Bezdarba un inflācijas savstarpējā saistība

Mārketings

Galvenās makroekonomiskās nestabilitātes izpausmes: bezdarbs un inflācija, cikli.

Inflācija ir naudas vērtības samazināšanāsjo naudas vienību daudzuma ekonomikā pārpalikums pārsniedz apgrozībā esošo preču vērtības summu un noteiktu skaitu banknošu, kas netiek piegādātas ar precēm. Pastāv sakarība starp bezdarbu un inflāciju, ko mēs apsvērsim sīkāk.
Parasti inflācija tiek izteikta vispārējā cenu pieaugumā ar naudas vienības pirktspēju.
Svarīgs apstāklis ​​ir tas, ka papildusno kopējā vērtības pieauguma, vērtības attiecību pret citām var mainīties, citiem vārdiem sakot, inflācijas procesā dažu preču izmaksas var pieaugt straujāk nekā citi. Inflācija pēc definīcijas ir parastā naudas daudzuma, kas tiek apgrozībā ekonomikā, normālās attiecības, kā arī tirgū pieejamo preču masas pārkāpums. Ar pārāk strauji pieaugošo naudas piedāvājumu saistībā ar preču masas pieaugumu nauda tiek amortizēta un kļūst mazāk vērtīga. Pastāvīgi pieaug cenas, kas saistīts ar pārmērīgu naudas piedāvājuma pieaugumu.
Viens no inflācijas cēloņiem ir "inflācijapieprasījums ". Sakarā ar jaudas trūkumu ražošana nespēj apmierināt pieaugošo pieprasījumu, kas izraisa cenu pieaugumu tādiem pašiem preču ražošanas apjomiem. Šeit mēs varam skaidri saskatīt attiecības starp bezdarbu un inflāciju. Kaut arī rezultāti nav skaidri redzami.
Sākotnēji ar zemām kopējām izmaksāmir augsts bezdarba līmenis, bet ievērojama ražošanas jaudas daļa ir bezdarbībā, pieprasījuma pieaugums pozitīvi ietekmē rezervju izmantošanu un nerada ievērojamu cenu pieaugumu. Nākamajā posmā, pieaugot pieprasījumam ekonomikā, tiek novērota gandrīz pilnīga nodarbinātība, savukārt dažās nozarēs beidzas resursu krājumi, kā rezultātā palielinās to vērtība, kā arī algu pieaugums. Jau parādījās inflācija, un darba tirgus joprojām sašaurinās, kas ļauj vēl vairāk palielināt algas. Tādējādi paaugstinātās izmaksas tiek virzītas uz patērētājiem cenu paaugstināšanas veidā. Turklāt tiek panākta pilnīgas nodarbinātības situācija, tagad uzņēmumi ir spiesti pieņemt darbā nevalstiskus, ne tik produktīvus darba ņēmējus, ko atspoguļo ražošanas izmaksu un cenu papildu pieaugums. Pastāv visuresoša, pilna nodarbinātība, taču ekonomika vairs nevar palielināt preču ražošanas apjomu, bet arī cenas pieaug.

Jāatzīmē, ka otrajā posmā bezdarba un inflācijas attiecības sasniedz noteiktu līdzsvaru starp nodarbinātību un mērenu inflāciju.


Vēl viens inflācijas iemesls ir "izmaksu inflācija". Ļaujiet mums analizēt attiecības starp bezdarbu un inflāciju šajā situācijā. Ekonomikā pastāv situācijas, kad nodarbinātība un preču apjoms samazinās, pieaugot cenām.

Šādā situācijā pieprasījums pēc precēm un, kāTādējādi darba ņēmēji nav pārmērīgi. Cenu pieaugums izraisa izmaksu kāpumu vienībā. preces. Izmaksu pieaugums vienībā. ja ražošana nemainās cenu līmenī, produkcija tiek samazināta, t.i. samazināt preču piegādi, kas nosaka cenu pieaugumu.
Izmaksu inflācija samazina faktisko pakalpojumu un produktu apjomu un līdz ar to arī bezdarba pieaugumu.

Praksē ir grūti atšķirt abusinflācija, nezinot tā primāro avotu, tāpēc ir grūti savlaicīgi atrisināt bezdarba un inflācijas problēmas. Bet bezdarba un inflācijas problēmas risināšana veicinās sabiedrības ekonomikas attīstību.

Tādējādi makroekonomiskā nestabilitāte, bezdarbs un inflācija ekonomikai ir daudz svarīgāki nekā šķiet sākotnēji.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru