Kāds ir likums par iedzīvotāju veselības aizsardzību un tā nozīmi cilvēku dzīvē

Likums

Pilsoņu veselība ir tiešs rādītājstikai valsts ekonomiskā attīstība, bet arī valsts ieņemtā vieta pasaules ekonomikas sistēmā. Galu galā jebkuras valsts produktīvās varas pamats ir cilvēka darbs, un cik veselīgi būs valsts iedzīvotāji, jo viņu darbs būs lietderīgāks un kvalitatīvāks. Tāpēc valsts ekonomiskā labklājība un tā spēja konkurēt starptautiskajā tirdzniecības sistēmā ir atkarīga no konkrētiem cilvēkiem un viņu veselības stāvokļa.

Svarīga loma šajā ziņā ir likumam pariedzīvotāju veselības aizsardzība, kas ir pamats un principi mūsu tautiešu veselības aizsardzībai, kā arī slimību profilakse. Jāuzsver, ka, neskatoties uz deklarēto bažas par iedzīvotāju veselību, diemžēl valsts faktiski šajā sakarā nav izpildījusi savus pienākumus. Bezmaksas zāles paliek tikai uz papīra, un faktiski nopietnu komplikāciju gadījumā persona var sagaidīt nopietnu ārstēšanu tikai medicīnas iestādes pienācīgā finansējuma gadījumā. Protams, nevajadzētu novirzīt visu, kas būtu piemērots visiem, bet sistēma turpina balstīties uz kukuļošanu un korupciju.

Nesen valsts varaspakāpeniski aizvien vairāk kontrolē savu pienākumu izpildi medicīnas iestādēs un to vadītājos, kā rezultātā var cerēt uz pozitīvām pārmaiņām šajā sakarā.

Nesen Valsts Dome ieviesa jaunulikums par sabiedrības veselības aizsardzību, kurā daudz lielāka uzmanība tika pievērsta sabiedrības veselības aizsardzībai un dažādu slimību profilaksei. Jaunais likums regulē arī pacienta un medicīnas personāla attiecības, kurās detalizēti tiek apspriestas katras personas tiesības un pienākumi. Turklāt likums par sabiedrības veselības aizsardzību reglamentē organizatorisko, tiesisko un ekonomisko pamatu ne tikai cilvēku veselības aizsardzībai, bet arī visai sabiedrībai kopumā. Īpaši uzsvars likts uz ieteikumiem par veselīga dzīvesveida norisi, sporta un bērnu sporta aprindu attīstību.

Diemžēl mūsu bērnu veselība šodiendiena neatbilst normām un prasībām, kas garantē veselīgu un laimīgu dzīvi jaunajiem pilsoņiem. No vienas puses, tas ir saistīts ar lielu iedzīvotāju daļas zemo dzīves kvalitāti, no otras puses - daudzu pārtikas produktu sliktā kvalitāte un svarīgu vitamīnu trūkums. Zināmā mērā sanitārā un epidemioloģiskā stacija, kas ne vienmēr identificē sliktas kvalitātes ēdienus, bieži bieži arī saindē bērnus bērnudārzos un skolās.

Veselības aizsardzības tiesību aktu pamatprincipi nosaka, kacilvēku dzīvība un veselība ir valsts galvenā vērtība, tādēļ šajā ziņā tiek īstenota pastāvīga attīstība. Attiecībā uz bērniem ir vairāk nopietnu prasību, kas sākas no viņu dzīvesvietas un vecāku ienākumiem, līdz bērna tiesību aizsardzībai. Tādējādi likums par iedzīvotāju veselības aizsardzību atbilst galvenajam uzdevumam nodrošināt Krievijas Federāciju ne tikai pieņemamus darba apstākļus, bet arī garantēt sanatoriju profilakses pasākumus visiem, kam tas nepieciešams.

Tādējādi, neraugoties uz ekonomisko krīzi 2007pasaules ekonomika, kas skāra mūsu valsti, mūsu valsts pakāpeniski turpina nostiprināt savu pozīciju pasaulē, virzoties uz ekonomiskās attīstības ceļu. Un ļaujiet šo procesu turpināt nepietiekami strauji, taču pati tendence jau dod mums cerību uzlabot dzīves apstākļus. Un likumam par sabiedrības veselības aizsardzību šajā jomā ir liela nozīme.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru