Morāles funkcijas un struktūra

Ziņas un sabiedrība

Morāles struktūra
Morāle ir diezgan sarežģītaparādība, kas ir pretrunā ar sabiedrības domāšanas veidu. No otras puses, to var raksturot kā vērtību normu un principu normu, kas nosaka cilvēku rīcību. Šāds morālo ideālu, noteikumu un uzvedības prasību kopums ilustrē cilvēku savstarpējo attiecību kontekstā ar ļaunuma un laba definīcijām, katras personas taisnīgumu, klasi un statusu.

Jēdziens un morāles struktūra ir definētafunkciju kopums, ko tā izpilda. Šīs cilvēka uzvedības sastāvdaļas īpašā būtība veidojusies ilgstošas ​​vēstures ietekmes rezultātā. Ļaujiet mums rūpīgi izskatīt katru no funkcijām.

  1. Izziņas. Māca cilvēkiem redzēt citu personu rīcību morālo vērtību ziņā.
  2. Izglītība. Tas nosaka noteiktu stereotipu uzvedību katrā indivīdā. Tas ļauj pārveidot ētikas normas par noturīgu ieradumu.
  3. Morāles jēdziens un struktūra
    Uz vērtību orientēta. Morāle ļauj identificēt noteiktusvadlīnijas katram indivīdam. Šai funkcijai nav nekādas praktiskas nozīmes, bet tā dod personai priekšstatu par tā mērķi un dzīves jēgu. Iespējams, ka ikviena persona to nedomā par katru dienu, bet grūtajā laikā, visu cilvēku prātā, doma par "kāpēc es dzīvoju?" Mirgo. Un uz vērtību orientēta funkcija ļauj atrast atbildi uz uzdoto jautājumu.
  4. Normatīvi. Morālas normas ļauj kontrolēt gan indivīda rīcību, gan sabiedrības uzvedību kopumā. Cilvēki neregulē viens otra uzvedību, viņiem to nosaka morāles normas.

Morāles struktūra ietver vairākasvēsturiskos līmeņus. Epoči nomainīja viens otru, sociālās domāšanas morālā sastāvdaļa mainījās. Tomēr galvenie elementi konsekventi bija vērtības orientācijas, morāli spriedumi un ētikas sajūta. Morāles struktūra uzrāda morālās apziņas elementus teorētiskā līmenī kā vērtību sistēmu kategoriju sistēmu kopumā. Šeit ir savstarpēji saistīti labas un ļaunā, laimes, sirdsapziņas, taisnīguma un dzīves kritēriji.

Morāles struktūra ietver

Morāles struktūra ietver tik svarīgusastāvdaļa, kā morāles normas. Tie ir principu kopums, kas ir indivīda un sabiedrības apziņā. Īpaša šī komponenta īpašība ir obligāta. Morālas normas uzkrāto daudzo cilvēku iegūtā noderīgā un vēsturiskā un sociālā pieredze.

Morālā struktūra arī nodrošina vērtībuiepriekš minētā orientācija. Darbības, jūtas, cerības un nodomi - viss var būt pakļauts lielam mērķim. Cilvēki to var daudz atdot. Visi cilvēka dzīves aspekti bieži tiek vadīti pēc morāles vērtībām.

Morālā struktūra arī definē dažāduspersoniskās pašpārvaldes psiholoģiskie mehānismi. Sirdsapziņa tiek uzskatīta par vienu no senākajiem un personīgākajiem regulatoriem. Kopā ar godu, pienākuma izjūtu un pašcieņu, tas uzliek personai morālo atbildību.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru