Zemes tiesību avoti

Likums

Tiesību avoti kopumā un zemeĪpaši tiek saukta īpaša forma, ar kuras palīdzību tiek realizēta likumā noteikto rīcības noteikumu izpausme. Ar šo veidlapu šie noteikumi ir obligāti izpildāmi.

Lai zemes likumu avoti tiktu atzīti par tādiem, tiem jābūt stingri definētiem likuma, dekrēta, instrukciju, noteikumu, noteikumu un citu aktu veidiem.

Jāatzīmē, kaattiecīgo nozari regulē ne tikai tās normas, bet arī noteikumi, kas attiecas uz citām nozarēm. Šajā sakarā zemes likuma avotus raksturo saistītās disciplīnas. Piemēram, bieži tiek piemērotas civilās, agrārās, administratīvās un citas normas.

Zemes tiesību sistēma ietverpietiekami liels likumu skaits. Šie akti, kuriem ir visaugstākais juridiskais spēks, veido juridisko pamatu attiecību tiesiskajam regulējumam attiecīgajā jomā. Krievijas Federācijas Zemes likumdošanu raksturo normas, kas ietvertas kodificētajos aktos. Meža kodeksam un Ūdens kodeksam ir arī reglamentējoša funkcija.

Zemes tiesību avoti ietverstarptautiskie normatīvie akti. Šie akti vienā vai otrā pakāpē reglamentē tiesiskās attiecības, kas valstī radušās. Saskaņā ar valsts pamatlikuma noteikumiem tās tiek uzskatītas par tās juridiskās struktūras neatņemamu sastāvdaļu un tām piešķir prioritāti. Ja starptautiskais līgums paredz noteikumus, kas atšķiras no iekšējām normām, piemēro pirmo.

Zemes likumu avoti ir noteikumiKonstitūcija. Pamatlikums regulē attiecības, kas rodas dažādās jomās. Konstitūcijas panti nosaka sistēmas pamatu, brīvību, kā arī cilvēku un pilsoņu iespējas. Līdz ar to Pamatlikums nosaka principus, kas veido mērķu, formu un attiecību regulēšanas metodes, arī zemes nozarē.

Dabas resursi saskaņā ar 9. Pantu irkas ir viens no iedzīvotāju dzīvotspējīgās aktivitātes pamatelementiem, kas dzīvo noteiktā teritorijā. Saskaņā ar šo noteikumu tiek veiktas dabas aizsardzības un dabas aizsardzības darbības. Šie vai citi dabas objekti var būt valsts, privātajā, pašvaldību un citos īpašumtiesību veidos. Konstitūcijas noteikumi atļauj brīvi izmantot zemes resursus, ja tas neapdraud apkārtējo vidi, nav pretrunā ar citu cilvēku tiesībām un likumīgajām interesēm. Tajā pašā laikā Pamatlikumā ir noteikts, ka zemes izmantošanas kārtība un nosacījumi tiek veikti saskaņā ar federālo likumu.

Liela nozīme attiecību regulēšanāAttiecīgajai nozarei ir konstitucionāli noteikumi attiecībā uz Krievijas un tās subjektu kompetences veidošanos. Tādējādi 72. panta teksts nosaka, ka valsts un tās subjektu kopīga jurisdikcija attiecas arī uz vides aizsardzību, vairākām specifiskām teritorijām, kultūras un vēstures pieminekļiem.

Zemes attiecību regulēšanā īpaša nozīme ir likumam, kas dod pilsoņiem tiesības pārdot un saņemt zemes gabalus privātām īpašumtiesībām vai mežsaimniecības saimniecībām.

Normatīvo aktu struktūrārūpniecības nozares ir ļoti nozīmīgas prezidenta dekrētus. To loma ir nozīmīga, ņemot vērā pastāvošās nepilnības regulatīvajā struktūrā, kas regulē dabas resursu izmantošanu un aizsardzību. Daudzi dekrēti kļuva par pamatu, lai veiktu nepieciešamās reformas agrārās sfērā, reformējot kolhozu-sovhozu ekonomisko sistēmu, kas pastāvēja ilgu laiku.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru