Kultūra un māksla Čeboksarā. Kultūras un mākslas institūts

Izglītība:

Kultūra un māksla vienmēr iet kopājo pirmais ir cilvēka radošās pašizpausmes izpausme kognitīvajā darbībā, un otrā ir pati darbība, kas veido estētiski izteiksmīgas formas. Tādējādi kultūra ir mākslas izpausme, un māksla ir kultūras atspoguļojums. Un tas un citi procesi cilvēki ne tikai rada, bet arī veido tiešu, iepriekš apmācītu. Šajā nolūkā izveido īpašas izglītības iestādes - iestādes. Viens no tiem ir veltīts mūsu informācijas un faktu vākšanas rakstu - Cheboksary kultūras un mākslas institūts.

Cheboksary kultūras institūts

Cheboksary, Kultūras un mākslas institūts

Čeboksarā šī valsts universitāte bijatika dibināta 2000. gadā. Tās nosaukums ir: BOUVO CR "Čivava Valsts kultūras un mākslas institūts" (Čeboksari). Tas tika izveidots ar nolūku apmācīt nacionālos speciālistus un speciālistus viņu darbā viņu turpmākajām darbībām republikas mākslas institūcijās Čuvašijā, kā arī Krievijas reģionos, kur dzīvo šī diaspora. Kopš tās atklāšanas Čeboksarā, Kultūras institūts ir pabeidzis izglītības vienotu formu veidošanos iestāžu aktivitātēs "skola - skola - koledža".

kultūras institūts Cheboksary kā sasniegt

Fakultātes

Institūta darbību raksturo trīs fakultātes profesionālais darbs:

  • Studentu skatuves mākslas fakultātēvar atrast sevi un attīstīties, cieši iesaistoties vokālās dziedāšanas, aktieru, režisoru, kora diriģēšanas un tautas dziedāšanas mākslā, mākslas teorijā un vēsturē, mūzikas izglītībā un izpildē.
  • Kultūras fakultātē ir iespējams izvēlētiesapgūstot, apgūstot un apgūstot profesionālās prasmes un iemaņas tautas mākslinieciskās jaunrades, sociokulturālās un bibliotēku darbības jomās, humanitārajās un sociālekonomiskajās disciplīnās.
  • Tālākizglītības fakultāte nodrošina profesionālo apmācību, kvalifikācijas celšanu, prakses programmas un piedāvā arī iespēju saņemt metodiskos padomus.

Turklāt, attīstot esošos ēdienusAugstskola, ja iespējams, ņem vērā Čavavas Republikas iespējamās vajadzības noteiktā personāla sastāvā un atver jaunas specialitātes. Pilsētas Čeboksarā Kultūras un mākslas institūts uzreiz veic vairāku radošo augstskolu funkcijas. Tas var ietvert teātra institūtu un ziemas dārzu, kā arī pašu mākslas institūtu.

kultūras institūts Cheboksary kā sasniegt

Teātra institūts

Pilsētas Čeboksarā kultūras un mākslas institūtsorganizēja viņa izglītības teātra darbu (tas ir aprīkots ar gaismas un skaņas iekārtu) līdz pat 500 cilvēkiem. Šajā telpā skolēni rīko mēģinājumus un izmēģināt sevi izrādes un koncertos.

Savā brīvajā laikā no institūtaiznomā teātra ēku. Nosacījumus un cenu sarakstu var atrast universitātes oficiālajā mājas lapā vai pa tālruni, lai iegūtu visu nepieciešamo informāciju.

Institūts papildus teātra telpas noma piedāvā savām auditorijām, kā arī bibliotēku telpu dažiem kultūras pasākumiem, festivāliem, līstēm, sacensībām utt.

autobusa pietura kultūras institūta Cheboksāri

Universitātes vieta pilsētā un valstī

Institūta studenti faktiski piedalāsstarptautiskas, visas Krievijas konferences, konkursi un festivāli. Un man jāsaka, ka viņi adekvāti pārstāv gan viņu institūtu, gan Čuvavas Republiku kopumā. Uzvarētāju skaits, uzvarētāji kļūst aizvien vairāk. Turklāt studenti ar vēlēšanos piedalīties arī iekšējos pasākumos, koncertos, izrādes, domāšanu caur organizāciju, skriptiem un izrādes. Universitāte novērtē un atbalsta visus studentu uzņēmumus. Visaktīvākie, mērķtiecīgie, veiksmīgie rezultāti un nozīmīgi sasniegumi tiek piešķirti stipendijām katru gadu īpašam radošajam mērķim.

kultūras institūts Cheboksary kā sasniegt

Institūta materiāli tehnisko bāzi regulāri atjaunina un pastāvīgi paplašina. Izmantojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas, tiek ieviesti inovatīvi apmācības veidi.

Saskaņā ar "Universitātes" (šī ir universitāšu elektroniskā kolekcija valstī), Kultūras institūts ir Čeboksarā 4. vieta un Krievijas Federācijā 619. vieta.

Kultūras institūts (Čeboksarā): kā tur nokļūt

Ja jūs nolemsit apmeklēt šo universitāti, tad jums tas nebūs grūti atrast. Pilsētas Čeboksarā Kultūras un mākslas institūts atrodas dienvidrietumu reģionā.

ČuvaŠas Kultūras un mākslas institūts Čeboksari

Tā atrodas: Entuziastova ielā, 26. ēkā. Netālu no Institūta atrodas "Kultūras institūts" (Čeboksari), kura nosaukums ir viens un tas pats (pēc nosaukuma).

Komentāri (0)
Pievienot komentāru