208 Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa pants: Nelegāla bruņota veidojuma organizēšana vai dalība tajā

Likums

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 208. pants reglamentē nelikumīgā bruņota veidojuma (IAF), apvienības, atkāpšanās vai citas grupas izveidi, kā arī šo brigāžu finansēšanu vai vadību.

208 Pants укрф

Kas ir IAF?

IAF ietver ievērojamu skaitu cilvēku. Viņiem ir noteikts iekšējās organizācijas līmenis, kas aprīkots ar ieročiem. Apskatāmās asociācijas tiek vadītas pēc komandas rīkojumiem.

Aizliegums ir saistīts arī ar ārvalstu valsts nelegālu veidošanu gan tās teritorijā, gan brīvostās.

Briesmas ir saistītas ar faktu, ka veidošanās aktivitāte spēj radīt nelīdzsvarotību starp varas zināšanām un izraisīt sociālo spriedzi.

Ir svarīgi zināt dažas nianses. Nelegālu bruņotu formējumu var izveidot, lai sasniegtu sociāli lietderīgus uzdevumus. Piemēram, reģiona vai sabiedrības iedzīvotāju aizsardzība. Neskatoties uz to, veidošanās veidošana neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir pamats dalībnieku kriminālatbildības nodrošināšanai.

Krievijas Federācijas 208. pants

Noziedzīgā nodarījuma priekšmets

Noziedzīgas darbības mērķis ir drošībasabiedrība, ko aizsargā un aizsargā likums. Izdarītā nozieguma priekšmets ir ierocis, kas noteikts "Likumā par ieročiem". Vienkārši sakot, tie ir objekti vai ierīces, kuru mērķis ir uzveikt dzīves vai cita veida mērķus.

Noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

Noziedzīgā nodarījuma mērķis irbruņotu apvienību, komandu, atdalīšanas u.tml. organizēšana, piemēram, cilvēku pieņemšana darbā šajās organizācijās, viņu kvalifikācijas noteikšana, organizatoriskās struktūras veidošana. Par objektīvu pusi tiek uzskatīta arī līdzdalība šāda formējuma vadībā un tās finansēšanā, kā arī palīdzība organizāciju darbībā.

Bruņotajai formēšanai var būt statussatdalīšana, vienība, komandējums un cita grupa, kas izveidota noteiktu darbību veikšanai. Piemēram, tas varētu būt terora aktu izdarīšana.

Galvenā veidošanās zīme ir viņanelikumīgums. Arī šeit ir klātbūtne tās locekļiem auksts vai šaujamieroči. Tajā pašā laikā nelegāla radioaktīvo vielu vai kodolmateriālu tirdzniecība, to ražošana ir kvalificēta saskaņā ar citiem pantiem. Šīs veidošanās veidošanās izpaužas kā tās locekļu komisija ar noteiktām darbībām, kā rezultātā šāda grupa tika izveidota. Piemēram, ieroču meklēšana, dalībnieku atlase utt.

Nelegālās veidošanas vadīšanakas izpaužas darbībās, kuru mērķis ir jau izveidotas grupas darbību organizēšana. Piemēram, pakalpojumu organizēšana, plānu izstrāde, atbildības sadalīšana starp dalībniekiem, pasūtījumu vai pasūtījumu izdošana utt.

Finansējums ir līdzekļu nodrošināšana vai līdzekļu vākšana, kā arī citas darbības, lai sniegtu materiālu atbalstu nelikumīgām bruņotajām grupām.

Kriminālkodeksa 208. panta otrā daļa nosaka dalībuveidošana, kas nozīmē to iekļaušanos un citu darbību veikšanu saskaņā ar grupas uzdevumiem. Piemēram, pienākums, veidlapas iegūšana, zvēresta nodošana, piedalīšanās notiekošajās nodarbībās utt.

Formēšanas nelikumība nozīmē toizveidota un darbojas, pārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus. To raksturo Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 208. pants. Komentāros tam ir paredzēts termins "veidošana" - lielas personu grupas apvienošana ar mērķi risināt konkrētu uzdevumu. Brigādes struktūra var būt atšķirīga. To parasti veido pēc militārās veidošanas modeļa.

Nelegāla bruņota veidošanās ieroču veidi var būt jebkura, bet irnianses. Viena vai divas vienības nenorāda bruņojuma zīmes. Tajā pašā laikā nav nepieciešams, lai katram veidotājam būtu īpašs līdzeklis.

Šīs rīcības sastāvs ir formāls. Nozaudējums tiek uzskatīts par pabeigtu no izpildes brīža neatkarīgi no kaitīgu seku rašanās. Kā to saprast? Vienkārši izsakoties, Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 208. pants paredz darbības izbeigšanu, jo vairāku indivīdu veidošana grupā un vismaz vairāku no tiem iegūšana no ieročiem, sprāgstvielām utt.

uk rf komentāra 208. pants

Subjektīvā puse

No subjektīva puses tiek raksturots aktsvainas un tieša nodoma klātbūtne. Vienkārši sakot, ja persona, kas veic darbību, saprot, ka rada nelikumīgu noziedzīgu grupu, finansē to, vada vai piedalās tajā, kas ir aizliegta ar Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 208. pantu. Pārkāpums var ietvert arī elementus un citas nelikumīgas darbības. Piemēram, ķīlnieku sagrābšana, slepkavība uc Tas ir saistīts ar 208. pantu. Motīvi un mērķi to neietekmē. Noziedzīgu darbību priekšmets, iespējams, var būt labs mērķis. Piemēram, vēlme aizsargāt pilsoņus no kriminālām struktūrām.

Motīvu un mērķi var ņemt vērā tikai tad, kadnosakot sodu. Bet tie nav noteicošie, lai atšķirtu šo likumu no citiem līdzīgiem noziegumiem (bruņota sacelšanās, banditrijs, terorisms).

Kriminālkodeksa 208. pants

Noziedzīga nodarījuma priekšmets

Kurš var būt atbildīgs? Kriminālkodeksa 208. pants noziedzīgā nodarījuma priekšmetā nozīmē saprātīgu personu, bet ir vēl viens nosacījums. Tam vajadzētu sasniegt 16 gadus.

Atbrīvojums no atbildības

Kriminālkodeksa 208. pantā ir ietverts stimulējošs noteikums. Savā piezīmē norādīts, ka persona, kura brīvprātīgi pārtrauca savu dalību veidošanā un nodeva ieroci, var tikt atbrīvota no kriminālatbildības. Šeit ir arī rezervācija. Persona var paļauties uz paaugstinājumu, ja viņa darbībās nav citas noziedzīga nodarījuma daļas. Brīvprātīgais darbs nozīmē, ka persona pēc savas iniciatīvas pārtrauc piedalīties veidošanā, ja viņam ir izredzes turpināt darbību organizācijā.

Sods

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 208. pants nosaka 1.daļaieslodzījuma sods. Paredzēts, ka termiņš ir piecpadsmit gadi. Otrā daļa nosaka mazāk stingru sodu. Tas paredz uz laiku līdz desmit gadiem.

Krievijas Federācijas 208. panta otrā daļa

Atšķirība no banditrijas

Ir svarīgi nejaukt nelegālās bruņotās grupas un banditri. Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 208. pantā teikts, ka nelikumīgā veidošanā ir noteikts šāds uzdevums: noteiktu mērķu sasniegšana. Piemēram, reliģiska, komerciāla, politiska utt. Aplaupīšanā tiek izveidota stabila bruņota grupa. Tās mērķis ir uzbrukt organizācijām vai pilsoņiem.

Bez tam, banda var bruņotiesliecina par vismaz viena ieroča klātbūtni. Un par noziedzīgo darbību, kuru mēs domājam, bruņojumu nosaka pietiekami liels skaits īpašo līdzekļu vienību.

Atšķirība no bruņota sacelšanās

Nelegālās bruņotās grupas atšķiras no bruņota sacelšanās tajāNelegālā veidošana neparedz aktīvus pasākumus, kas saistīti ar rīcību pret varas iestādēm. Tas nenosaka vardarbīga satura mērķi vai izmaiņas konstitucionālajā kārtībā. Bet nelegālās bruņotās vienības var kļūt bruņotas nemieros, kad rodas bruņota sacelšanās mērķi. Tad darbība tiek vērtēta kā noziegumu kopums.

Krievijas Federācijas 208. pants, 1. daļa

Atšķirība no terorisma

Galvenā atšķirība starp nelegālajām bruņotajām grupām un terorismu ir dabadarbi. Tam jābūt iespējai atšķirt. Terorismam ir arī konkrēti mērķi: iebiedēt iedzīvotājus, pārkāpt sabiedrības drošību, ietekmēt lēmumu pieņemšanu, ko veic iestādes.

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 208. pants nenosaka noziedzīga nodarījuma izdarīšanas mērķi, lai gan ir ierādīšanas zīme. Bet terorismam šī funkcija nav obligāta.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru