Mantojuma reģistrācija: dokumenti un paskaidrojumi

Likums

Neatkarīgi no tā, cik ilgi cilvēks dzīvo, pēc tamviņš atstāj ne tikai pēcnācējus, bet arī noteiktu īpašumu: naudu, dzīvokli, automašīnu, dāmu, akcijas un tā tālāk. Lai visi mantojuma iegādātie īpašumi nekļūtu par valsts īpašumu, mantiniekiem ir jāiegūst mantojums (un tas jādara pareizi).

Par iedzimtās lietas reģistrēšanu mantiniekiemNepieciešams vērsties pie notāra, kas īsteno savu varu mirušā pēdējā dzīvesvietā. Ar to sākas mantojuma dizains. Dokumentus, kas nepieciešami lietas reģistrēšanai un lietas veikšanai, var nodrošināt mantinieki neatkarīgi no pirmās vizītes, kā arī nākamajās vizītēs. Patiesi notārs var arī savākt nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai reģistrētu mantojumu?

Vienots dokumentu sarakstsiedzimtām gadījumos nav pieejama. Katrā gadījumā, tas dodas uz dokumentu paketi, kā tas bieži: sertifikātu testatora nāves, pierādījums viņa pēdējās dzīvesvietas, vai pierādījums par radniecību ar mirušo, dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz īpašumu.

Ja jūs uzskatāt visas nianses, mantojuma reģistrācijas dokumentu saraksts ir šāds:

  • apliecinājums par testatora nāvi: apliecība vai ieraksta kopija no reģistrācijas biroja pēc nāves;
  • mājas apsaimniekošana par to, kur un ar kuru mirušais tika reģistrēts nāves dienā, norādot reģistrācijas datumu;
  • būs (ja tāds ir);
  • Pases vai citi dokumenti, kas apliecina pretendentu identitāti;
  • apliecības, kas apliecina radniecību ar testatoru (laulības apliecība, dzimšanas apliecība);
  • ja mantotais īpašums ir automašīna - automašīnas reģistrācijas apliecība;
  • ja objekts ir nekustamais īpašums,tad par to jāiesniedz visi līgumi, tehniskās pases, ja īpašums atrodas reģistrētajā zemē - dokumenti par zemi;
  • ja nauda, ​​pensijas, akcijas tiek mantotas, dokumenti, kas apliecina bankas un kolekcijas naudas esamību un glabāšanu.

Lai neaizkavētu mantojuma izpildi, dokumenti, kas nav pieejami mantinieku rokās, notārs var pieprasīt neatkarīgi no attiecīgajām iestādēm.

Vispārīgais uztvērēja reģistrācijas termiņš -sešus mēnešus pēc testatora nāves. Šajā periodā notārs izveido visu mantinieku loku, visus īpašuma objektus, nosaka mantinieku esamību / neesamību obligātai daļai, kā arī tiek noslēgti dažādi līgumi.

Kad sākas mantojuma reģistrācija, dokumentiir obligāti jāpievieno iedzimtam gadījumam. Visi oriģinālie titullapu dokumenti par nekustamo īpašumu tiek atsaukti, tiek atsaukta automašīnas reģistrācijas apliecības kopija, kas arī ir pievienota iedzimtajam gadījumam.

Kad tiek savākti visi nepieciešamie materiāli par iedzimto lietu un tiek savākta visa mantojuma sastāvs un mantinieku aplis, notārs rakstiski paziņo ieinteresētajām personām par dienu, kad izsniedz sertifikātu tiesības uz mantojumu.

No sešu mēnešu termiņa beigām mantiniekivar pieteikties iepriekš minētā sertifikāta izsniegšanai, pēc kura beidzas mantojuma reģistrācija. No notāra saņemtie dokumenti tiek uzrādīti mantotās īpašuma atrašanās vietā un tiek nodoti jauniem īpašniekiem. Tātad, BTI jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesību nodošanu nekustamajam īpašumam (dzīvoklis, māja, garāža, zeme), un bankai tiek uzrādīts dokuments, kas apliecina tiesības uz naudu.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru