Zinātņu diferenciācija

Izglītība:

Zinātnes attīstība ietver pretējo procesu mijiedarbību - integrāciju un diferenciāciju. Integrācija ir zināšanu apvienošana. Zinātņu diferenciācija ir jaunu disciplīnu sadalījums.

Katrā attīstības stadijā dominē šis vai šis process. Zinātņu diferenciācija bija raksturīgāka veidošanās stadijai, zināšanu dzimšanai. Mūsdienās dominē integrācijas process.

Zinātņu diferenciācija, kas ir transformācijadaži zināšanu pamatfunkcijas neatkarīgās, atsevišķās disciplīnās sākās jau 16. un 17. gadsimtā. Šajā laikmetā filozofija, kas pirms tam bija viena zināma, sāka sadalīt divos virzienos. Tādējādi tika veidota filosofija un zinātne. Tajā pašā laikā pēdējā bija integrēta zināšanu sistēma, sociālā institūcija un garīgā izglītība. Līdz ar to arī filozofijā notika zinātņu diferenciācija. Tādējādi tika veidota dialektika, ētika, ontoloģija un citi virzieni. Zinātniskās zināšanas tika iedalītas atsevišķās zinātnēs, kuras, savukārt, tika sadalītas disciplīnās. Šīs sistēmas iekšienē prioritāte bija "Ņūtona" klasiskā mehānika, kas bija cieši saistīta ar matemātiku jau no tās pastāvēšanas sākuma.

Nākamajā periodā - zinātņu diferenciācijaturpināja intensificēties. Šo procesu izraisīja ražošanas nepieciešamība un sabiedrības zināšanu veidošanas iekšējās vajadzības. Rezultātā pierobežas zinātne sāka aktīvi attīstīties.

Pēc tam, kad biologi ir iegājuši dziļāk pētījumāka ķīmiskie procesi ir ļoti nozīmīgi šūnu transformācijā, sākās šo procesu padziļināts pētījums. Tā bija bioķīmija. Fizisko procesu izpēte organismos izraisīja biofizikas attīstību. Līdzīgi tika veidotas ķīmiskās fizikas, fizikālās ķīmijas, ģeoķīmijas un citi virzieni. Disciplīnas radās trīs zinātņu robežās. Tātad, piemēram, tika izveidota biogēzehimija.

Jaunu disciplīnu sadalījums irintensīvas komplikācijas dabas sekas un zināšanu apjoma pieaugums. Tajā pašā laikā neizbēgami rodas darba sadalījums un specializācija, apmācības diferenciācija. Jāatzīmē, ka zinātniskā darba sadalījumam ir gan pozitīvas, gan negatīvas iezīmes. Pozitīvs aspekts ir iespēja dziļāk izpētīt parādības. Turklāt palielinās arī zinātnieku darba produktivitāte. Negatīva ir zinātnisko skaitļu redzesloku sašaurināšanās.

Kopā ar jaunu disciplīnu piešķiršanas procesutur bija arī savstarpēja iespiešanās, virzienu savienība. Integrācijas rezultātā dažas zināšanu robežas ir izdzēstas, un daudzas metodes ir apvienotas. Kā jau minēts iepriekš, apvienošanās process ir raksturīgāks mūsdienu zinātnei, kurā aktīvi attīstās dažādas vispārējās zinātnes nozares. Tajos ietilpst jo īpaši sinerģika, kibernētika un citi.

Tāpēc zinātnes attīstība irprocess ir dialektisks. Tajā atsevišķu disciplīnu izolācija tiek papildināta ar citu integrāciju, dažādu virzienu savstarpējo iesaisti, dažādu pasaules ideju un zināšanu metožu mijiedarbību.

Zinātņu savienība šodien arvien vairāk un vairākizplatīšana. Tas galvenokārt ir saistīts ar nepieciešamību risināt dažādas globālas problēmas, kuras izraisa praktiskās vajadzības. Piemēram, diezgan grūts uzdevums izpētīt kosmosu radīja nepieciešamību apvienot dažādu specialitāšu zinātnieku centienus. Lai risinātu aktuālās vides problēmas, ir nepieciešama cieša humanitāro zinātņu un dabas zinātņu mijiedarbība, un to izstrādāto metožu un ideju sintēze ir svarīga.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru