Valsts īpašumtiesības

Mārketings

Valsts īpašums sastāv no visa īpašuma, kas pieder Krievijas Federācijai un tās individuālajām vienībām, pamatojoties uz īpašumtiesībām.

Valsts īpašumā ir vairākiiezīmes. Šāda īpašuma tiesību subjekts ir pati valsts, un īpašuma pārvaldīšana ir koncentrēta valsts iestāžu un speciāli pilnvarotu juridisko personu, kā arī privātpersonu jurisdikcijā.

Valsts izglītības akreditācijas datiīpašnieks var veikt, izdodot tiesību aktus. Tādējādi Krievijas Federācijai ir tiesības uz jebkuru īpašumu, tostarp izņemto no apgrozības, un Krievijas Federācijas subjektiem, uz jebkuru īpašumu, izņemot to, kas pieder Krievijas Federācijas ekskluzīvajam īpašumam.

Valsts īpašumu var iegādātiestikai ar valstij specifiskiem līdzekļiem (rekvizīcija, nacionalizācija, īpašuma piespiedu atsavināšana uz atlīdzināmiem līdzekļiem, konfiskācija, nodokļi utt.). Valsts īpašums ir raksturīgs šādam pamatojumam šo tiesību esamības pārtraukšanai kā privatizācijai (īpašuma atsavināšana no pašvaldības un valsts īpašuma uz juridisko personu un pilsoņu privāto īpašumu saskaņā ar likuma noteikumiem).

Valsts īpašums sastāv no diviemdaļas. Pirmais ir sadalītais valsts īpašums, ar kuru ir nepieciešams saprast valsts īpašumu, kas piešķirts vienotajiem valsts uzņēmumiem un iestādēm par pareizo operāciju vadību vai saimniecisko vadību. Šajā gadījumā īpašuma īpašnieka pilnvaras attiecībā uz apglabāšanu, izmantošanu un īpašumtiesībām ir daļēji ierobežotas. Otrais attiecas uz nesadalīto valsts īpašumu, ko sauc par kasi.

Īpašais valsts īpašuma stāvoklis ir saistīts artās būtība, kas nosaka valsts eksistenci. Valsts līdzekļiem nepieciešamie līdzekļi tiek iegādāti dažādos veidos. Abi divi galvenie ir šādi: valsts īpašuma sadale no nacionālās bagātības, iedzīvotāju prasība valstij piešķirt daļu īpašuma.

Valsts īpašums sastāv no dažāda veida rentabla īpašuma: zemes, rūpniecības uc

Likumdošana aicina federālās zemes objektusvalsts īpašuma objekti, kas ir valsts īpašums; aizsardzības ražošanas sfēras objekti; objekti, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu federālo varas iestāžu darbību un risinātu nacionālās problēmas; objekti, no kuriem ir atkarīga tautsaimniecības svarīgo funkciju nodrošināšana; citi stratēģiski nozīmīgi objekti (farmaceitiskie, biomedicīniskie, alkohola ražošanas uzņēmumi).

Saskaņā ar likumu, vairākas iekārtas, kas saistītas ar federāloīpašumu var nodot īpašumtiesības uz noteiktiem Krievijas Federācijas subjektiem. Tajos ietilpst lieli tautsaimniecības uzņēmumi, sabiedrības veselības iestādes, valsts izglītības iestādes, enerģētikas un kodoltehnoloģiju uzņēmumi, pētniecības organizācijas, apraides un televīzijas uzņēmumi un citi.

Valsts īpašuma aizsardzība politikāvalsts ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai nodrošinātu tās ekonomisko pašpietiekamību un neatkarību. valsts īpašuma pārvaldības sistēmas mērķis ir izveidot spēcīgu ekonomisko stimulu racionālu organizāciju tālākas izmantošanas un reproducēšanai valsts īpašumu. Šodien Krievijā pastāv problēma, ka trūkst atbildības par organizācijas efektivitāti un kontroles lietošanu, pavairošanu vai pārveidošanu valsts īpašumu.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru