek piegādāti uzņēmumam. Ekspeditors iesniedz materiālus noliktavā. Pieņemšanu veic noliktavas vadītājs, pārbaudot kravas kvalitātes un daudzuma atbilstību piegādātāja konta informācijai. Pasūtījums, saskaņā ar kuru tiek veikta MPP uzskaite, paredz sagatavot saņemtā pasūtījuma saņemšanas pasūtījumu par saņemto kravu. Šo orderi parakstījis ekspeditors un noliktavas vadītājs.

Grāmatvedība MPZ tiek veikta atbilstošās vienībās (skaitliskā, lineārā, tilpuma, svara). Kad sūtījums ierodas vienā vienībā un plūsma uz otru, vienlaikus tiek izmantotas divas mērvienības.

Ja starp faktisko neatbilstību navpiegādātāja informāciju un datus, ir atļauts reģistrēties bez kvītis saņemšanas. Šādos gadījumos piegādātāja dokumentā ir zīmogs ar pasūtījuma pamata rekvizītiem.

Preces tiek izlaistas no uzņēmuma noliktavas saimnieciskam patēriņam, ražošanas vajadzībām, pārstrādei, kā arī nelikvīdu un lieko krājumu pārdošanai.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru