Naudas līdzekļu uzskaite kasē

Finanses

Nauda uz rokām irnepieciešamie resursi uzņēmuma pašreizējām vajadzībām, kā arī līdzekļi, kas nāk no dažādiem avotiem dažādiem mērķiem. Šo resursu uzglabāšanas termiņš, kā arī to pieļaujamais skaits kases aparātā (limits) tiek noteikts saskaņā ar vienošanos ar banku, kas apkalpo uzņēmumu.

Naudu veidā sauc par resursiem,kas tiek nodotas bankai, izmantojot kolekcionārus, sakaru iestādes vai vakara banku birojus. Šie resursi mēneša beigās (pārskata periods) netiek ieskaitīti uzņēmuma kontā un netiek apstiprināti bankas izrakstā. Šajā gadījumā skaidras naudas darījumu uzskaite nodrošina to izslēgšanu no resursiem tā, kā tie tiek ieskaitīti kontā.

Papildus galvenajam kontam uzņēmumi varpastāv dažādi apkalpojošo banku noguldījumu konti. Uzņēmumam var būt galvenais konts ārvalstu valūtā un vairākos ārvalstu valūtas kontos. Tos var izmantot, piemēram, konversijai.

Naudas līdzekļu uzskaite (arī kases aparātā) atrisina vairākas problēmas. Jo īpaši tie ietver:

  1. Sistemātiska kustības, stāvokļa, naudas savlaicīgas piegādes kontrole.
  2. Pārpalikuma novēršana, pārsniedzot limitu kases aparātā.
  3. Nodrošināt mērķtiecīgas līdzekļu izlietojuma kontroli.
  4. Savlaicīga un kompetenta naudas līdzekļu aprites reģistrācija.
  5. Materiālās atbildības veidošana (par līdzekļiem) un materiālas atbildības nodrošināšanas personu sistemātiska kontrole.
  6. Nodrošināt naudas piedāvājuma pilnīguma pārraudzību un izvairīties no līdzekļu piesaistīšanas.

Veikt uzdevumu pēdējā punktānaudas līdzekļu konts (skaidrā naudā) ietver inventāra uzskaiti (parasti reizi mēnesī). Šo pasākumu izmanto likumā noteiktajos termiņos un ierobežojumos.

Nauda parasti nozīmē noguldījumus, naudas līdzekļus, naudas līdzekļus valūtā, norēķinu un citus bankas kontus.

Noteiktu darbību veikšana ar norādītoresursi ir iespējami ar noteiktiem nosacījumiem. Tātad, saimnieciskām vienībām ir liekas, ka tām ir kasieris. Lai veiktu atbilstošas ​​darbības uzņēmumā, jāpiešķir izolētas un īpaši aprīkotas telpas. Tajā tiek veikta uzņemšana, piegāde, kā arī naudas pagaidu glabāšana. Ekonomikas vienību vadītāji ir atbildīgi par naudas līdzekļu nodaļas aprīkojumu, nodrošinot naudas drošību. Uzņēmuma vadība ir atbildīga arī par skaidras naudas drošību pie piegādes un piegādes bankā.

Visas darbības, kas saistītas ar izdevumiem unskaidras naudas saņemšana tiek saukta, attiecīgi, skaidras naudas darījumi. To ieviešanas kārtību apstiprina Centrālā banka. Saskaņā ar pieņemtajiem noteikumiem, noteikumi par naudas uzglabāšanu, darījumu izpildi, kontroli, skaidras naudas uzskaiti. Turklāt ir nodrošināta skaidrās naudas drošība un pareiza tā pielietošana. Atbildība par noteikumu ievērošanu ir atkarīga no uzņēmējdarbības vienības un atsevišķu departamentu (finanšu nodaļas, grāmatvedības) vadītāja.

Saskaņā ar šiem noteikumiem grāmatvedība irnauda uzņēmuma kase. Tajā pašā laikā tiek noteikti noteikti finanšu līdzekļu apjomi. Uzņēmuma kasē nedrīkst būt vairāk naudas, nekā noteikts noteikumos. Līdzsvara un ieņēmumu izmantošanas ierobežojumi ir noteikti pēc bankas vienošanās ar vadību.

Naudas līdzekļu uzskaite tiek veikta iekšāsaskaņā ar noteikto procedūru. Uzņēmumiem ir īpašs amats, kas saistīts ar attiecīgo finanšu operāciju īstenošanu. Kase ir finansiāli atbildīga, viņa uzdevums ir nodrošināt viņam nodoto vērtību saglabāšanu.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru