Noziegumi ar divām vainas formām krimināltiesību jomā

Likums

Personas garīgā attieksme pret to, ko viņš ir paveicissabiedrisko bīstamo rīcību sauc par vainu. Tas izpaužas rīcības vai bezdarbības veidā un sociāli bīstamas sekas, kas izriet no izdarītā nozieguma nolaidības vai nolūka veidā. Personas negatīvā attieksme pret muti, likumi, normas, sabiedrības prasības, kas izpaužas nozieguma izdarīšanā, kas nosaka vainas sociālo nozīmi.

Vīns ir viens no obligātajiem simptomiemnoziegums, kas ir tā sastāva daļa kā objektīvas realitātes fakts. Kriminālatbildība Krievijā notiek tikai tad, ja ir šis faktors. Viņa prombūtnē atbildība nenāk.

Vīnam krimināllikumā ir divas formas. Apsveriet tos. Šajā gadījumā noziegumi ar divām vainas formām var vienlaicīgi būt daļa no viena nelegāla akta.

noziegumi ar divām vainas formām

Par ko mēs runājam?

Persona ir vainīga, ja viņš ir izdarītstīši vai nolaidības dēļ ir nelikumīga darbība. Krimināltiesībās tiek identificētas divas vainas formas: nodoms un neapdomība. Kas tas ir? Nolūks ir tiešs vai netiešs. Nejauša vaina ir saistīta ar nolaidību un vieglprātību.

Gudrs vīns

Tieši nodoms ir izteikts, īstenojot cilvēkus, kas ir viņu rīcībā, viņu darbības, izpratni par to neizbēgamību vai iespēju, ka būs zināmas sekas.

Netiešu nodomu raksturo izpratnepersona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, sabiedrības briesmas, kā arī paredzēt seku rašanās iespējamību, vēlēšanās pēc viņu parādīšanās. Bet tajā pašā laikā cilvēks izturējās pret tiem ar vienaldzību. Vai arī mēs runājam par apzinātu negatīvo seku uzņemšanu.

divas vainas formas

Neapstrādāts vīns

Neuzmanība izpaužas faktā, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nepieder vienatnē ar nozieguma sekām. Tādēļ šis faktors tiek uzskatīts par mazāk bīstamu veidu.

Neuzmanība izpaužas divos vainas veidos: vieglprātība un nolaidība. Par noziegumu, kas izdarīts nolaidības dēļ, izpaužas tā, ka persona, kas to izdarījusi, neredzēja nopietnas sekas. Bet ar nepieciešamo iepriekšēju uztveri un uzmanību cilvēks varētu un vajadzēja paredzēt noteiktu seku rašanos.

Vieglprātīgs noziegumsTas tiek uzskatīts par tāda cilvēka darbību, kas paredzēja viņa darbību bīstamo seku ierašanos apkārtējiem cilvēkiem, bet kuri (bez pietiekama iemesla) ieskaitīja viņus.

divi krimināltiesību veidi

Noziegumi ar divām vainas formām

Vairums noziegumu izdarījuši ar vienuno izskatītajām vainas formām. Tajā pašā laikā daži kvalificēti apzinātas nelegālas darbības sastāvi nodrošina vienlaicīgi divu šo komponentu klātbūtni. Kā tas notiek? Piemēram, no nozieguma priekšmeta ir vērojama nodoma veikt izdarīto darbību un neuzmanība par tās sekām.

Krimināltiesībās var būt divas vainas formasrodas, ja tīši izdarīta darbība rada noteiktas sekas. Šajā gadījumā atbildētāja plāni, tie nebija ietverti. Tas nozīmē, ka persona nevēlējās un neļāva radīt bīstamas sekas.

Piemēram, divu veidu vainas vienā noziegumākas izpaužas kā nopietna kaitējuma veselībai nodarīšana. Un tas izraisīja upura nāvi nolaidības dēļ. Tajā pašā laikā vainīgais zināja par viņa rīcības risku, paredzēja seku iestāšanos, bet tā radīja nopietnu kaitējumu viņa veselībai. Viņš vēlējās un atļāva viņu priekšu. Bet viņš negribēja nodarīt upura nāvi.

divi vainas veidi vienā noziegumā

Administratīvās tiesības

Kā daļa no kompozīcijas subjektīvās pusesnoziedzīgi nodarījumi administratīvajos likumos, vaina - personas, kas izdarījusi šo noziegumu, iekšējo attieksmi un no tā izrietošās kaitīgās sekas. Tikai pie vainīgā prettiesiskā akta klātbūtnē ir noteikta juridiska atbildība par fiziskām un juridiskām personām.

Administratīvajās tiesībās divu veidu vainas dalīšana visbiežāk nav jēga attiecībā uz juridiskām personām.

Viņiem ir viss, ko nosaka subjektīvā pusenodarījums. Tiek analizēta kolektīva garīgā attieksme, kas pakļauta pilnīgam pārkāpumam. Tiek noteikta vainas forma. Apstākļi tiek izvērtēti, lai veiktu iespējamos pasākumus, lai ievērotu likumu un vai ir iespējams to darīt.

divas vainas nodomu un neuzmanības formas

Vainas formas

Administratīvajā kodeksā ir divas vainas formas - neuzmanībaun nolūks. Apsveriet tos sīkāk. Par vainas formu nodarījuma nodomu veidā izpaužas personas izpratne par viņa rīcību nelikumību, negaidītu seku parādīšanās, vēlēšanās un notikumu pieņēmumi vai vienaldzība pret viņiem.

Noziedzīgi nodarījumi,kam raksturīgs redzējums par to, ka sākas viņu darbības nopietnās sekas, bet bez jebkādas bažas par to novēršanu vai spēju paredzēt.

Nodomu vaina tiek izteikta netieši vaitiešs nodoms Savukārt viņš veido personas izpratni par viņa darbības nelikumību, paredzot kaitīgu seku iestāšanos, apzinātu uzņemšanu vai vienaldzību pret viņiem. Tiešā nodomā likumpārkāpējs vēlas sekas. Ja nodoms ir netiešs, tad persona nevēlas nodarīt kaitējumu, bet izturas pret viņa rīcību ar vienaldzību vai apzināti atļauj to izraisīt.

Neuzmanīga rīcība var izpausties divos vainas veidos: neuzmanība un lejupslīde.

Vieglprātība ir paredzēt iespējama nelikumīga rezultāta iestāšanos. Bet šis cilvēks cienīgi apsvēra viņa profilaksi.

Neuzmanību raksturo tas, ka personai nav paredzētas nelikumīgas sekas. Kaut arī cilvēkam bija un varētu paredzēt viņu aizskarošu.

Apzināti izdarīts administratīvais pārkāpums ir bīstamāks nekā pārkāpums, kas izdarīts nolaidības dēļ.

Lielākā daļa administratīvā koda pantu navnorāda vainas formu, jo tas nav nepieciešams. Administratīvā atbildība rodas neatkarīgi no neuzmanības vai tīša vainas. Piemēram, ja vadītājs pārkāpj ceļa noteikumus. Pārkāpums varēja notikt ar nodomu, tas ir, kad vadītājs, piemēram, redzēja zīmi, bet tīši izdarījis pārkāpumu vai arī, ja vadītājs to neuztvēra, tas ir, viņš nolaidības dēļ neievēroja ceļa noteikumus. Gan pirmajā, gan otrajā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam tiks piemēroti vienādi administratīvās atbildības pasākumi.

Administratīvajos tiesību aktos nav noziedzīgu nodarījumu ar divām vainas formām salīdzinājumā ar krimināltiesībām, kurās notiek korupcijas delikts ar divām vainas formām.

Administratīvās un krimināltiesības vīni

Administratīvi, tāpat kā krimināltiesību jomā,Ir divas vainas formas - nodoms un nolaidība. Bez vainas pierādījumiem personai nav iespējams piemērot kriminālatbildības pasākumus Atkarībā no nozieguma izdarīšanas, tīši vai ar neuzmanības palīdzību ir atkarīgs no soda smaguma pakāpes. Piemēram, īpašuma iznīcināšanas vai bojājuma gadījumā, ja vainas forma (apzināta iznīcināšana vai nolaidība) ir atkarīga no tā, kāds sods cietsirdīgajam tiks izdarīts - ieslodzījums, sods, koriģējošs darbs, brīvības atņemšana. Krimināllikumā (pretstatā administratīvajām tiesībām) var būt noziegumi ar divām vainas formām. Mēs to jau esam minējuši. Nevar būt vairāk nekā divu veidu vainas noziegumos.

Administratīvajās tiesībās ir aplūkots faktorsneietekmē sankciju lielumu. Tas nozīmē, ka nav nozīmes tam, vai nodoms vai nodarījums tika izdarīts nolaidības dēļ. Piemēram, manevrēšanas noteikumu pārkāpšana. Vainas forma nav svarīga sankcijas piemērošanai, bet pats fakts ir svarīgs. Vadītājs varēja tīši pārkāpj satiksmes noteikumus vai pamanīja zīmi. Administratīvs sods par to paliek nemainīgs.

divas vainas formas, kas cīnās

Starpība noziedzīgā nodarījumā

Administratīvie pārkāpumi un noziedzībair sociāli bīstamas darbības. Krimināllikumā sabiedrības bīstamības līmenis ir ievērojami augstāks nekā administratīvajos noteikumos. Sociālās briesmas izpaužas īpašās pazīmes un rādītāji, kas raksturo nozieguma atsevišķos elementus un ietverti tiesību normās. Tas ir juridiskā sastāva izveide, kas ietekmē nodarījuma un nozieguma norobežošanu. Tas parasti notiek, pamatojoties uz objekta objektu, ti, to nosaka nopietnu seku trūkums vai klātbūtne. Arī sabiedrības bīstamības līmeni var noteikt, pamatojoties uz īpašuma bojājumu. Piemēram, citas personas īpašuma zādzība, kuras vērtība ir lielāka par piecām minimālajām algām, tiek uzskatīta par noziegumu. Un, ja skaitlis ir mazāks vai vienāds, tas ir noziedzīgs nodarījums.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru