RF darba tiesību subjekti: jēdziens un veidi

Likums

Darba tiesību subjekti - šādu dalībniekuattiecības sabiedrībā, kuras tieši reglamentē darba likumi. Šajā gadījumā katrai šādai struktūrai ir savas tiesības un attiecīgie pienākumi, kā arī iespēja tos īstenot.

Darba tiesību subjekti: juridiskais statuss

Katrai no sekojošām grupām ir savs juridiskais statuss vai, citiem vārdiem sakot, īpašs likuma noteikums, ko nosaka mūsu valsts likumi par darbu.

Juridiskais statuss sastāv no:

a) darbaspēka juridiskās personas statusu;

b) likumdošanā noteiktajiem darba pienākumiem un tiesībām;

c) šo pienākumu un tiesību izpildes juridiskās garantijas (īpašas un vispārīgas);

d) likumā noteiktā atbildība par darba pienākumu neizpildi / pārkāpumiem.

Tiesību subjektu veidi pēc darbaspēka

Priekšmeti var būt šādas grupas:

1. Darba kolektīvi un individuālie darba ņēmēji (pilsoņi).

2. Darba devēji (uzņēmumi, dažādu īpašumtiesību formu organizācijas, IP uc).

3. Arodbiedrības.

4. Vietējās, reģionālās, valsts varas iestādes.

5. Nodarbinātības pakalpojumi.

6. Tiesībaizsardzības iestādes (tiesas, samierināšanas komisijas, darba šķīrējtiesa, darba vidutāji).

7. Iestādes, kas veic valsts kontroli un uzraudzību (Sanepidnadzor, Rosgostekhnadzor, RostrudinSpecka uc).

Tajā pašā laikā sadalīšana iepriekš minētajās grupās ir ļoti patvaļīga, jo darba tiesību subjekti vienlaikus var piedalīties vairākās darba attiecībās.

Kurš var kļūt par tiesību subjektu?

Lai to būtu, pilsonim ir jābūttrīs elementi, no kuriem ir izveidota juridiskā persona, proti, tiesībspēja, tiesībspēja un tiesībspēja. Apsveriet šos jēdzienus sīkāk.

Saskaņā ar darbaspēka juridiskā kapacitāte attiecas uz vienlīdzīgu iespēju (to garantē valsts, un ir noteikts darba likumdošanā) slēgt darba un saistītās tiešās attiecības.

Darbaspēka kapacitāte tiek saprasta spēja un juridiski īstenojama iespēja izmantot darba tiesības un veikt saistītus pienākumus.

Abi iepriekš minētie elementi ir nesaraujami saistītiun, turklāt, tie darbojas vienlaicīgi, bet civillikumā ir atļauta, ja nav pieejamības kapacitātes jaudu (it īpaši, kad ievadot īpašuma attiecībās nepilngadīgā pilsoņa var pa legāliem pārstāvji). Tas darbojas kā ietiepīgs individuālo cilvēku darbības, ka tās ir tēmas par darba tiesību veic paši. Tātad dažkārt specializēto literatūru, šie divi termini tiks aizstātas ar vienu - pravodeesposobnost.

Tātad darbinieks mūsu valstī var rīkotiesjebkurš pilsonis, ārzemnieks, persona bez pilsonības, kurš ir sasniedzis vecumu piecpadsmit. Turklāt, pusaudzis četrpadsmit un vecāki var pārvērsties par tēmu un veikt gaismas darba pienākumus, ar nosacījumu, ka tā ir rakstiska atļauja, tēva vai mātes (it īpaši - no juridiskā pārstāvja - aizbildnis vai aizbildnību iestāde), un darbs nebūs pārkāpt obligāts mācību process.

Saskaņā ar darba deliktu spēju saprot subjekta spēja būt atbildīga par tiem nodarījumiem (materiālu, disciplīnu), ko viņš apņemas.

Tiesību subjekta ierobežošana ir iespējama, bet tikaipagaidu saskaņā ar tiesas spriedumu. Tā, piemēram, attiecībā uz dažiem noziegumu veidiem Krievijas Federācijas darba tiesību subjekti noteiktā laika posmā var zaudēt tiesības ieņemt šo vai citu amatu.

</ p>
Komentāri (0)
Pievienot komentāru