Cilvēktiesības ir ekonomiskas un politiskas. Sociāli ekonomiskās un cilvēka un pilsoņu tiesības un brīvības

Likums

Ir ļoti dažādas cilvēktiesības: ekonomisko, sociālo, politisko un tā tālāk. Visi tie tika izveidoti, lai regulētu sabiedrības attiecības sabiedrībā un vienlaikus radītu vislabākos apstākļus katra indivīda attīstībai un pašrealizācijai. Protams, šajā gadījumā neaizmirstiet, ka ar tiesībām nāk un pienākumus. Tādēļ ir nepieciešams tos uzmanīgi izturēties un ievērot tiem. Un tagad sāksim apsvērt cilvēktiesību ekonomisko, sociālo un politisko situāciju.

Likumdošanas regulējums

cilvēktiesību ekonomika

Kur ir pierādījumi par tiesībām un brīvībāmpersona? Vissvarīgākais dokuments ir Konstitūcija. Tas attiecas uz jebkuru valsti ar spēcīgu cilvēku institūcijām (pilsonisko sabiedrību, vēlēšanu sistēmu utt.). Tad ir dažādu noteikumu, normatīvo aktu un citu juridisko formu noteikumu izpratne un interpretācija.

Cilvēka un pilsoņa ekonomiskās tiesības

Sāksim ar tuvāko lietumums ikdienā - no ekonomikas. Tādējādi indivīda ekonomiskās tiesības ietekmē tādas jomas kā materiālu preču ražošana, izplatīšana un apmaiņa. Katrs indivīds var brīvi izmantot savas spējas un īpašumu, lai veiktu uzņēmējdarbības (vai citu, ne aizliegtu, saimniecisku) darbību. Tajā pašā laikā privātīpašuma tiesības aizsargā likums, un no personas nevar atņemt to, kas iegūts citādi nekā saskaņā ar tiesas lēmumu. Jāatzīmē arī tas, ka katrs indivīds pats var izvēlēties sava veida darbību, profesiju. Tajā pašā laikā jebkāda diskriminācija maksājumā ir aizliegta. Ja mēs uzskatām Krievijas Federācijas īpašo gadījumu, jāatzīmē, ka valsts pilsonim ir tiesības piedalīties ekonomisko priekšrocību radīšanā. Tas nozīmē iespēju strādāt un saņemt samaksu, atpūsties, pārspēt, veikt uzņēmējdarbību un iegūt privātu īpašumu. Mums ir arī iespēja izmantot dabas un citus publiskā īpašuma objektus. Kā redzat, lai gan cilvēktiesības ir ekonomiskas un nesniedz visu, kas rodas sudraba traukā, tās tomēr nodrošina labas iespējas strādāt.

Politiskās brīvības

sociālās un ekonomiskās cilvēktiesības
Viņu īpatnība ir tā, ka tie ir cieši saistītikas saistīti ar indivīda pilsonību. Arī mūsdienu realitātēs politiskās un ekonomiskās cilvēktiesības bieži vien ir savstarpēji saistītas. Tādējādi saskaņā ar likumdošanu ikvienam ir tiesības veidot apvienības, pamatojoties uz konkrētiem iemesliem (tā pati ideoloģija, profesionālās biedrības utt.). Turklāt katram pilsonim ir tiesības piedalīties valsts pārvaldē ar saviem pārstāvjiem vai personīgi. Mēs varam ievēlēt un ievēlēt vietējās un valsts iestādes. Turklāt pilsoņiem ir tiesības piedalīties gājienos, mītiņos un demonstrācijās. Politiskās brīvības ir svarīgas no viedokļa, ka tās ļauj visiem cilvēkiem, kas dzīvo kādas noteiktas valsts kontrolē, piedalīties sabiedrības dzīvē un valstī. Vissvarīgākais šeit ir priekšlikumu iesniegšana par struktūru darbu un kritika par visiem trūkumiem un trūkumiem to darbībās.

Cilvēka un pilsoņa sociālekonomiskās tiesības

politiskās un ekonomiskās cilvēktiesības
Šī ir jaunākā brīvību grupa. Tas sāka veidoties deviņpadsmitā gadsimta beigās un pilnībā attīstījās jau divdesmitajā gadsimtā. Tādējādi tika pieņemts, ka ikvienam jāgarantē tiesības uz sociālo nodrošinājumu, sasniedzot noteiktu vecumu slimības, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma gadījumā, bērnu audzināšanā utt. Turklāt liela uzmanība tika pievērsta tiesībām uz izglītību. Nākamais posms bija veselības aizsardzības un medicīniskās aprūpes nodrošināšana, videi draudzīga vide un zaudējumu atlīdzināšana, ja tas nav iespējams. Šīs sociāli ekonomiskās cilvēktiesības un brīvības nebeidzas. Īpaša uzmanība tika pievērsta mātes stāvoklim un bērnībai. Daudzu valstu likumdošanas dokumenti paredz īpašu palīdzību un aprūpi. Arī valsts aizsargā ģimeni. Jāatceras, ka sociālās tiesības nozīmē iespēju, ka persona kā pilsonis tiek nodrošināta ar nepieciešamajiem dzīves apstākļiem, lai viņam būtu iespēja piedalīties sabiedrības dzīvē un baudīt pieejamās preces. No svarīgākajām sastāvdaļām ir jāuzsver:

  • veselības aizsardzība;
  • droši veselībai un dzīves izklaidei;
  • sociālā aizsardzība;
  • augsts dzīves līmenis gan indivīdam, gan visai ģimenei;
  • iespēja brīvprātīgi vienoties (vai ne) par laulību;
  • paternitātes un mātes aizsardzība.

Un tas nav visas sociāli ekonomiskās cilvēktiesības, kas pastāv.

Cilvēktiesību paaudzes

personas un pilsoņa sociālās un ekonomiskās tiesības

Klasificēšanai ir vairākas pieejasbrīvības, kuras indivīdam piemīt. Šī panta ietvaros tiks apsvērts diezgan interesants cilvēktiesību "paaudžu" jēdziens. Sadalījums notiek šeit līdz to veidošanās brīdim:

  1. Pirmā paaudze. Tas ietver gan personiskās, gan politiskās tiesības, kuras tika pasludinātas par Lielo franču revolūciju.
  2. Otrā paaudze. Kultūras un sociālekonomiskās tiesības, kas radās cilvēku cīņas rezultātā, lai uzlabotu viņu situāciju.
  3. Trešā paaudze. Tas ietver kolektīvās tiesības, piemēram, mieru, atbruņošanos, veselīgu vidi, attīstību un tā tālāk. Bet šis jautājums ir ļoti pretrunīgs, un tagad tam nav vienota viedokļa.

Personiskās brīvības

Kā alternatīvu, tās sauc arī parciviltiesības. Lielākā daļa no viņiem ir no personas jau no viņa dzimšanas brīža, viņiem ir aizliegts atņemt vai kaut kā ierobežot. Personas brīvības nodrošina indivīda kā neatkarīga sabiedrības locekļa pašrealizāciju un likumīgi aizsargā viņu no jebkādas nelikumīgas iejaukšanās. Piemērs ir tiesības uz dzīvību, cieņa pret cieņu un godu, personas neaizskaramība, kustība utt.

Ekonomiskās un sociālās brīvības

cilvēka un pilsoņa ekonomiskās tiesības

Viņu galvenais mērķis ir atbrīvotiesvajadzības un bailes. Pateicoties tiem, tiek meklēts kompromisa risinājums starp darba devēju un algoto darba ņēmēju, uzņēmēju un valsti utt. Un teorētiski viņi izmanto šādu formu, lai palīdzētu katrai personai kļūt par noderīgu dalībnieku globālajā sociālajā procesā.

Secinājums

sociālās un ekonomiskās tiesības un brīvības
Jāatzīmē, ka pirmās un otrās brīvībaspaaudzēm (vai civillietām un ekonomikai) ir būtiskas atšķirības. Tādējādi politisko tiesību ievērošana nedrīkst būt atkarīga no valsts ekonomiskās attīstības līmeņa. Galvenais, lai nodrošinātu pilsoniskās brīvības, ir valdības griba. Viņu īpatnība ir tā, ka šeit un tagad var pieprasīt politiskās tiesības. Ar sociāli ekonomiskajām brīvībām ir taisnība. To ievērošana tieši ir atkarīga no esošās situācijas valstī, vidējās personas pirktspējas un daudziem citiem faktoriem. Tātad, ja ekonomika ir mazattīstīta, tad valsts saistību izpilde tiks veikta ar grūtībām. Šāda veida tiesības vienmēr tiek īstenotas pakāpeniski, kā attīstās valsts un tā ekonomiskā dzīve.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru