Apstākļi, kas izslēdz juridisko atbildību, vai Kā izvairīties no sodīšanas

Likums

apstākļi, kas izslēdz juridisko atbildību
Pastāv gadījumi, kad viņu tiesības iepriekš ir zināmavalsts tiesībaizsardzības iestādes ir obligātas. Šajā rakstā mēs izskatīsim apstākļus, kas izslēdz juridisko atbildību, kā arī kriminālatbildību un administratīvo atbildību.

Juridiskā atbildība

Juridiskās atbildības jēga: valsts noteikto normu pārkāpšana un likuma prasību vēlāka izpilde (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par situāciju), atsevišķu sankciju piemērošana kompetentajām iestādēm pārkāpjošajam likumpārkāpējam. Šajā gadījumā saskaņā ar sankcijas jēdzienu tiek paredzēts kompensēt zaudējumu atlīdzību, kas nodarīti citai personai, kā arī noziedzīgu nodarījumu (brīvības atņemšanas formā) vai administratīvo atbildību (disciplinārsodu utt.). Jebkurš nodarījums (ieskaitot administratīvo un noziedzīgo nodarījumu) šajā gadījumā ietver apsūdzību un pēc tam lietas apstākļu noteikšanu - izmeklēšanu. Šajā posmā tiek noteikti apstākļi, kas izslēdz juridisko atbildību. Tas var būt: likumpārkāpēja neapdomība, viņa nekontrolētā stāvoklī, garīgās slimības (šizofrēnija, disociatīvās personības traucējumi, dažāda veida halucinācijas: dzirdes vai redzes). Šajā gadījumā priekšmetu ievieto slimnīcā, kas nav piesaistes juridiskajai atbildībai. Turklāt Krievijas Federācijas tiesību aktos ir noteikti vairāki apstākļi, kas gadījumā, ja lietu rūpīgi pārbauda, ​​atbrīvo personu no atbildības. Proti: pašaizsardzība; ārkārtēja nepieciešamība; pārkāpums, kas veikts saskaņā ar trešo personu fizisko / garīgo ietekmi; darbības, kas veiktas, lai apcietinātu konkrētu vainīgo; darbības, kas veiktas saskaņā ar pasūtījumu vai trešo personu rīcībā.

Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību

apstākļi, kas nepieļauj kriminālatbildību

Saskaņā ar kriminālatbildību saprotstingrāku krimināltiesību aktu piemērošana likumpārkāpējam, kas paredzēti likumā. Šajā gadījumā noziedzīgais cilvēks, kas izdarījis noziegumu, ir sodīts saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksā paredzētajiem pasākumiem. Šajā gadījumā apstākļi, kas izslēdz juridisko atbildību, ir plašāks saraksts nekā noziedzīgi nodarījumi. Tas ietver: personas rīcību, kas tiek veikta pašaizsardzībai, kā arī personas rīcību ārkārtas situācijā. Pirmajā gadījumā tiek ņemta vērā apsūdzētā situācija nozieguma laikā: vai tā bija pašaizsardzība no vardarbības vai vardarbības draudiem. Tajā pašā laikā tiesībsargājošās iestādes apsver, vai pašaizsardzības pasākumi ir pārsniegti. Otrajā gadījumā tiesībsargājošās iestādes nosaka, cik bezatlīdzības situācija bija, proti, vai draudi dzīvībai bija lielāks ļaunums nekā piespiedu ārkārtas gadījumi, ko veicis apsūdzētais.

apstākļi, izņemot administratīvo atbildību
Apstākļi, kas izslēdz administratīvo atbildību

To priekšmetu sarakstam, kuriem atbrīvots noatbilstošs sods ir arī mazie likumpārkāpēji, kā arī nenormāli cilvēki (psiholoģiskie, psihiskie traucējumi). Turklāt šajā gadījumā ir uzsvērti iemesli, kuru dēļ persona var tikt atbrīvota no atbildības. Proti: nepieciešamība īstenot pārkāpumus, kā arī pašaizsardzībai paredzētās darbības. Tomēr jāatzīmē, ka tiesībaizsardzības iestādes rūpīgi izskata apstākļus, kas izslēdz juridisko atbildību (kā arī kriminālatbildību un administratīvo atbildību). Un, ja jūs mēģināt vienkārši izkļūt no situācijas, jūs iztērējat laiku. Turklāt - maldināšana tiks uzskatīta par vainu pastiprinošu apstākli.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru