Atmiņa psiholoģijā

Izglītība:

Atmiņa psiholoģijā ir garīga rakstura formaatspoguļojums, kas pēc tam nosaka, saglabā un reproducē iepriekšējo pieredzi, kas ļauj to atkārtoti izmantot jaunā darbībā. Atmiņa savieno pašreizējo ar pagātni un nākotni. Tā ir svarīga kognitīvā funkcija, kas veicina cilvēka attīstību. Garīgās darbības pamatā ir arī atmiņa.

Psiholoģijā ir dažādi atmiņas veidi. Tos klasificē atbilstoši šādiem kritērijiem.

Psihiskās aktivitātes saturs ir izolētsmotora (motora), emocionālās, verbāli-loģiskās, tēlains atmiņas. Attēlu atmiņa - realitātes fenomenu un objektu attēlu uztvere, saglabāšana un izmantošana. Psiholoģijas motora atmiņa ir kustību iespiešana un reproducēšana (ejot, izmantojot instrumentus utt.). Emocionālā - atmiņā pazīstamie emocionālie stāvokļi un jūtas. Tas ir galvenais morālās attīstības nosacījums. Verbāli-loģiskā atmiņa tiek samazināta līdz atmiņai un vēlākai domu reproducēšanai (savdabīga tikai cilvēkam).

Ar vēlēšanu normu pakāpi piešķir patvaļīgu atmiņu (cilvēks atceras pēc saviem ieskatiem un vēlmi) un piespiedu kārtā (iegaumēšana notiek bez apņēmīgiem centieniem).

Ar nostiprināšanas ilgumu un tālāksaglabāšana izšķir īstermiņa atmiņu psiholoģijā (uztvertā informācijas trūkums dažām sekundēm pēc īsas uztveres) un ilgtermiņa (raksturojot materiāla saglabāšanas ilgumu un relatīvo stiprumu).

Ar darbības vietu un vietu pastāv nemainīga un operatīva atmiņa (tā saglabā noteiktus starpposma rezultātus un mērķus).

Visi šie atmiņas veidi pastāv atsevišķi viens no otra.

Atmiņu psiholoģijā raksturo šādi procesi, kas tajā notiek: iegaumēšana, saglabāšana, aizmirstība, atpazīšana, atveidošana.

Dažādu cilvēku atmiĦas īpašības ir atkarīgas no veidiemviņu nervu sistēma, viņu profesionālā darba raksturs un citi faktori. Personai var būt noteikta veida atmiņa: vizuāla forma, verbāli-loģiska vai vidēja (harmoniska).

Pastāv atmiņas teorijas psiholoģijā. Atmiņas teorija ir garīgās refleksijas forma. XIX gs. Ebbinghaus pētīja tīras atmiņas likumus. Gestalta psiholoģijā 20. gadsimtā atmiņas pamatu uzņēma ģestalti - neatņemamas organizētas struktūras. Biheiviorisms uzsvēra stiprināšanas nozīmi atmiņā. Psihoanalīze uzskatīja, ka aizmirstība ir saistīta ar psihes motivējošo sfēru. Šodien pastāv teorijas, kas nodarbojas ar atmiņas procesu un mehānismiem: bioķīmisko teoriju, nervu modeļu teoriju, ķīmijas teoriju.

Atmiņas kvalitāte (apjoms, atmiņas ātrums,reproducēšanas precizitāte, uzglabāšanas ilgums, spēja ātri iegūt datus, atskaņošanas vieglums) nosaka produktivitāti. Atmiņas produktivitāti var ietekmēt objektīvi iemesli un subjektīvi.

Mērķim ir arī atmiņas rakstursinformācija, tās struktūra, materiāla konsekvence un konsekvence, proporcionalitāte, izplatīšana, redzamība, kā arī vispārīgi iestatījumi un apstākļi, kādos vajadzētu notikt iegaumē utt.

Subjektīvi iemesli ir individuāliiegaumēšanas veids, iepriekšējās pieredzes bagātība, informācijas atceres un saglabāšanas iekārtas eksistence, personas nozīme, emocionāla attieksme, atmiņas apjoms, dzimuma un vecuma īpašības, fiziskais stāvoklis,

Psiholoģijas atmiņas pētījums notiek pieeksperimentālās metodes. Bieži vien viņi sniedz pretrunīgu informāciju. Tomēr zinātnieki uzskata, ka atmiņa spēj uztvert visu, ko cilvēks piedzīvo. Ierobežojumi uzliek tikai cilvēka apziņu.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru