Intelektuālais īpašums un tā novērtēšanas metodes

Likums

Mūsdienu tiesību aktos ir šāds termins,kā intelektuālais īpašums. Nesen šis juridiskais jēdziens sāka tikt izmantots biežāk, jo pastāvīgi rodas jautājumi par autortiesībām un blakustiesībām. Lai varētu atrisināt šādus konfliktus, jums jāzina juridiskais pamats.

Intelektuālā darbība ir īpašaDarba virziens, kura rezultātus ne vienmēr var sajust vai realizēt. Tomēr, tā tomēr ir tā pati īpašība kā jebkuram citam materiālam objektam vai tamlīdzīgam. Viss, kas veido noteiktu vērtību, tagad var kļūt par konfliktu cēloni, un dažos gadījumos intelektuālais īpašums tiek augstu novērtēts. Šajā gadījumā mēs runājam par produktiem vai kādu cilvēku intelektuālās darbības rezultātiem.

No juridiskā viedokļa šis terminsattiecas uz tiesību kopumu, kas personai vai visai sabiedrībai pieder. Šo personu vai uzņēmumu attiecīgi sauc par tiesību subjektu. Šo īpašumu izmantos tikai tie, kam ir visas intelektuālās tiesības.

Kā jau minēts, mūsdienu pasaulēIntelektuālais īpašums ir vērtīgs, jo tas var radīt ienākumus, dažkārt diezgan augsts. Šajā sakarā ir nepieciešams aizsardzībai un juridisko derīgumu īpašuma un valdījuma tiesību izmantot, nevis materiālo objektu, intelektuālās darbības produkti parasti ir abstrakta un citi cilvēki var viegli izmantot, tostarp nolūkā gūt no tā ienākumus.

Juridiskais novērtējums un likumu piemērošanas ierobežojumu noteikšana

Intelektuālā īpašuma jēdziens ietvervairāki galvenie produktu veidi un dokumenti, kas juridiski garantē tiesības konkrētai personai vai juridiskai personai. Šos dokumentus var iegūt pēc atbilstošām novērtēšanas procedūrām. Galvenais uzdevums ir mēģināt objektīvi un precīzi novērtēt intelektuālo īpašumu kopumā, norādīt tā vērtību un nodrošināt tiesības uz to konkrētai personai.

Krievijā ir standarti jebkuru novērtēšanaiICSER ​​īpašums, saskaņā ar kuru tiek novērtēts intelektuālais īpašums. Tiek ņemtas vērā Amerikas un Krievijas novērtētāju biedrību prasības, kā arī Starptautiskā vērtētāju asociācija.

Intelektuālā īpašuma veidi

Novērtējuma priekšmets šajā gadījumā irradošās darbības īpašais rezultāts. Šajā potenciālā ir zinātniskie un tehniskie sasniegumi, profesionālie noslēpumi un zināšanas, dizaina projekti, grāmatas, mūzika, filmas utt. Procedūra ir paredzēta, lai noteiktu to iespējamo vērtību, ievērojot īpašnieka nozīmību un materiālos labumus.

Īpašuma īpašumtiesības nosakaīpašie dokumenti. Patents definē tiesības uz izgudrojumu īpašumtiesībām, kā arī dod tiesības to izmantot pēc saviem ieskatiem un saņemt ienākumus. Licence ir dokuments, kas ļauj veikt darbību, izmantojot konkrētus intelektuālā īpašuma produktus, lai gan tas neuzliek tai īpašumtiesības.

Saskaņā ar radošo darbību produktu kategorijuvar arī iegūt dažādas preču zīmes un zīmolus, reklāmas saukļus un daudz ko citu. Bieži vien tie tiek arī novērtēti un patentēti, lai ierobežotu trešo personu izmantošanu. Autortiesības un blakustiesības sāk darboties grāmatās, mūzikā, filmās un citos produktos. Šis intelektuālais īpašums visbiežāk rada konfliktus.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru