Nepilngadīgo tiesības

Likums

Nepilngadīgu bērnu tiesību aizsardzībatiek veikta īpašā pasūtījumā. Daudzos gadījumos tiesību akti pievērš īpašu uzmanību viņu juridiskajam statusam. Kāpēc Pirmkārt, tāpēc, ka šīs sociālās grupas pārstāvji ir visneaizsargātākie dažādos veidos. Valstij būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka bērns ir pienācīgi attīstīts, un negatīvā ietekme uz viņu ir minimāla. Vecāku un bērnu pamattiesības ir noteiktas Ģimenes kodeksā. Daži no tiem ir iekļauti Darba kodeksā, dažādos federālajos likumos un tā tālāk.

Nepilngadīgo tiesības

Kas ir nepilngadīgais?Tas ir tas, kurš ir sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu, bet vēl nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu. Astoņpadsmit gadi ir vecums, no kura cilvēki mūsu valstī tiek atzīti par pieaugušajiem. Citās valstīs pieaugušos var atpazīt arī no cita vecuma (piemēram, no divdesmit viena gada vecuma).

Nepilngadīgo personas īpašumtiesībasir daudz. Tie ietver tiesības uz dzīvību, kā arī ģimenes izglītības iegūšanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tā ir ģimene, kas dod maksimālu morāli, tikai tajā bērns spēj sasniegt maksimālos panākumus fiziskajā un intelektuālajā attīstībā. Vecākiem jāuztraucas par to, kas notiek ar bērnu. Jūs nevarat viņiem pielietot nekādu vardarbību. Kas notiek, ja tiek pārkāpts šis noteikums? Jums tiks atņemtas vecāku tiesības. Tas ir iespējams tikai tiesā.

Bērnam ir visas tiesības brīvi sazinātiestuvi radinieki un, protams, ar viņu vecākiem. Šīs tiesības nepilngadīgais nezaudēs, pat ja viņa vecāki šķirties. Bērnam ir tiesības redzēt kādu no vecākiem un gadījumā, ja viņi dzīvo dažādās valstīs.

Katram bērnam ir tiesības uz aizsardzību.Tas attiecas uz visu tiesību un likumīgo interešu aizsardzību. Kas tas dara? Pirmkārt, vecāki. Noteiktās situācijās, kā aizstāvis var būt juridiskais pārstāvis (piemēram, aizbildnis), aizgādnības iestāde, prokurors. Bieži vien bērna tiesības atgūt caur tiesu. Emancipēta pusaudzis var aizstāvēt savas tiesības un pienākumus, un to pašu.

Nepilngadīgo tiesības ietver tiesības uz aizsardzību no viņu varas ļaunprātīgas izmantošanas, ko veic vecāki, kā arī personas, kas tos aizstāj.

Bērnam ir tiesības izteikt savu viedokli. Tas attiecas uz visiem jautājumiem, kas kādā vai citādi ietekmē viņa intereses. Dažās situācijās viņš var ierasties tiesā, izskaidrojot savu nostāju konkrētos jautājumos.

Bērnam ir tiesības uz uzvārdu, vidusvārdu, vārdu. Šie dati parasti tiek ierakstīti noteiktos dokumentos pēc dzimšanas.

Ir arī īpašuma tiesībasnepilngadīgie. Pirmkārt, mēs atzīmējam, ka bērnus var nodrošināt ne tikai viņu vecāki, bet arī citi ģimenes locekļi, kuros viņi ir audzināti. Pabalsti, alimenti un citi bērna maksājamie skaidrā nauda ir pieejami juridiskajiem vecākiem, aizbildņiem utt., Bet tie jātērē nepilngadīgā uzturēšanai.

Nepilngadīgajiem ir tiesības brīvi rīkoties ar saņemtajiem ienākumiem, kā arī ziedotiem vai citādi saņemtiem īpašumiem. Tomēr mēs atzīmējam, ka joprojām pastāv ierobežojumi.

Tie, kuri nav sasnieguši četrpadsmit gadu vecumu, patstāvīgi veic nelielus mājsaimniecības darījumus, pārvalda ieņēmumus, izvēlas izpētes materiālus utt.

Bērniem ir tiesības izmantot ģimenes īpašumu. Tas neattiecas uz visiem tā veidiem (piemēram, šīs tiesības nevar piemērot automašīnai).

Komentāri (0)
Pievienot komentāru