Art. 238 Kriminālkodekss. Preču un izstrādājumu, būvdarbu vai pakalpojumu ražošana, uzglabāšana, transportēšana vai pārdošana, kas neatbilst drošības prasībām

Likums

Īpaši noziedzīgi nodarījumi irLikumi, kas izdarīti saprātīgi vai nejauši, bet jebkurā gadījumā apdraud sabiedrību. Tie, pirmkārt, ietver tādas darbības kā narkotisko vielu nelikumīga tirdzniecība. Medicīniskā prakse un farmaceitisko līdzekļu pārdošana, ja nav nepieciešamo licenču, arī ir aizliegta ar likumu. Attiecībā uz noziegumiem, kas var kaitēt patērētāju veselībai, ietilpst darbības, kas minētas 1. pantā. 238 Kriminālkodekss. Ko šis noziedzīgais raksts saka? Kāds sods var rasties tam, kura vaina ir pierādīta lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz Art. 238 Kriminālkodeksā?

ст 238 ук рф

Komentāri par rakstu

Saskaņā ar likumu ir aizliegts uzglabāt, transportēt unpārdot produktus, kas neatbilst drošības prasībām, tas ir, tas var kaitēt patērētājam. Tas pats sakāms par pakalpojumu sniegšanu. Mākslas 1.daļā. Kriminālkodeksa 238. pants nosaka, ka šādām darbībām pilsonim tiek piemērots sods vai brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem. Šādu darbību Kriminālkodekss paredz arī piespiedu darbu un brīvības ierobežošanu. Maksimālais sods par šo noziegumu ir trīs simti tūkstoši rubļu.

Šīs krimināllikuma otrajā un trešajā daļā mēs runājam par kvalificētām pazīmēm, kuru klātbūtne padara sodu smagāku, nekā noteikts 1. panta 2. punktā. 238 Kriminālkodekss.

Līdz sešiem gadiem

Ieslodzījums par šo terminu apdraud apsūdzētovai to personu grupa, kas organizēja tādu produktu pārdošanu, kas neatbilst drošības standartiem, ar iepriekšēju vienošanos. Mākslas 2. daļā. Kriminālkodeksa 238. pantā arī teikts, ka, ja šādas darbības vai jebkādu pakalpojumu sniegšana izraisīja personas nāvi, organizatori ir atbildīgi un, atkarībā no lēmuma, tiesai var piespriest brīvības atņemšanu vai naudas sodu. Parasti šajā lietā nav iespējams izvairīties no brīvības atņemšanas. Maksimālais termiņš ir seši gadi.

h 1 st 238 uk rf

Līdz desmit gadiem

Mākslas 3. daļā. 238. pantu Krievijas Federācijas Kriminālkodekss teica noziegumu, kas izraisīja divu vai vairāku cilvēku, ti, grupu, nāvi. Tas ir, ja produktu pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas laikā, kuru sniegšana ir organizēta ar acīmredzamiem pārkāpumiem, notika cilvēku nāve, šādu darbību ierosinātājs var pavadīt aiz stieņiem desmit gadus. Ir vēl viens soda veids - piespiedu darbs. Sods par nodarījuma izdarītāju aktu, kas minēts Art. 238 Kriminālkodekss nav paredzams.

Funkcijas

Temats saskaņā ar Art. Organizācijas īpašnieks vai vadītājs ir Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 238. pants. Viņi var būt arī individuāli uzņēmēji. Neatļauta tādu dokumentu izsniegšana, kas neatbilst reālai preču vai pakalpojumu kvalitātei, ir noziegums, par kuru atbildība ir šo struktūru darbinieku pienākums.

Atbildīgais vadītājs tiks nogādāts uzfakts, ka tiek pierādīts preču ražošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas faktors mārketinga nolūkos. Un ja šie produkti var kaitēt iedzīvotāju veselībai. Pirms tiesai būs jāatbild arī uz tā uzņēmuma īpašnieku, kurā darbs tika veikts, neatbilst obligātajām prasībām.

Mākslā Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 238. pants (katram uzņēmējam vai uzņēmuma vadītājam būs noderīgi iepazīties ar komentāriem), tiek sniegta šī nodarījuma pilnīga definīcija. Rīcība tiek pabeigta brīdī, kad sākas sekas, kas ir precizētas rakstā. Tas ir, ja organizācija ir iesaistīta ražošanā, bet tad tā nepārdod, īpašniekam nav aizdomas par noziegumu saskaņā ar Art. 238.

Kriminālkodeksa teikuma 238. pants

Mērķis

Šāds noziegums nejauši ir apņēmies to nedarītvar Ja uzņēmuma vadītājs sāk jebkura produkta ražošanu, viņš nevar nezināt par prasībām, kas uz to attiecas. Likumā par patērētāju tiesībām šis jautājums ir ārkārtīgi apspriests. Tādējādi tiešais nodoms ir raksturīga nozieguma subjektīvajai pusei, kā minēts 1. pantā. 238 Kriminālkodekss. Protams, tiesas spriedumu nevar mazināt, jo apsūdzētajam nebija informēti par patērētāja tiesībām. Ražotājam, kā noteikts noteikumos, ir pienākums nodrošināt savu produktu drošību.

Ražošana un citi jēdzieni

Ir arī nepieciešams definēt terminu nozīmi, kas no pirmā acu uzmetiena var šķist ļoti skaidri.

Ražošana ir gatavās produkcijas izlaidepreces, kas tiek piegādātas ar sertifikātu, ārpus uzņēmuma. Uzglabāšana ir to pašu produktu izvietošana noliktavā, lai tos varētu tālāk pārdot. Ja saskaņā ar galvas norādījumiem šīs preces tika transportētas no uzņēmuma uz noliktavas, tad nākotnē, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst drošības standartiem, viņš tiks iesaistīts arī saskaņā ar Art. 238 Kriminālkodekss.

Prakse rāda, ka, lai noteiktu faktušādu darbību veikšanai bieži tiek izmantots tāds operatīvais notikums kā pārbaudes pirkums. Ar šiem pasākumiem ir iespējams novērst nozieguma sekas.

Apvienotās Karalistes 238. pants

Darbi un pakalpojumi

Tiesu prakse saskaņā ar Art. Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 238. pants ir ne tikai tādu lietu izskatīšana, kuru pamatā ir preču nelikumīga pārdošana. Atbildētāja loma šajā pantā var būt arī organizācijas vadītāja, kas veic dažādas darbavietas un sniedz pakalpojumus sabiedrībai. Ja šāda darbība neatbilst noteiktajām prasībām, organizators ir kriminālatbildīgs. Gadījumā, ja šā akta sekas izraisīja nāvi, vadītājam tiek piemērots ļoti smags sods.

Drošības prasības

Kas tie ir? Kādos gadījumos šīs normas netiek ievērotas? Prece neatbilst noteiktajām prasībām, kam ir šādas īpašības:

  • viņam tika atteikts sertifikāts;
  • nav sertificēts;
  • derīguma termiņš vai uzglabāšanas noteikumi.

Sertifikācija

Lai iegūtu oficiālu dokumentu,kas apliecina preču atbilstību nepieciešamajām prasībām, uzņēmumam ir jāiziet sarežģīta procedūra. Rezultātā vadība / īpašnieks vai nu izsniegs sertifikātu, vai arī atsaka saņemšanu. Šis dokuments apliecina atbilstību prasībām un standartiem. Izdošanas procedūra reizēm ir saistīta ar zināmām grūtībām, kā rezultātā bieži notiek noziedzīgi nodarījumi saskaņā ar 238.pantu.

Uzņēmējdarbība un noziedzība

Viens efektīvs veids, kā pārvarētnoziedzīgas darbības izpausmes saimnieciskajā darbībā ir Krimināllikumā paredzēto līdzekļu izmantošana, kā to pierāda tiesas lietas, kuras tiek pārskatītas, pamatojoties uz Art. 238 Kriminālkodekss.

Augstākās tiesas plēnums izsniegts 2004. gadālēmums, kas saistīts ar tiesu praksi nelikumīgas uzņēmējdarbības gadījumos. Kopš tā laika Krievijas pilsētu tiesas ik gadus apsver noziegumus, kas saistīti ar dažādu preču nelikumīgu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, kam pievienoti skaidri pārkāpumi. Parasti vaininieks tiek uzlikts saskaņā ar Art. 1 daļu. 238. Tomēr dažos gadījumos pārkāpumi rada traģiskas sekas. Un tad organizācijas vadītājam ir jāatbild pilnībā likumā.

h 3 st 238 uk rf

Pakalpojumu sniegšana

Organizācijas īpašnieks, kas sniedz pakalpojumusizklaidei, ir jāuzmanās, lai tā atbilstu visiem nepieciešamajiem drošības standartiem. Restorānu un viesnīcu tipa iestādes apmeklē neierobežots cilvēku skaits. Un visi pārkāpumi var radīt diezgan nopietnas sekas.

Restorāna īpašnieks vai direktors un izklaideuzņēmumiem ir jāuzrauga drošības sistēma. Visu veidu pārkāpumi var izraisīt soda lielu naudas sodu. Izklaides pasākumu organizāciju rezultātā, kuras bieži notiek naktsklubos un citās izklaides iestādēs, uguns var iedegties. Pats par sevi saprotams, ka, lai izvairītos no šādām nelaimēm, tiek izslēgtas jebkādas atkāpes no noteikumiem.

Ugunsdzēsības sistēma satur vairākus standartussaskaņā ar kuru apmeklētājiem ir iespēja atstāt ēku dažu minūšu laikā. Pārkāpumi šajā sistēmā var izraisīt traģēdiju. Un šajā gadījumā īpašnieks būs atbildīgs saskaņā ar pasākumu, kas norādīts 238. panta otrajā vai trešajā daļā.

Ja izcēlās iestādes teritorijātur ir uguns, un apmeklētāju vidū ir miris, pamatojoties uz minētā panta trešo daļu, īpašnieku var piespriest brīvības atņemšanai gandrīz desmit gadus. Aizstāvības argumenti, ka incidents radies vairāku nejaušu apstākļu saplūšanas rezultātā, diez vai pārsteigs tiesnesi.

Bet jāteic, ka parasti šādā veidānelaimes gadījumi ir vainīgi ne tikai organizācijas īpašniekam. Ugunsgrēka vai ārkārtas situācijas gadījumā piesaistīs gan vadītājus, gan citas vadošās amatpersonas. Kas attiecas uz pirotehnisko izrādi, kas ir izplatīta izklaides vietās, vai jebkādiem citiem līdzīgiem notikumiem līdzīgā situācijā, tā organizatori ir arī atbildīgi, bet saskaņā ar citu noziedzīgu pantu.

Un, kā jau minēts, virsnieki,šādos gadījumos izsniedzot atbilstošas ​​atļaujas un apliecības, neatstāj nesodīti. Par nolaidīgu rīcību viens no tiem var pavadīt apmēram piecus gadus kolonijas norēķinu.

tiesu prakse saskaņā ar Krievijas Federācijas 238. pantu

Ražošana

Krievijā jau sen ir bijusi populāra un plašaizplatīšanas aktivitātes, piemēram, dzemdības. Viņai Kriminālkodeksā nav neviena raksta. Bet, iespējams, katram patērētājam ir zināms, ka alkoholisko dzērienu ražošanu nevar veikt, neiegūstot vajadzīgo atļauju un sertifikātus.

Tas, kurš mājās ražo dzēšonu,nevar tikt saukts pie kriminālatbildības, kamēr viņš mēģina pārdot savus produktus. Ja tiek pierādīts alkohola pārdošanas fakts tiesā, par noziedzīgā nodarījuma izdarītāju var sodīt ar naudas sodu līdz trim simtiem tūkstošu rubļu. Bet, ja cilvēki ir cietuši no šā dzēriena lietošanas, ražotājs cietīs smagāku sodu.

Apvienotās Karalistes 238. pants ar komentāriem

Ja pilsoņa lieta tikusi uzklausīta tiesā,kas tika notiesāti par mājas izgatavotu pašmāju pagraba pagatavošanu un pārdošanu, taču pircējiem nebija ievainojumu, tiesnesis notiesāšanas gadījumā būtu ierobežojis sevi ar nelielu naudas sodu. Atvieglojoši apstākļi, piemēram, vainas atzīšana un dzīvesvietas pozitīvs raksturs, labvēlīgi ietekmē tiesas lēmumu. Šajā gadījumā sods var būt naudas sods divdesmit piecus līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu.

Gadījumu izpēte

Organizatora īpašniekam ir pienākums nodrošināt maksājumusdarba apstākļi darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par drošību. Tas jo īpaši attiecas uz uzņēmumiem ar paaugstinātu risku. Ja pārkāpjat noteikumus, kas noveda pie kādas personas nāves, organizācijas īpašniekam tiek piemērots brīvības atņemšanas sods līdz sešiem gadiem un naudas sods pieci simti tūkstoši rubļu.

Augsta riska izklaideivar attiecināt ūdens parkus. Šādās iestādēs apmeklētāju drošību nodrošina speciāli apmācīts personāls. Ja instruktors nepievērš uzmanību noslīcinātai personai, neveic atbilstošus glābšanas pasākumus, ūdens parka direktors būs atbildīgs. Pat ja nāvi izklaides kompleksā izraisīja nepieredzējis darbinieks. Organizācijas direktors ir jānodrošina visu savu darbinieku pienācīga apmācība. Šādā situācijā direktors var saskarties ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem drošības noteikumu pārkāpumu dēļ, tādēļ viņš tiks sodīts saskaņā ar 238. panta 3. daļu. Krievijas Federācijas Kriminālkodekss.

St 238 UK RF prakse

Attiecīgajā noziedzīgā rakstura otrajā daļāir arī klauzula, kas nosaka noziegumu, kas izdarīts, sniedzot pakalpojumus bērniem, kas jaunāki par sešiem gadiem. Saskaņā ar 2.daļas Art. 238, bērnudārza ēdnīcas darbinieks vai kāds cits speciālists, kurš ēdienu veic iestādēs un ir izdarījis acīmredzamus drošības sistēmas pārkāpumus, var tikt sodīts. Ja nepastāv mīkstinoši apstākļi, aizdomās turētajam var piespriest sešus gadus cietumā.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru