Reklamēšanas efektivitātes novērtēšana

Ziņas un sabiedrība

Mūsdienu tirgus ekonomikas ietvarosreklāmas loma pieaug. Vislielākā nozīme, ko tā iegūst konkurences pastiprināšanās dēļ. Ņemot to vērā, uzņēmēju vēlme palielināt reklāmas kampaņu efektivitāti, izmantojot reklāmas efektivitātes novērtēšanas metodes, iegūt informāciju par šo vai citu līdzekļu lietderību un efektivitāti. Kopā ar to tiek noteikti nosacījumi optimālai ietekmei uz potenciālo patērētāju izvēli.

Šīs darbības efektivitātes novērtējums kākvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti ietver pētījumu par kompleksu jautājumu kopumu, kas saistīts ar izpratnes un patērētāju attieksmes analīzi uz produktu pirms un pēc kampaņas. Turklāt jautājumi ir saistīti ar tiešu reklāmas darbību.

Lielākā daļa analīzes metožu irkuru dēļ šīs efektivitātes novērtēšanas metodes tiek izmantotas tikai noteiktiem akciju veidiem. Jāatzīmē, ka aģentūras pavada lielāko daļu līdzekļu, kas piešķirti pieteikumu aprobācijai. Tomēr tikai neliela summa tiek piešķirta reklāmas pasākumu efektivitātes analīzei.

Darbības analīze sākas posmākampaņas izstrāde. Pirms reklāmas kampaņas plānošanas tiek veikta tirgus segmentācija. Pamatojoties uz to, tiek atlasīta mērķauditorija, uz kuru kampaņai būtu jākoncentrējas.

Efektivitātes novērtējums galvenokārt nozīmē to mērķu un uzdevumu salīdzināšanu, kas tika noteikti pirms rīcības, salīdzinot ar rezultātiem, kas iegūti pēc tā izpildes.

Veiktspējas analīze nodrošina divas vērtības. Pirmais ir ekonomiskā efektivitāte, un otrā ir psiholoģiskās ietekmes pakāpe patērētājam.

Pirmajā gadījumā ekonomiskaisieguvums, kas iegūts, izmantojot jebkuru reklāmas ierīci vai reklamēšanas darbības organizāciju. Parasti to nosaka attiecība starp papildu apgrozījuma kopējiem ienākumiem kā kampaņas kopsummu ar izdevumiem par to. Ekonomisko rādītāju vispārējais nosacījums ir tāds, ka bruto peļņai jābūt vienādai vai lielākai par izmaksām par akciju (kampaņa).

Psiholoģisko efektivitāti sauc par reklāmas ietekmes līmeni patērētājam, norādot uz iegaumējamību, pircēja uzmanības piesaistīšanas pakāpi, ietekmi uz motivāciju veikt pirkumu.

Abiem jēdzieniem ir ciešas attiecības. Tomēr efektivitātes novērtēšanas kritēriji ir atšķirīgi. Pirmajā gadījumā efektivitāte atspoguļo pārdošanas apjomu. Otrajā gadījumā - patērētāju uztveres par reklāmu pazīmes.

Efektivitātes novērtējums ir atkarīgs no konkrētās izdevumu summas noteikšanas metodes. Atbilstoši saviem mērķiem un mērķiem ir izcelta komunikācija un reklāmas ekonomiskā efektivitāte.

Saziņas efektivitāte irvairāku metožu psiholoģiskā ietekme uz cilvēka apziņu. Tas tiek uzskatīts par visefektīvāko saistībā ar to, kas patērētājam tieši noved pie nepieciešamības veikt pirkumu.

Jāatzīmē, ka pārliecināšanas,kas izpaužas tieši pēc uztveres, ir ne vairāk kā desmit procenti no zvaniem uz klientiem. Neskatoties uz to, ka informācijas pārpilnības dēļ ietekme uz zemapziņu, ko nevar izmērīt, lielākā daļa apelāciju nevar pārsniegt ierobežotās iespējas cilvēku uztverē. Saistībā ar to, plānojot reklāmas kampaņas, kļūst nepieciešams pielietot elementus, kas varētu iekļūt apziņā un piesaistīt uzmanību (mūzika, humors, oriģinālas idejas utt.).

Komentāri (0)
Pievienot komentāru