Krimināllikums ir pamatlikums par noziegumiem. Izmaiņas CC 2016. gadā

Likums

CC ir galvenais tiesību akts,regulējot noziegumus. Šāds oficiāls dokuments pastāv katrā valstī. Tas nosaka daudzas normas, ietver noteikumu kopumu, kas ļauj jums noteikt izdarīto darbību sastāvu un sodīt par tiem. Tieši šī ir normatīvā akta milzīgā nozīme un vērtība.

uk to

Kriminālkodeksa būtība

Likumdevējs pievērš lielu uzmanību problēmāmnozare. Krievijas Federācijas Kriminālkodekss ir kodificēts akts, federālais likums, ko pieņēmusi Valsts dome. Tas pats nosaka visas normas, kas regulē tiesiskās attiecības šajā jomā. Jebkura pilnīgi cita veida saziņa ar sabiedriskām attiecībām tiek regulēta ar šo aktu. Viņš ļauj viņiem aizsargāt un aizsargāt.

Šī likuma galvenie mērķiatbalstīt noziedzīgu nodarījumu novēršanu un izbeigšanu, radīt apstākļus, kas ļautu potenciālajiem noziedzniekiem apdomāt pirms lēmuma pieņemšanas par jaunu sociāli bīstamu darbību. Turklāt, Kriminālkodekss - tas ir arī veids, kā labot vainīgos, kas paredz šā uzdevuma izpildi nākotnē.

Nedaudz vēstures

Pirmā krimināltiesību pieminēšana kā nozare,kas veltīta noziegumiem, var atrast pat "krievu patiesībā". Pirmie likumi nosaka sodus, darbības un atbildības kārtību. Ja vien formulējumi un saturs kopumā ievērojami neatšķiras no tā, kā tagad saka katrs Kriminālkodeksa pants.

Apvienotās Karalistes daļas

Visa vēsture ir dažādakas atšķiras viena no otras atkarībā no konkrētā laikmeta tendencēm. Tomēr, ja mēs runājam par kodificētiem aktiem, tad pirmo reizi šāds likums tika pieņemts divdesmitā gadsimta pirmajā pusē. RSFSR 1922. gada Kriminālkodekss ir pirmā šāda veida pieredze, kas pastāvēja tikai četrus gadus.

Pēc pirmā mēģinājuma pieņemt kodus (pirmsbrīdis, kā 1996. gadā, tagad tika pieņemts Kriminālkodeksa darbs) tika veikts vairākas reizes. Visveiksmīgākā pieredze bija 1996. gadā. Šī darbība ilga līdz pašreizējam dokumentam. Krievijas Federācijas Kriminālkodekss tika pieņemts valstī visgrūtākajā laikā. Neskatoties uz to, tas pastāvēja līdz pat šim laikam.

Kriminālkodeksa struktūra

CC ir īpaša darbībasistēma. Tas ir kārtībā un precīzi. Tiek uzskatīts, ka krimināltiesības un tieši tā, kas pašlaik ir spēkā, ir viens no visprecīzākajiem un pareizi formulētiem noteikumu kodeksiem. Viņam ir tikai konkrēti paskaidrojumi. Papildu interpretācijas nepieciešamības gadījumā tiek pieņemti RF bruņoto spēku Plēnuma lēmumi, kuros tiek ņemti vērā visi nepieciešamie momenti.

izmaiņas 2016. gadā

Tāpat kā vairums kodificēto aktu,izskatītajam ir divas daļas. Krievijas Federācijas Kriminālkodeksā ir vispārīgas un īpašas sadaļas, kas ir diezgan tipiska šādiem likumiem. Šis sadalījums ir saistīts ar katras no tām specifiku. Krimināllikumam ir līdzīgs sadalījums, jo tas prasa rīkojumu vispārīgos noteikumos un konkrētos brīžos. Tas galvenokārt attiecas uz noziegumu kvalifikāciju.

Vispārīga daļa

Liela nozīme ir Krimināllikuma vispārīgajiem noteikumiem.nozīme praksē. Ir daudz jautājumu, kas kaut kā nenosaka nozieguma būtību. Tie neietekmē kvalifikāciju, bet tikai palīdz sasniegt to, kas tiek saukts par kriminālvajāšanu un sodīšanu. Ņemot vērā šo likumu, ir svarīgi pievērst uzmanību jaunākajām redakcijām, jo ​​izmaiņas bieži tiek izdarītas Krievijas Federācijas Kriminālkodeksā. Tātad, kāda ir tieši 2016. gada RF CC vispārējā daļa, kas pati par sevi ir noteikta? Šie ir galvenie jautājumi par atbildības vecumu, atbildību pastiprinošu un mīkstinošu apstākļu vispārējiem jēdzieniem, soda uzlikšanu un citiem jautājumiem, kas ir kaut kāda veida mācības vai pat plāns turpmākajai likuma kvalifikācijai.

Īpašā daļa

Nozieguma sastāvs ir galvenais nosacījumskriminālvajāšana. Ja aktā nav atklāts vismaz viens šāds elements, tad nebūs pamata piemērot īpašus Kriminālkodeksa noteikumus. Un tie ir kopumā un veido īpašu daļu no Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa.

UK 2016

Kāda ir šādu normu nozīme? Tie regulē īpašas sociālās attiecības, precīzāk iejaukšanos šajās attiecībās. Katrs raksts attiecas uz kaut ko īpašu, pats par sevi nosaka nepieciešamos elementus, lai iegūtu nozieguma elementus. Turklāt tie paredz sankcijas, tas ir, sankcijas, kas arī pilnībā tiek atspoguļotas praksē.

Svarīga iezīme un divu atšķirībuAttiecīgās daļas ir to normu struktūra. Lielākajā daļā gadījumu vispārējā sadaļa ietver tikai hipotēzes, bet īpašais līdzeklis ir gan attieksme, gan sankcijas. Šī atšķirība vismaz atdala vienu daļu no otras puses, bet arī tās savstarpēji savieno, kas vēlreiz apstiprina Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa integritāti un struktūru.

Izmaiņas Kriminālkodeksā (2016)

Izriet nepieciešamība pēc izmaiņāmjo Kriminālkodekss ir ļoti pilnīgs un būtisks tiesību akta akts. Bieži vien tiesību aktos ir dažādas nepilnības, rodas sadursmes. Tāpēc dažādu veidu grozījumu ieviešana un likuma jauno versiju pieņemšana palīdz cīnīties pret to.

raksts uk

Tātad, 2016. gadā Kriminālkodekss ir mainījiestikai divi raksti. Pirmais ir norma, kas nosaka atbildību par aizsargājamo objektu iekļūšanu zemē vai ūdenī. Šis ir likuma 215.4 pants. Tas tika mainīts sankciju izteiksmē, kur brīvības atņemšana ir termiņš, kas nepārsniedz četrus gadus, un iespējamais naudas sods sasniedz septiņus simtus tūkstošu. Šie ir stingrāki pasākumi saskaņā ar šo pantu un tika apstiprināti.

Vēl viens noteikums ir Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 172. panta 2. punkts. Tas nosaka tādu darbību kā piesaistīt ārvalstu fondus, tas ir, radot savdabīgas finanšu piramīdas. Tas ir galvenais krimināltiesību likuma grozījums 2016. gadā, jo iepriekš nebija šādu sankciju, kas, starp citu, paredz sodus, sākot no naudas sodiem līdz brīvības atņemšanai.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru