Mērinstrumentu metroloģiskie raksturlielumi. Valsts metroloģiskais dienests

Likums

Daudz rūpnīcu, rūpnīcu un citu rūpnieciskoobjekti ir noveduši pie tā, ka bija nepieciešams nostiprināt kontrolierīcēm, kas uzstādīti uz šādām iekārtām. Ir svarīgi uzraudzīt šo ierīču veiktspēju, bet ir arī jāuzrauga uzraudzības iekārtu metroloģiskās īpašības, jo šie skaitļi sniegs vispilnīgāko informāciju par rūpnieciskā kompleksa darbgatavību.

Vispārīga informācija

Tā kā tēmu ir diezgan grūti apgūt, vislabāk vispirms ir jāpaskaidro, kas tas ir.

Mērinstrumentu metroloģiskie raksturlielumiTas ir šo ierīču metroloģisko īpašību izpausme, izmantojot ekrānā redzamos ciparus. Turklāt ietekme būs arī uz ierīču kļūdu. Šo mērīšanas ierīču metroloģisko īpašību neliela klasifikācija ir šāda:

 1. Parametri, kas ietekmē iekārtas atrašanās vietu un ierīces turpmāku izmantošanu.
 2. Parametri, kas nosaka precizitāti un norāda rezultātu pareizību.

kontroles ierīču metroloģiskās īpašības

Mērinstrumentu metroloģiskās īpašības irtie faktori, kas var tieši ietekmēt šo mērījumu rezultātus, ko veic šīs ierīces. Turklāt ietekme būs atkarīga no instrumentu kļūdas.

Pirmo grupu var iedalīt divos faktoros:kas ir izšķiroši. Pirmais ir ierīces mērīšanas diapazons, bet otrais ir jutīguma slieksnis. Tomēr lielākajai daļai ierīču ir vēl viens faktors, kas nav ļoti patīkams, taču no tā ir gandrīz neiespējami atbrīvoties - šīs ir mērīšanas instrumentu kļūdas.

metroloģiskās īpašības

Ierīču klasifikācija un mērījumu kļūda

Saprast tādos terminos kā normēšana unkļūda, labākais kopā, jo bez viena no viņiem nebūtu citas. Ar vienkāršiem vārdiem, normēšana - regulē robežas noviržu faktisko metroloģisko īpašībām nominālvērtības.

Norijošanas ierīču process ir izveidots kārtībā,lai jūs varētu apvienot daudzas ierīces klasēs, kā arī radīt savstarpēju aizstājamību starp tām. Darbības laikā var gadīties, ka pēc metroloģisko parametru normalizēšanas viens vai vairāki var pārsniegt noteiktos ierobežojumus. Tas norāda, ka ierīcei nav izdevies, un tas ir nekavējoties jāpielāgo vai jāaizvieto ar darba kārtību.

Kļūdas metroloģiskajās īpašībās irstarpības vērtību, kas parādījās pēc jebkura darba vides mērījuma, starp vērtību, ko ierīce parāda, un vērtību, kas patiesībā tiek novērota darba vidē. Vienkāršāk sakot, šī ir atšķirība starp nominālvērtību un ierīci.

Kļūdas saskaņā ar GOST

Tā kā valsts iestāde cieši seko mērinstrumentu kvalitātei, tika ieviests GOST, kas skaidri nosaka, kuras mērīšanas ierīces kļūdas ir raksturīgas:

 • Vissvarīgākais faktors ir kļūda mērīšanas ierīcē.
 • Arī ļoti svarīgs rādītājs ir izlases daļa, kas rada vispārēju kļūdu visās ierīcēs.
 • Vēl viens svarīgs faktors ir šī izlases daļas vidējā kvadrātveida novirze, kas iekļauta kādas SI vispārējās kļūdas mērījumos.
 • Mērinstrumentos jāņem vērā ne tikai dažādi izlases komponenti un vispārējās kļūdas, bet arī tādas funkcijas kā autokorelācija.

Mērinstrumentu raksturojums (SI)

Tā kā mērinstrumentu darbībatiek veikta un vietās ar paaugstinātu apdraudējumu, tad visus kontroles parametrus un citas īpašības regulē atsevišķas valsts iestādes, kas savukārt sadalīja visas īpašības vairākās grupās.

Galvenās metroloģiskās īpašības:

 • Pirmā grupa ir parametri, kasir paredzēti, lai noteiktu mērījumu rezultātus. Tie ietver skalas dalījuma vērtību, skalas dalījuma garumu, mērījumu diapazonu, mērījumu robežas, jutību utt.
 • Otra grupa ir mērinstrumentu jutīguma parametri ietekmē faktorus. Tie saprot tos, kuru izmaiņas var radīt ierīcē nepareizus rādītājus.
 • Līdzekļu metroloģiskajām īpašībāmmērījumi ietver dinamiskos parametrus, kas atspoguļo SI inerciālās īpašības. Tie izpaužas, ja ierīci ietekmē dažādi parametri, kas laika gaitā maina to veiktspēju.

mērinstrumentu metroloģiskās īpašības

GOST metroloģiskie raksturlielumi

Valsts kontroles dienests izsniedz GOST 8.009-84, kas izveidoja metroloģisko parametru nomenklatūru (MX). Arī šajā dokumentā ir noteikti skaidri noteikumi, kuriem vajadzētu vadīt dažādu HMH standartu izvēli. Šie noteikumi attiecas uz dažām mērīšanas ierīcēm.

Turklāt, kārtība, kādāir nepieciešams izvēlēties metodes, lai veiktu MX parametru normēšanu, un pēc tam tos ievieto dokumentācijā Papildus šim dokumentam ir ieviesti precīzi noteikumi, ar kuriem katram mērinstrumentam no tehniskā viedokļa jāatbilst.

Turklāt šajā GOST ir noteikumskas nosaka, ka ir atļauts normalizēt metroloģiskās īpašības, kuras nav reglamentētas dekrētā. Tomēr tas ir atļauts to darīt tikai tad, ja tas ir saskaņots ar Gosstandart, kā arī tikai tad, ja mērīšanas līdzekļa īpašību dēļ tā MX nevar noteikt saskaņā ar standartiem, kas tika sniegti GOST.

Ir arī izņēmumi, uz kuriem neattiecas šis dekrēts - tie ir atskaites instrumenti, kalibrēšanas iekārtas un mērinstrumenti, kas ir izstrādāti kā parauga paraugi.

mērīšanas instrumentu kļūdas

Vispārējie noteikumi GOST

 1. Mērinstrumentu metroloģiskie raksturlielumi, kas ir noteikti kā standarti, ir sākotnējā informācija par instrumentu.
 2. Šī bāzlīnijas informācija tiks izmantota, lai noteiktu mērījumu rezultātus, kā arī lai aprēķinātu aplēstās īpašības.
 3. Tas tiks izmantots arī, lai aprēķinātu metroloģiskās īpašības un mērīšanas sistēmu kanālus, kas sastāv no instrumentiem, kuru vērtību normalizēs.
 4. Protams, sākotnējā informācija tiks izmantota, lai optimāli izvēlētos lietošanas vietu katram atsevišķam mērinstrumentam.
 5. Cits noteikums, kas attiecas uznormatīvs un tehniskais dokuments: normatīvajā un tehniskajā dokumentācijā nepieciešams standartizēt metroloģiskās īpašības, kas noteiktas ar vienu un to pašu standartu, un, ja nepieciešams, standartizēt tās īpašības, kas ir nepieciešamas ierīces darbībai, un tās ir specifiskas.

MX nomenklatūra

Papildus vispārīgajiem noteikumiem valsts standarts noteica arī vispārēju metroloģisko parametru nomenklatūru:

 1. Parametri, kas ir paredzēti, lai noteiktu mērījumu rezultātus (bez grozījumiem).
 2. Tika noteikta arī funkciju nomenklatūra.mērīšanas devēju vai mērīšanas ierīci pārveidojot, ja skalā nav nosaukuma vai tā kalibrēšanu veic dažādās vienībās, salīdzinot ar ievades vērtības vērtību f (x).
 3. Nomenklatūra tika noteikta nepārprotamam vai daudzvērtīgam pasākumam Y.
 4. Izlaides koda nomenklatūra, koda ciparu skaitam, mērvienības koda mazākā skaitļa vienības cenai, kuras mērķis ir sniegt rezultātus ciparu formātā.
 5. Tika izveidota nomenklatūra arī mērīšanas instrumenta mēroga dalījuma vērtībai vai tā daudzvērtīgam pasākumam.

Valsts Metroloģijas dienests

Lai veiktu darbībasvisu pašlaik izmantoto mērīšanas ierīču kontrole, ir Krievijas Federācijas civildienests. Ir vērts teikt, ka šī organizācija nav viena iestāde, bet sastāv no vairākām mazām organizācijām. Metroloģiskā organizācija ietver valsts metroloģiskos pakalpojumus, kuru mērķis ir pārraudzīt un kontrolēt mērīšanas darbības, kā arī nodrošināt katram parametram atsevišķu mērījumu tabulu.

Šīs valsts organizācijas galvenais birojs atrodastādā iestādē kā federālā aģentūra. Tomēr šis pakalpojums uzrauga kopējo visu struktūras darbu, bet ir arī metroloģijas nodaļa, kas tiek uzskatīta par galveno, taču tā ir arī federālās organizācijas daļa.

Valsts Metroloģijas dienests

Vadošās struktūras funkcijas

Saskaņā ar likumu, kas nosaka mērījumu vienotību visā teritorijā, valsts metroloģiskajam dienestam ir uzticētas šādas funkcijas:

 • Koordinēt darbības, lai nodrošinātu mērījumu vienveidību dažādos reģionos un nozarēs.
 • Izstrādāt noteikumus mērījumu vienību izstrādei, uzglabāšanai un darbībai.
 • Noteikt vispārīgās metroloģiskās prasības mērinstrumentiem, metodēm, kā arī rezultātiem, kas iegūti pēc mērījumiem.
 • Veikt valsts metroloģisko kontroli pār instrumentiem.
 • Uzrauga atbilstību starptautiskajiem nolīgumiem par testa rezultātu atzīšanu, kā arī mērinstrumentu pārbaudi.
 • Piedalīties dažādās starptautiskās organizācijās, kas nodrošina mērvienību vienotību.
 • Apstiprināt normatīvos dokumentus, kas izveidoti, lai nodrošinātu mērījumu vienveidību.

 pamatmetroloģiskie raksturlielumi

HMS sastāvs

Ir vērts teikt, ka HMS ietver daudzas citas dažādas organizācijas. Piemēram:

 1. 7 zinātniskie metroloģiskie valsts centri.
 2. VNIIMS, kā arī aptuveni 100 citi dažādi standartizācijas un metroloģijas centri.

Lielākie pētniecības centri, kuriem piemītnepieciešamo speciālistu un aprīkojuma skaits ir valsts standartu turētāji. Tas ir, šīs ierīces, kas ir vienādas ar visām pārējām. Turklāt šie institūti un pētniecības centri ir iesaistīti pētījumu veikšanā par mērījumu teoriju, par mērījumu zinātnisko un metodoloģisko pamatu attīstību utt. Šīs un citu organizāciju darbības reglamentē Federālā aģentūra tehnisko noteikumu un metroloģijas jomā.

metroloģisko īpašību normēšana

Vadības principi nozarē

Lai kontrolētu metroloģisko darbību dažādās valsts nozarēs, valsts izveidoja atsevišķas organizācijas, kuras tās sauca par metroloģiskajiem dienestiem.

Galvenā persona šādās ierīcēs bijagalvenais metrologs. Un pašās nozarēs tika ieviestas mazākās nozīmes biroji, kas veica metroloģisko darbību. Ja mēs runājam par mazākiem svariem, tad katrā rūpnīcā tika ieviesti atsevišķi pakalpojumi, kas atbildīgi par mērīšanas iekārtu kalibrēšanu un pielāgošanu, kā arī kalibrēšanu.

Valstij ir pienākums radīt tik mazuto organizācijas, kuru darbība vienā vai otrā pusē ietekmē mērierīču izmantošanu uzraudzības un kontroles īstenošanai.

Metroloģiskā pakalpojuma struktūra

Jāatzīmē, ka šāda pakalpojuma struktūru nosaka tipiskais stāvoklis un tas ir šāds:

 • Metroloģijas pirmais un galvenais pakalpojums, kas atrodas rūpniecības centrālajā birojā.
 • Tālāk nāk metroloģiskie pakalpojumi, kas saistīti ar bāzi.
 • Pēdējie ir mazākie pakalpojumi, kas ir tieši saistīti ar uzņēmumu vai nozares organizāciju.

Galvenie uzdevumi, kas ir noteikti iepriekšMetroloģiskie pakalpojumi ir diezgan vienkārši un vienkārši. Šīm valsts iestādēm būtu jānodrošina mērījumu vienveidība, jāpalielina nozares metroloģiskā atbalsta līmenis un jāveic katra mērinstrumenta metroloģiskā kontrole un uzraudzība.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru