Lidmašīnu paralēlums: stāvoklis un īpašības

Izglītība:

Lidmašīnu paralēlisms ir jēdziens, kas pirmo reizi parādījās Eiklida ģeometrijā vairāk nekā pirms diviem tūkstošiem gadu.

lidmašīnu paralēlisms
Klasiskās ģeometrijas pamatrādītāji

Šīs zinātniskās disciplīnas dzimšana ir saistīta arslavenākais senie grieķu domātājs Eiklids, kurš rakstīja trešajā gadsimtā pirms mūsu ēras brošūra "Principi". Dalīti trīspadsmit grāmatās, "Elementi" bija augstākais sasniegums visās senās matemātikas un izskaidrots fundamentāliem postulātiem, kas saistīti ar lidmašīnu skaitļu īpašībām.

Klasiskais luksoņu paralēlisma stāvoklistika formulēts šādi: divas lidmašīnas var saukt par paralēles, ja tām nav kopīgu punktu. Tas bija piektais Eiklida laika darba postulāts.

Paralēlu lidmašīnu īpašības

Eiklida ģeometrijā, kā likums, tās izceļas ar pieciem:

  • Īpašums viens (apraksta lidmašīnu paralēlumu un to unikalitāti). Ar vienu punktu, kas atrodas ārpus noteiktas plaknes, mēs varam izdarīt vienīgi vienu un to pašu paralēli
  • Īpašums divi (arī tam ir trīs paralēli). Gadījumā, ja divas lidmašīnas ir paralēlas attiecībā pret trešo, tās ir arī paralēlas viena otrai.
    paralēlu lidmašīnu īpašības
  • Īpašums trīs (citiem vārdiem sakot, to sauc par līnijas īpašumu, kas šķērso lidmašīnu paralēles). Ja viena taisna līnija šķērso vienu no šīm paralēlajām lidmašīnām, tad tā šķērsos otru.
  • Ceturtā īpašība (īpašums taisnām līnijām, kas cirsts uz lidmašīnām paralēli viens otram). Ja divas paralēlas plaknes šķērso trešo (jebkurā leņķī), to krustošanās līnijas ir arī paralēlas
  • Īpašums pieci (īpašums, kas apraksta dažādus segmentusparalēlas līnijas, kas ir novietotas starp lidmašīnām, paralēli viena otrai). Paralēlu līniju segmenti, kas ir ieslēgti starp divām paralēlajām plaknēm, noteikti ir vienādi.

Lidmašīnu paralēlums ārpus Eiklida ģeometrijām

Šādas pieejas ir īpaši ģeometrija.Lobachevsky un Riemann. Ja Eiklīda ģeometrija ir īstenota saskaņā ar vienoto telpu, tad Lobachevsky kas negatīvi izliektas telpās (izliekta vienkārši izsakoties), bet Riemann tas atrod savu realizācija pozitīvi izliektas telpās (citiem vārdiem sakot, - teritorijas). Pastāv ļoti bieži stereotipisks skats, kas Lobachevska paralēlās lidmašīnās (un līnijās arī) krustojas.

paralēlo lidmašīnu apstākļi
Tomēr tas nav taisnība. Patiešām, hiperboliskas ģeometrijas radīšana bija saistīta ar Ekumīda 5. teikuma pierādījumu un viedokļu maiņu, bet pati paralēlo lidmašīnu un taisnās līnijas definīcija norāda, ka tie nevar šķērsot ne Lobāčevskā, ne Riemannā, neatkarīgi no tā, kur tās tiek realizētas. Viedokļu un valodas maiņa bija šāda. Postuāls, ka tikai vienā paralēlajā plaknē var šķērsot punktu, kas nav uz šīs plaknes, ir aizstāts ar citu formulējumu: punkts, kas neietilpst šajā konkrētajā plaknē, var iet divās, vismaz taisnās līnijās, kas atrodas Viena plakne ar šo un nesagrauj to.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru