Reģistrācija pēc dzīvesvietas

Likums

Krievijā, kā iestādē, ilgu laikulikumīgi atcelta. Taču reģistrācija dzīvesvietā joprojām ir obligāta. Bez tā gandrīz neiespējami iegūt darbu, veikt notariālu darījumu, piemēram, pārdot vai nopirkt automašīnu vai dzīvokli. Arī medicīniskās apdrošināšanas politiku nevar iegūt.

Satversmes tiesa ar savu lēmumu no 02.02.98.apstiprināja, ka reģistrācijas raksturs nevar būt pieļaujams un nevajadzētu ierobežot pilsoņu brīvības un tiesības. Ietverot tiesības brīvi pārvietoties pa valsti un izvēlēties pastāvīgas vai pagaidu dzīvesvietas vietu.

Tomēr šajā jautājumā tomēr pastāv likumdošanas pretruna, jo novēlotas reģistrācijas gadījumā ir sodi 1500-2500 rubļu robežās.

Lai reģistrētos dzīvesvietātika veiksmīgi reģistrēts, pasē ir jābūt zīmogam par reģistrācijas pabeigšanu, apstiprinot izrakstu no iepriekšējās dzīvesvietas. Tajā pašā laikā pilsonim tiek izsniegta pārbaudes lapa.

Saskaņā ar likumu, pilsonis ir pienākums, saņemot šo dokumentu nākamo 7 darba dienu laikā pārsūdzēt atbildīgajām amatpersonām par dizainu jaunu reģistrāciju.

Ja jūs pats esat mājas īpašnieks, tad papildus pasē un izbraukšanas lapai jums ir jābūt:

  • standarta veidlapas paziņojums;
  • dokumenti, kas apliecina jūsu tiesības uz mājokli;
  • statistiskās uzskaites forma;
  • maksājuma saņemšana.

Reģistrēties reģistrādzīvesvieta kāda cita dzīvoklī vai ar radiniekiem, dokumentu apstrāde prasa visu pieaugušo ģimenes locekļu personīgu klātbūtni un viņu piekrišanu.

Ja jūsu ģimenei ir laimīgs notikums -bērna piedzimšanas, neaizmirstiet, ka viņam būs jāreģistrē polise OMS, maternitātes kapitāls, pirmsskolas izglītības posma sākums. Tāpēc reģistrācija dzīvesvietā ir nepieciešama arī bērnam.

Ja jūs vēlaties reģistrēties caurInternetā pietiek nosūtīt uz FMS adresi vēlamajā dzīvesvietā pieteikumu, skenētu Krievijas Federācijas pilsoņa pases kopiju, izbraukšanas lapu (ja tāda ir), skenētas dokumentu kopijas mājokļiem, kuros vēlaties dzīvot.

Visi uzskaitītie dokumenti, kas nosūtīti elektroniskā formātā, tiks pieņemti un nodoti attiecīgajai FMS iestādei izskatīšanai.

Ja sniegtie dokumenti tiks atrastineprecizitātes vai kļūdas, tās tiks atdotas un tām jāpaskaidro iemesli. Ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums, pilsonis tiks informēts par vēlētāju reģistrācijas ilgumu.

Ja mājoklis, kurā paredzēts veikt reģistrāciju, jums nepieder, tad ir nepieciešams mājokļa īpašnieka klātbūtne ar visiem dokumentiem, kā arī reģistrācijas reģistrācija vispārējā procedūrā.

Reăistrācija dzīvesvietā, izmantojot internetu, parasti notiek ne vēlāk kā 3 darba dienas no dienas, kad FMS iestādes ir saĦēmušas dokumentus.

Personām, uz kurām attiecas militārā reģistrācija, tiks paziņots par piedalīšanos kuģa projektā.

Krievijā pastāv ne tikai reģistrācija pēc dzīvesvietas, bet arī likumā ir ietverts uzturēšanās vietas jēdziens, t.i. pagaidu dzīvesvieta.

Reģistrēšanās uzturēšanās vietā ir patja pilsonis pastāvīgi ir reģistrēts dzīvesvietā. Tas ir priekšnoteikums ierašanās gadījumā pierobežas zonā, ekoloģiskās katastrofas zonā, slēgta militārā pilsēta un dažos gadījumos likumā noteiktajos gadījumos.

Pagaidu reģistrācija jāaizpilda 90 dienu laikā no pilsoņa ierašanās dienas un uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus (pēc vienošanās ar īpašnieka īpašumu).

Komentāri (0)
Pievienot komentāru