Pārkāpumu veidi un atbildība par budžeta likumdošanas pārkāpumiem

Likums

Pārkāpumi esošā budžeta jomātiesību akti šodien ir viena no svarīgākajām šīs valsts sistēmas darbības problēmām. Tāpēc dažādu valstu likumi vienmēr nosaka stingrākus nosacījumus budžeta saistību izpildei un līdz ar to arī atbildību par budžeta disciplīnas pārkāpumiem.

Tomēr jāatzīst, ka tas ir pārkāptslikumdošanas filiāle ne vienmēr ir saistīta ar nenovēršamo iesaistot atbildības budžets var katru periodu, nav izpildīts, un atbildība par to neviens nav. Visbiežāk pārkāpumi akta ir gadījumi, kad pastāv patvaļīgs "pārraksta" par izdevumu posteņiem un tiek finansētas programmas, kas neparedz apstiprināto par konkrētu gadu vai periodu budžetu.

Budžeta likumdošanas galvenais uzdevums irlaiks ir izveidot atbilstīgu atbildības pasākumu sistēmu budžeta attiecību jomā. Šiem pasākumiem var būt administratīvu, materiālu un pat kriminālsodu raksturs.

Likums, pirmkārt, precīzi nosaka to budžeta likumdošanas pārkāpumu veidus, par kuriem atbildīgie būtu atbildīgi:

- apzināta, apzināta neatbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem;

- līdzekļu ļaunprātīga izmantošana;

- atteikums nodot vai daļēji nodot budžeta līdzekļus projektu izpildei, kas paredzēti likumā par budžetu;

- kavēšanās iesniegt ziņojumus, kā arī citus dokumentus un informāciju, kas sniedz priekšstatu par budžeta izpildes gaitu;

- dokumentācijas un uzskaites kārtības un noteikumu pārkāpums, parakstu un šo dokumentu saturā esošo datu neatbilstība.

Saskaņā ar likumu par budžeta likuma pārkāpšanu atbild par šādu pasākumu piemērošanu:

- brīdina amatpersonu par budžeta likuma neievērošanu;

- apcietināt, iesaldēt vai bloķēt izmaksas;

- līdzekļu izņemšana;

- likumā noteiktos gadījumos apturēt darījumus ar kredītiestādēm;

- naudas sods, naudas sods, zaudējums.

Šie atbildības pasākumi ir paredzēti pantā282. gadsimts pirms Kristus, un to piemērošana tiek attiecināta uz valsts kases institūciju kompetenci. Tieši šīs funkcijas veic šā institūcijas pilnvarotie pārstāvji, kuriem ir tiesības:

- norakstīt budžeta līdzekļus, kas iztērēti nevis paredzētajam nolūkam, ne arī tiem, uz kuriem attiecas norakstīšana;

- norakstīt procentus un sodus par kavēšanos izmantot budžeta līdzekļus;

- izsniegt brīdinājumu un brīdinājumu (ar prokuratūras starpniecību) iestāžu pārstāvjiem;

- sastādīt protokolus, kas kalpo kā atbildības pamats;

- atgūt sodus no institūcijām, kas laikus nepilda budžeta dokumentus;

- bloķēt kontu darbību līdz vienam mēnesim.

Pastāvošā atbildība par pārkāpumubudžeta likumi paredz sankcijas šādiem visbiežāk sastopamajiem budžeta pārkāpumiem, piemēram, ļaunprātīgu izmantošanu, proti, līdzekļu piešķiršana, lai finansētu programmas, kas nav iekļautas budžetā ieguldījumiem noteiktā laika posmā.

Neatgriešanās vai vēlu atgriešanās arīparedz atbildību par budžeta likumdošanas pārkāpumiem. Tajā pašā laikā tas var attiekties uz administratīvo un krimināltiesību sistēmu, ja tas tiek atzīts par vainīgu viņu izdevumos.

Tomēr tiek nodrošināta procentu nenodošanakas ir atbildīga par budžeta likumu pārkāpumiem un ietver administratīvo sankciju piemērošanu, piemēram, parasti šādos gadījumos piemēro naudas sodus. Vārdu sakot, sankciju piemērošana budžeta tiesisko attiecību jomā ir plaša, un sankcijas formas izvēli nosaka pārkāpuma smagums un tā sekas.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru