Preventīvie pasākumi: jēdziens un darbības joma

Ziņas un sabiedrība

Termins "preventīvie pasākumi" nozīmēprofilaktiska (profilaktiska, aizsargājoša) darbība. To izmanto dažādās jomās, piemēram, saimnieciskajā darbībā tos sauc par darbībām, kuru mērķis ir samazināt risku un tā ietekmi uz rezultātu; starptautiskajās tiesībās šīs ir kopienas valstu kopienas darbības, kuru mērķis ir novērst draudus planētai, pārkāpt kārtību vai izpaust agresiju. Šajā bruņotajos spēkos šis jēdziens parāda militāro spēku, kas var apvienoties ar citām valstīm, lai uzturētu mieru un drošību.

Preventīvie pasākumi
Tomēr visbiežāk profilakses pasākumitiek izmantoti apdrošināšanā, tie tiek veikti iepriekš saskaņā ar noteikto prognožu (tiek aprēķināta varbūtība, ka notikums noteiktā laika intervālā). Riska faktoru, mērķu un citu kritēriju ietvaros ir ietverta arī pasākumu klasifikācija. Katrā sugā ir arī sadalījums pa grupām.

Tādējādi šajā nolūkā ir paredzēti aizsardzības pasākumipar negadījuma novēršanu un seku mazināšanu, ja notikums notiktu. Lēmumu pieņemšanas līmenī tie ir valsts (reglamentējošais un tiesiskais regulējums, valsts drošības mehānisms, materiālo un tehnisko rezervju veidošana utt.); reģionālais (reglamentējošais un finanšu regulējums reģionā, cilvēku apmācība, aizsardzības struktūras, glābšanas komandas, apdraudējumu uzraudzība utt.). Preventīvie pasākumi kolektīvajā līmenī ietekmē iestādes, lai aizsargātu pret dabiskajiem riskiem; individuālā līmenī iegūst nepieciešamās zināšanas par drošību un tiek pieņemts lēmums dzīvot vai nedzīvot bīstamā teritorijā.

Turklāt preventīvie pasākumi tiek iedalīti grupās: riska samazināšana
Preventīvie pasākumi ir
reljefs (pārveidošana, izņemšana nobīstamu iekārtu ekspluatācija un apglabāšana, cīņa pret noziedzību utt.); samazinot draudus iedzīvotājiem un videi (mājokļu kompleksu un citu objektu optimālā atrašanās vieta drošajā zonā, sanitārajās zonās, cilvēku izlikšana no piesārņotajām un nelabvēlīgajām dzīvojamām telpām).

Visi pasākumi, lai sasniegtu objektu neievainojamībuir paredzēti, lai uzlabotu izturību, uzlabotu drošību, mazinātu avārijas radītos bojājumus (savlaicīga glābšanas operāciju organizēšana).

Preventīvie pasākumi
Kopumā var teikt, ka preventīvie pasākumi -tas ir tādu apstākļu radīšana, saskaņā ar kuriem tiek uzturēti neatliekamās palīdzības dienesti, materiāli, visu nepieciešamo evakuācijas pasākumiem. Tajā jāiekļauj arī tādu sistēmu organizācija, kas nodrošina cilvēkus ar būtiskiem priekšmetiem, produktiem un aizsardzības līdzekļiem.

Apdrošināšana aktīvi veic profilakses pasākumuspasākumi apdrošināšanas prasību novēršanai. Šajā gadījumā ne tikai apdrošināšanas sabiedrībai jānodrošina to īstenošana, bet arī apdrošinājuma ņēmējam pats ir pienākums darīt visu iespējamo, lai pasargātu sevi no nelaimes gadījumiem, rīkojoties tā, it kā viņa īpašums nav apdrošināts.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru