Saziņas veidi un līdzekļi

Pašpilnība

Komunikācijas jēdziens ir viens no galvenajiemattiecībā uz psiholoģijas, un laba iemesla dēļ. Tas ir savienošanās notiek katru izpratni cilvēks pats kā personība, tiek veidotas personīgās vērtības, attīsta domāšanu, pašapziņu, pastāv uzskats par sevi kā pilntiesīgu locekli vienā sabiedrībā.

Parasti persona uzskata tikai komunikācijutiešs verbāls dialogs starp diviem cilvēkiem vai grupā. Bet ir vērts padomāt par to, un mēs saprotam, ka komunikācija ir dziļāks un daudzšķautņains process. Tas nozīmē ne tikai vārdisku saziņu, bet arī informācijas izplatīšanas līdzekli. Cilvēki pastāvīgi savstarpēji sadarbojas, viņiem ir noteikta ietekme uz personību, mainot un uzlabojot gan sabiedrību kopumā, gan atsevišķas personas.

Saziņas veidi

Pastāv vairākas saziņas veidu klasifikācijas: veids, kā informācija tiek nosūtīta, pēc mērķa, ar līdzekļiem utt.

Ar informācijas nodošanas metodi:

 • Verbālā
 • Neversāls.

Pēc mērķa:

 • Uzņēmējdarbības un vadības komunikācija. Tās mērķis ir regulēt un vadīt darba procesus vai organizāciju.
 • Personas. Komunikācija, kas vērsta uz personisko kontaktu. Vairāk emocionāla.
 • Kognitīvie (izziņas, izglītības).
 • Garīgie, starppersoniski. Dziļa emocionāla saziņa starp cilvēkiem.
 • Manipulatīvs. Saziņas veids, kura laikā persona apzināti iegūst zināmu labumu no sarunu biedra.
 • Pasaulslāks Paziņojums par pieņemtajām tēmām. Cilvēki nerunā par savu pieredzi vai attiecībām. Tas ir formāls kontakts.

Atkarībā no saziņas līdzekļiem:

 • Tiešais (tiešais). Personiskā komunikācija, kas ietver tiešu kontaktu un uztveri viens otra cilvēku. Tas notiek tieši ar runas, dzirdes palīdzību un ļauj tūlīt saņemt atbildi vai atbildi.
 • Mediated Saziņa notiek, izmantojot īpašus objektus, instrumentus vai instrumentus. Tas var būt vēstule, audio ieraksts, videoklips utt. Piemērs ir sociālie tīkli.

Saziņas funkcijas

Dažādas psiholoģiskās skolas atšķir dažādu funkciju skaitu, kas notiek saziņas procesā. Tomēr katrā no esošajām klasifikācijām ir trīs galvenie:

 • komunikatīvā informācija,
 • regulatīvā
 • afektīvs-komunikatīvs.

Komunikatīva komunikācijas funkcija viņam ļaujdarbojas kā līdzeklis, ar kuru cilvēki var apmainīties ar dažādu informāciju, savas idejas, pieredzi, iespaidus, zināšanas. Komunikācijas procesā saņemtā informācija tiek uztverta, pieņemta un tālāk nodota.

Sakaru regulēšanas funkcija izpaužaspārmaiņas, cilvēku uzvedības korekcija mijiedarbības procesā, kopīgu darbību attīstība un organizēšana. Komunikācijas procesā persona var apzināti vai neapzināti ietekmēt partnera uzvedību un darbības.

Affektīva funkcija ir tieši saistīta ar jūtāmun cilvēku emocijas, procesu regulēšana, kas ietekmē emocionālo sfēru. Emocionālās saziņas procesā ir tuvināšanās vai, gluži pretēji, interese par sarunu partneri nomirst.

Saziņas līdzekļi

Kad mēs sakām šo terminu, mēs domājam visus saziņas līdzekļus, kas ļauj mums veikt sakaru procesu pareizajā līmenī.

Tāpat kā komunikācija, tās līdzekļi tiek sadalīti arī verbālā un neverbālā formā.

Turklāt ir vairākas klasifikācijas, kas nošķir dažādus sakaru līdzekļus dažādu iemeslu dēļ. Tādējādi MI Lisina izceļ:

 • ekspresīvi mīmikas līdzekļi (skats, sejas izteiksme);
 • objektīvi (pozas, žesti);
 • runas komunikācijas rīki (vārdi, runas struktūra un prezentācijas veids).
</ p>
Komentāri (0)
Pievienot komentāru