Kāds ir militārs pienākums? Definīcija, īpašības, prasības un tiesību akti. Federālais likums "Par militārām nodevām un militāro dienestu"

Likums

Militārais dienests šodienas Krievijā irdaudzu jauno pilsoņu konstitucionālais pienākums. Ar karaspēka nokārtošanu regulē Federālais likums "Par militāru nodevu", kurā noteikti galvenie noteikumi attiecībā uz piespiešanu, apmācībām par dienestu, atlaišanu utt. Šis raksts sīki izskatīs iesniegto normatīvo aktu.

Kāds ir likums?

Kāds ir militārs pienākums? Atbilde uz šo jautājumu ir sniegta federālā likuma Nr. 53 1. pantā. Militārie ieraksti, dienesta apmācība, izsaukšana, militāru pienākumu izpilde, rezervēšana, militārā apmācība - visas šīs parādības veido "militārā pienākuma" jēdzienu. Tādējādi aplūkojamā normatīvā akta priekšmets ir virkne dažādu militāro funkciju un pilnvaru.

Ja tas ir mobilizācija vai militārais periodsmilitārās saistības regulē atsevišķi konstitucionāla rakstura federālie likumi. Šādi likumi paredz militārās mācības, karapulku un kara laikā.

Militārā pienākuma jēdzienu nedrīkst sajaukt armilitārais dienests. Saskaņā ar likumu, šāds pakalpojums attiecas uz valsts veida darbību īpašās militārās formās. Militārais dienests ir neatņemama militāro pienākumu sastāvdaļa. Abas šīs parādības veic karavīri - pieaugušie Krievijas pilsoņi, informācija par kuru tiek glabāta militārās reģistrācijas dokumentācijā.

Par valsts lomu

Kāds ir militārs pienākums? Tas, pirmkārt, ir sabiedriskais pakalpojums. Valsts stāvokļa dēļ dažām iestādēm ir vairāki pienākumi, lai nodrošinātu Krievijas pilsoņu attiecīgo pienākumu izpildi. Šeit ir vērts izcelt:

 • informējot pilsoņus par karavīru, izsniedzot tiesas pavēstes;
 • nodrošinot pilsoņiem savlaicīgu apmeklēšanu militārās reģistrācijas un ieslodzījuma vietās;
 • divu nedēļu laikā nosūtot personāla dokumentācijai militārās reģistrācijas un ieslodzījuma vietas.
  kas ir pavēlniecība

Saskaņā ar federālo likumu "Par militārām nodevām" izpildinstitūcijām ir jānodrošina Krievijas pilsoņiem kvalitatīva un savlaicīga apmācība un militārais dienests.

Militārā dienesta izpilde

Kādas darbības ir jāveic, laiKrievijas Federācijas militārā dienesta pilsoņu augstas kvalitātes sniegums? Saskaņā ar likuma "Par militāru nodevu" 5.pantu šādas darbības ietver medicīnisko diagnostiku, darbā pieņemšanu darbā vai līgumdarbu, uzņemšanu izglītības militārajās organizācijās, dažādas militārās apmācības programmas dažādu amatu personām, militārā dienesta biroju profesionālās darbības organizēšanu, mobilizācijas rezervju izveidošanu un tā tālāk Šajā gadījumā likums nosaka, ka tā sauktajiem līgumdarbiniekiem ir tiesības saņemt naudas maksājumus ikmēneša ienākumu veidā.

Par militāru reģistrāciju

Otrā daļa Federālajā likumā "Par karapulku unmilitārais dienests "ir veltīts militārās reģistrācijas organizēšanai Kāds ir šis notikums Saskaņā ar 8. pantu tas ir pilsoņu pārbaudījums par atbilstību personām, kuras ir tiesīgas saņemt militāro dienestu, kā tas norādīts dokumentācijā Krievijas Federācijā visiem pilsoņiem jābūt šādā kontā Izņēmumi ir sievietes, ieslodzītie, personas, kuras jau ir militārā dienesta vai atbrīvotas no tā, kā arī Krievijas pilsoņi, kuri sen ir dzīvojuši ārpus savas mītnes valsts.

FZ par karapulku

Militāro reģistrācijas kopu īstenošanas kārtībafederālā izpildvara. Kādus datus par pilsoņiem pieprasa valsts iestādes un vietējās pašpārvaldes institūcijas? Saskaņā ar likumu, tas ir dzimšanas datums, uzvārds un vārds, ģimenes stāvoklis, darba vieta, dienesta piemērotības pakāpe, izglītība un cita informācija.

Saskaņā ar 10. pantu visi Krievijas pilsoņiir noteikti pienākumi militārās grāmatvedības jomā. Tas ir savlaicīgs ierašanās militārajā reģistrācijas un ieslodzījuma vietā, precīzas informācijas sniegšana par sevi, militārā biļeša vai pagaidu sertifikāta rūpīga glabāšana.

Par gatavošanos militārajam dienestam

Kas ir karaspēks? Kā minēts iepriekš, tas ir virkne pasākumu militārajā jomā. Ir arī vērts uzsvērt gatavošanos dienestam, kas ir likumīgi reglamentēts Federālā likuma "Par militārās atbildības un militārā dienesta" 3. iedaļā.

FZ par karapulku un militāro dienestu

Raksts Vienpadsmit sarunas par gatavošanossaistoša rakstura pakalpojums. Tas ietver patriotisko izglītību, pamatzināšanu apguvi, vidējās vispārējās saites izglītošanas apmācību un medicīnisko pārbaudi. Dažos gadījumos tiek īstenota apmācība militārajā specialitātē. Saskaņā ar 12. un 13. pantu, sagatavošanās militārajam dienestam sākas skolā. Un tas nav par militārās uzņemšanas biroju, bet par civilo apmācību nometņu norisi. 14. pants regulē patriotisko izglītību atsevišķi. Programmu šeit veido valdība, reģionālā organizācija to var papildināt.

Par militāru aicinājumu

Federālā likuma "Par militārpersonām" 22.-31. PantāAtbildība "apraksta militārā projekta izpildes kārtību. Viņam ir pakļauti visi pieaugušie vīrieši, kas nav sasnieguši 27 gadu vecumu. Tas ir gan militārās, gan nemilitārās, bet gan pienākums.

karaklausības likums

Nevaru saukt pie pilsoņu dienestaatbrīvoti no militāriem pienākumiem, kā arī personas, kurām piešķirts atlikums. Apelācija pati par sevi tiek realizēta pēc attiecīgo prezidenta dekrētu izdošanas.

Zvans ietver apmeklēšanu medicīniskajā diagnostikā un militārās uzņemšanas biroja komisijas sanāksmi.

Par līguma pakalpojumu

Arī līguma militārais dienestsko reglamentē Federālais likums "Par militārām nodevām un militāro dienestu". Īpaši vērts pievērst uzmanību 32.-35. Pantam. Kāds ir pats līgums militārajam dienestam? Tas ir dokuments, kas skaidri norāda dienesta laiku, līguma nosacījumus, pilsoņa brīvprātības principu, samaksu u.tml.

 FZ par militāriem pienākumiem un militāro dienestu
Dokuments pats par sevi ir starp pilsoni unAizsardzības ministrija, kas pārstāv visu valsti. No līguma parakstīšanas brīža līgums stājas spēkā. Bet viņš pārtrauc savu darbu tikai tādos pašos dokumentos noteiktajos apstākļos.

Kādas ir prasības pilsoņiemierodas militārajā dienestā? Saskaņā ar 34. pantu, tas ir piemērots fiziskās sagatavotības, speciālās izglītības un kvalifikācijas līmenis.

Par pakalpojumu sniegšanu un atlaišanu

Tātad, kāds ir pavēlniecība? Neskatoties uz to, ka tas ir visu virkni visu veidu parādību, vispirms - tā ir pakalpojumu sniegšanas kārtība. Šīs regulas 36. pants detalizēti regulē šādu procesu. Saskaņā ar likumu viņi strādā Krievijas bruņotajos spēkos vai valsts drošības iestādēs. Pilsoņi var tikt nosūtīti visiem pārējiem karaspēkiem tikai ar valsts vadītāja dekrētu.

federālais likums par karapulku
Militārais dienests var ietvert:

 • atrodoties komandējumā;
 • oficiālo pienākumu izpilde;
 • dalība vingrinājumos;
 • uz ārstēšanu;
 • iet maksu;
 • kas atrodas nebrīvē (ja tas nav brīvprātīgs);
 • līdzdalība dabas katastrofu likvidēšanā utt.

Atlaišana no ieslodzījuma vietas tiek veikta pēc 12 mēnešiem no dienesta sākuma un darbuzņēmējiem saskaņā ar datumiem, kas norādīti parakstītajā dokumentā.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru