Finanšu analīze: kas ir un kas ir vajadzīgs

Ziņas un sabiedrība

Uzņēmējdarbības konkurences apstākļospastāvīgi jācīnās par izdzīvošanu. Lai paliktu uz ūdens, nepietiek, lai atrastu un ieņemtu brīvās tirgus nišu, jums ir nepieciešams saglabāt un pastāvīgi uzlabot savas pozīcijas. Lai atrisinātu šīs problēmas, uzņēmumiem regulāri jāveic finanšu darbības analīze. Kvalitatīvas izpētes veikšana neatrisinās visas uzņēmuma problēmas, bet sniegs konkrētu informāciju par stiprās un vājās puses, kuras var efektīvi izmantot.

Finanšu analīze - kas tas ir? Šī ir novērtēšanas metode, kas ļauj noteikt uzņēmuma ilgtspējību, aprēķinot rādītājus, pamatojoties uz kuriem tiek izdarīts secinājums par uzņēmuma sniegumu šajā nākotnē un prognozēm nākotnē. Pētījuma laikā tiek aprēķināti koeficienti, kas sadalīti vairākās grupās atkarībā no novērtējuma virziena.

analīze, kas ir

Jums jāzina, lai neatkarīgi analizētu galvenos finanšu rādītājus un to, kā pareizi tos aprēķināt.

Koeficienti, ko izmanto, lai novērtētu uzņēmuma darbības rezultātus, ir ietverti četrās galvenajās rādītāju grupās:

  • Likviditātes koeficienti. Tie nosaka uzņēmuma finansiālo stabilitāti īsā laikā, aprēķinot aktīvu mobilitātes pakāpi un to savstarpējo attiecību.
  • Maksātspējas koeficienti. Tie nosaka finansiālo stabilitāti nākotnē un raksturo pašu un aizņemtā kapitāla struktūru.
  • Rentabilitātes koeficienti. Noteikt uzņēmuma, kopumā, kapitāla, investīciju un darbību efektivitāti.
  • Apgrozījuma koeficienti Nosakiet ražošanas cikla izmaksu ienesīgumu un līdzekļu izlietojuma intensitāti.

Katrā no šīm grupām ir daudz rādītāju, bet, lai izpētītu uzņēmuma rezultātus, ir pietiekami, lai izmantotu galvenos, no kuriem ir apmēram trīs duci.

Tos nosaka pēc datiem, kas ņemti no svarīgākajiem finanšu pārskatiem: bilance un tās pielikums, atskaite par finanšu rezultātiem.

finanšu analīze

Papildus atsevišķu rādītāju unfaktori, lai izpētītu uzņēmuma stāvokli, izmanto faktoru analīzi, kas sastāv no ekonomiska modeļa sagatavošanas, kurā ņemta vērā koeficientu attiecība ar otru un tās ietekme uz galīgo rezultātu.

Faktoranalīzes izmantošana ekonomikā ļauj mums noteikt precīzākus rezultātus un pozitīvi ietekmēt vadības lēmumus.

Efektīva uzņēmuma darbības rezultātu izpēte ietver ne tikai svarīgāko rādītāju aprēķināšanu, bet arī iegūto datu pareizu izmantošanu.

Uzņēmuma darbības analīzeanalītiskā nodaļa. Tomēr dažos gadījumos ir nepieciešama revidentu līdzdalība. Eksperti paskaidros, aprēķinot finanšu ilgtspējas rādītājus un analizējot, ka šādi pētījumi regulāri jāveic, lai redzētu dinamiku. Tādējādi ir iespējams identificēt tādus svarīgus faktorus kā bruto produkcijas pieauguma temps, apgrozāmo līdzekļu vērtība uc

Speciālisti atšifrēs, analizējot, kāda ir uzņēmuma rentabilitāte un maksātspēja, kādi ir ieguldījumu riski, kā pareizi un efektīvi izmantot aktīvus.

darbības analīze

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tiek sagatavots analītisks secinājums, kurā ir informācija par veikto analīžu rezultātiem, kā arī ieteikumi, kuri turpmāk uzlabos uzņēmuma stāvokli.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru