Mērīšanas līdzekļi, metroloģiskie raksturlielumi. Metroloģijas pamatvirzieni

Likums

Būtiska loma jebkura valsts ekonomikāMetroloģiskie standarti spēlē lomu dažādu objektu fizisko parametru noteikšanā. Šajā nolūkā tiek izmantota instrumentācija, kuras piemērošanu reglamentē atsevišķi likuma noteikumi. Kāda ir metroloģijas regulējuma specifika Krievijā? Kādas likuma normas raksturo metroloģisko mērījumu apstiprināšanu un piemērošanu?

Metroloģiskie raksturlielumi

Kas ir metroloģija?

Vispirms mēs izpētīsim dažus teorētiskos aspektus, kas atspoguļo metroloģijas īpatnības. Mērīšanas līdzekļi, metroloģiskie raksturlielumi - termini, kas attiecas uz šo zinātnes nozari.

Metroloģijas galvenie virzieni:

- mērījumu teorija;

- fizisko daudzumu pielietošana;

- noteiktu mērījumu precizitātes noteikšanas problēma, kā arī to pieejas vienveidība;

- standartu un paraugu izvēle, kā arī to praktiskā īstenošana dažādās ekonomikas jomās.

Galvenais attiecīgās disciplīnas apguves priekšmets ir metodes un rīki, kas tiek izmantoti, lai noteiktu konkrētus objektus, pamatojoties uz to masu, garumu, apjomu, jaudu utt.

Metroloģijā izmantotie pamatjēdzieni:

- fiziskais parametrs (objekta īpašība, kas to atšķir no citiem saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, pat ja tie ir pietiekami līdzīgi tam);

- mērīšana (procedūra, kas ietver noteiktu fizisko parametru vērtības noteikšanu, izmantojot dažādus instrumentus un salīdzinot ar standarta vērtībām);

- mērīšanas un kontroles līdzekļi - instrumenti, kas tiek izmantoti, lai noteiktu noteiktu fizikālā parametra vienību.

Ja mēs īpaši runājam par mērīšanas līdzekļiem, varam atzīmēt, ka to var uzrādīt vairākās šķirnēs. Apsveriet tos sīkāk.

Mērinstrumentu kalibrēšana

Klasifikācija

Parasti tas tiek pieņemts saskaņā ar mērīšanas instrumentu.izprot tehnisko rīku, ko lieto noteiktu objektu mērīšanai un kas ir normalizējies metroloģiskos parametrus, kas pielāgoti, lai reproducētu vai saglabātu noteiktus fiziskos parametrus, kuru vērtība tiek uzskatīta par nemainīgu noteiktā laika intervālā.

Var atzīmēt, ka ir apstiprināts līdzekļu veidsmērījumus Krievijā veic federālo varas iestāžu līmenī, piemēram, Federālās aģentūras tehnisko noteikumu un metroloģijas jomā. Kādas ir tās klasifikācijas pazīmes? Mērīšanas instrumenti (metroloģiskie raksturlielumi ir cieši saistīti ar šo terminu), jo īpaši:

- pasākums (kā līdzeklis, kas tiek izmantots, lai reproducētu noteiktu lielumu fiziskos parametrus);

- ierīce (kā līdzekli, ko izmanto, lai ģenerētu īpašu signālu no mērījumu datiem lietotājiem draudzīgā veidā);

- devējs (kā līdzeklis, ko izmanto, lai ģenerētu signālu no mērījumu datiem, kas jāpārvieto tālākai apstrādei iesaistītās infrastruktūras ietvaros);

- mērīšanas sistēma (kā rīku komplekts, ko izmanto, lai sagatavotu mērīšanas signālus vajadzīgajā formātā, ieskaitot lietotāju).

Vēl viens mērīšanas līdzekļu klasifikācijas kritērijs ir to automatizācijas līmenis. Tātad, tie ir:

- automātiska;

- daļēji automatizēta;

- rokasgrāmata.

Metroloģisko mērīšanas rīkus var klasificēt arī, pamatojoties uz to standartizāciju. Tātad, tie var būt:

- standartizēts;

- neregulēta.

Vēl viens mērīšanas līdzekļu klasifikācijas kritērijs ir funkcionalitāte pārbaudes shēmas ietvaros. Tātad, tie var būt:

- standarti;

- darba rīki.

Vēl viens svarīgs mērīšanas līdzekļu kritērijs ir izmērītā parametra nozīme. Pamatojoties uz norādīto kritēriju, tie var būt:

- galvenie;

- palīgdarbinieki.

Pirmajā gadījumā mērījums tiek veiktsfizisks parametrs, kas ir svarīgs no mērījumu problēmas veiksmīgas risināšanas viedokļa. Savukārt ir mērinstrumenti, kuru metroloģiskie raksturlielumi ietver to, ka tiek mērīti tikai tie parametri, kuriem ir ierobežota ietekme, taču tie tomēr ir svarīgi un pieprasa ņemt vērā.

Apsveriet tagad faktisko vienībuaplūkoto instrumentu metroloģiskās īpašības. Viens no mums pieejamiem datu avotiem būs GOST noteikumi, kas regulē atbilstošas ​​infrastruktūras izmantošanu.

VNIIMS Mērinstrumentu valsts reģistrs

Mērīšanas līdzekļu metroloģiskie parametri

Saskaņā ar valsts standartiemregulējot to, kā mērīšanas ierīces jāizmanto, metroloģiskie parametri ir tehniskie parametri, kas apraksta attiecīgo instrumentu īpašības, kā arī ietekmē noteiktu mērījumu rezultātus, kas veikti, lai novērtētu to kvalitāti, kā arī pareizi noteiktu to rezultātus.

Attiecīgie raksturlielumi var būtnormalizēta vai eksperimentāla. Pirmie ir reģistrēti normatīvajos dokumentos. Piemēram, tas, kas iekļauts VNIIMS izveidotajā valsts reģistrā par mērinstrumentiem. Tos izmanto īpašā situācijā, ņemot vērā ražošanas procesa īpašības vai vidi, kurā tiek veikti mērījumi.

Mērinstrumentu reģistra iezīmes

Būs noderīgi sīkāk apsvērt, koTas ir valsts mērījumu instrumentu reģistrs. Šis resurss ir iekļauts federālajā informācijas fondā un tiek izmantots, lai reģistrētu tos lēmumus, kurus apstiprinājis Rosstandart. Mērinstrumentu reģistrs sastāv no sadaļām, kurās atspoguļota informācija:

- par Rosstandart apstiprinātajiem instrumentiem, mērinstrumentu ieviešanas sertifikātiem;

- Rosstandart apstiprināto instrumentu kopijas;

- akreditēti valsts centri, kuros tiek veikti mērinstrumentu testi.

Reģistra uzturēšanas mērķi

Attiecīgais reģistrs tiek saglabāts, lai:

- uzskaites mērīšanas instrumenti;

- centralizētu informācijas līdzekļu veidošana par attiecīgiem lēmumiem, kurus Krievijas uzņēmumi var izsniegt, kā arī izmantot noteiktos ekonomikas sektoros;

- mērinstrumentu testēšanā iesaistīto akreditēto institūciju reģistrācija;

- pabeigto mērinstrumentu ieviešanas sertifikātu uzskaite, kā arī akreditēto testēšanas iestāžu sertifikāti,

- mērīšanas instrumentu testēšanas programmu uzskaite;

- pilsoņu informatīvais atbalsts,kā arī valstu nacionālās metroloģiskās institūcijas, kuras ir iesaistītas sadarbībā par mērinstrumentu testēšanas un ieviešanas atzīšanu.

Mērinstrumentu reģistrs

Reģistra saturs

Par katru instrumenta veidu, par kuru informācija tiek atspoguļota reģistrā, tajā ieraksta:

- vārds;

- reģistrācijas numurs;

- nolūks;

- ražošanas valsts;

- ražotājs;

- pārbaudes centra nosaukums;

- sertifikāta derīguma termiņš;

- informācija par intervālu starp kalibrēšanu;

- informācija par pārbaudes metodi.

Konkrēta veida mērinstrumentu apstiprināšanu veic Rosstandart, pamatojoties uz attiecīgo instrumentu testu rezultātiem, kurus veic specializēti valdības centri.

Ja mēs runājam par valsts lomu regulāattiecīgo instrumentu pielietošana un VNIIMS izveidoto mērinstrumentu valsts reģistra papildināšana no speciālistiem, kuri veic fizisko parametru pētījumus dažādos apgabalos, darba apjoma normēšanas nolūkā, tad var pievērst uzmanību tādām valsts struktūru jomām kā pārbaude un sertifikācija infrastruktūras mērīšana. Mēs izpētīsim šo aspektu sīkāk.

Mērinstrumentu pārbaude

Tātad kopā ar šādām aktivitātēm,kā, piemēram, mērinstrumentu tipa apstiprinājums, valsts aktīvi strādā, lai regulētu to izmantošanu. Jo īpaši verifikācijas virzienā. Tās saimniecību reglamentē atsevišķs federālais likums.

Saskaņā ar tā noteikumiem, pārbaudemērīšanas instrumenti dažos gadījumos ir obligāti. Piemēram, jāpārbauda valsts mēraparāti pirms tiešās ekspluatācijas, kā arī to remonta laikā - kā daļa no primārā vai periodiskā attiecīgā tipa notikuma.

Šo rīku lietotāju uzdevums -savlaicīga pārbaude. Principā uzņēmējiem ir tiesības to veikt patstāvīgi, bet tikai ar vienu nosacījumu - akreditācijas klātbūtni darbībām, kas nodrošina tehnisko mērījumu vienotību. Dažos gadījumos pārbaudi veic specializēts metroloģijas dienests, kam ir akreditācija. Parasti tas attiecas uz gadījumiem, kad Krievijas Federācijas valdība ir noteikusi konkrētu mērinstrumentu sarakstu, kuru pārbaude jāveic atbilstoši attiecīgajai shēmai.

Metroloģijas dienests

Pēc attiecīgās procedūrasizdots sertifikāts par tā īstenošanu. Kompetentie valdības dienesti var izstrādāt īpašas kalibrēšanas zīmes, kā arī attiecīgā dokumenta struktūru. Turklāt dažām valdības aģentūrām var atļaut savākt pārbaudes rezultātus par dažādiem mērinstrumentiem.

Dažos gadījumos, pat ja tas vai tāinstruments nav iekļauts to mērinstrumentu sarakstā, kuriem pārbaude ir obligāta, šādas infrastruktūras lietotājs var veikt procedūru brīvprātīgi.

Mērīšanas rīku sertifikācija

Valsts regulējuma ietvarosdažu mērinstrumentu izmantošana ir arī šīs infrastruktūras sertifikācija. Tās būtība ir vispirms apstiprināt šīs ierīces lietošanas drošību. Turklāt valsts mērinstrumentu reģistrā ir iekļauts sertificēts instruments. Parasti attiecīgā procedūra ietver:

- sertifikāts saskaņā ar GOST R vai GOST R instrumenta atbilstības deklarāciju;

- tipa mērīšanas instrumentu sertifikāts.

Sertifikāciju var veiktRosstandart vai kādā no akreditētajiem centriem. Sertifikācija ir procedūra, kas, tāpat kā pārbaude, var būt obligāta noteiktiem mērinstrumentiem. Parasti šādas prasības ir noteiktas mērinstrumentiem, ko izmanto šādās zonās:

- valsts bruņoto spēku darbība;

- zāles;

- tiesībaizsardzības iestāžu darbību;

- kartogrāfija;

- ģeodēzija;

- mērījumu viendabīguma īstenošanas regulēšanas joma.

Mērinstrumentu tipa apstiprinājums

Mērīšanas līdzekļu apstiprināšana

Būs lietderīgi izskatīt šo aspektuinstrumentus, piemēram, mērinstrumentu apstiprināšanu. Šī procedūra tiek veikta arī ar valsts līdzdalību metroloģiskajā kontrolē. Viena vai cita veida mērinstrumenta apstiprinājumu veic kompetents metroloģiskais dienests. Tas nosaka:

- metodes mērinstrumenta raksturlielumu kalibrēšanai;

- specifiskie precizitātes rādītāji daudzuma mērīšanai;

- optimālie intervāli instrumenta kalibrēšanai.

Pamatojoties uz mērinstrumenta apstiprinājumukompetentā iestāde izdod īpašu dokumentu. Mēs runājam par šādu avotu kā mērinstrumentu apstiprinājuma sertifikātu. To var izdot vienā ierīcē, kā arī attiecīgo risinājumu sērijas izlaišanu.

Otrā dokumenta veida iegūšanas nosacījums var būtatbilstību konkrētiem tehniskiem nosacījumiem. Lai izsniegtu mērīšanas līdzekļu sertifikātu, ir nepieciešams izstrādāt īpašus dokumentus instrumenta darbībai. Ja mēs runājam par dokumentu sērijveida ražošanu, tad kompetentās iestādes to izdod 5 gadus. Pēc tam to var pagarināt, pamatojoties uz ražotāja pieprasījumu. Savukārt, ja sertifikāts ir izsniegts vienam produktam, tad tā derīguma termiņš atbilst ierīces kalpošanas laikam.

Mērīšanas rīku kalibrēšana

Vēl viens svarīgs valsts aspektsmetroloģijas sfēras regulēšana - tiesību akti, kas regulē mērinstrumentu kalibrēšanas veikšanu. Ko nozīmē šis termins?

Mērīšanas rīku kalibrēšana irmetroloģisko raksturlielumu faktisko vērtību noteikšanai, kā arī mērinstrumenta piemērotībai lietošanai noteikto procedūru. Galvenā atšķirība starp kalibrēšanu un kalibrēšanu ir tā, ka attiecīgā procedūra tiek īstenota galvenokārt attiecībā uz tiem mērinstrumentiem, kas nav pakļauti valsts iestāžu kontrolei un uzraudzībai.

Mērinstrumentu apstiprinājuma sertifikāts

Saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktieminstrumentus, kas netiek piemēroti valsts regulēšanas jomā, vienlaikus nodrošinot mērījumu vienveidību, var brīvprātīgi kalibrēt. Šī procedūra tiek veikta, izmantojot dažādus standartus, kas tiek salīdzināti ar valsts primārajiem standartiem vai, ja tie nav, ar valsts standartiem, kurus pieņem ārvalstīs.

Kalibrēšanu var veikt privātpersonas -uzņēmēji un individuālie uzņēmēji, uz kuriem attiecas brīvprātīga akreditācija. Šīs procedūras rezultātus vēlāk var izmantot noteiktu mērinstrumentu pārbaudē Krievijas valdības noteiktajā veidā. Tādējādi, neraugoties uz to, ka mērinstrumentu kalibrēšana tiek veikta brīvprātīgi, valsts tomēr var noteikt noteikumus, kas reglamentē šīs procedūras norisi, kā arī tās rezultātu piemērošanu.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru